Vrednovanje slikovnog sadržaja u povijesnim novinama na primjeru Jastrebarskih novina

Main Article Content

Tamara Štefanac
http://orcid.org/0000-0002-5743-8738

Sažetak

Cilj. Ciljevi rada jesu prikazati moguće postupke vrednovanja slikovnog sadržaja  u novinama i razmotriti njegove načine opisa i preformatiranja u suvremenoj praksi baštinskih ustanova.


Metodologija. Istraživanje je provedeno na uzorku Jastrebarskih novina (1964.– 1991.) i to kroz analizu povijesnog i suvremenog konteksta izlaženja i korištenja novina te kvantitativnu i kvalitativnu analizu sadržaja.


Rezultati. Slikovni prilozi u novinama i elementi njihovog grafičkog oblikovanja sadržajno su važni i često su neodjeljivi od tekstualnih priloga. Društveno-politički kontekst i propagandni diskurs slikovnih priloga u Jastrebarskim novinama od manjeg je značaja u odnosu na njihovu važnost kao izvora za bolje razumijevanje povijesti zavičaja i lokalne svakodnevice. Prilikom preformatiranja novina u kojima su slikovni prilozi vrednovani kao značajni, potrebno je uzeti u obzir njihove vizualne elemente.


Originalnost. Ovim radom potvrđena je nužnost vrednovanja pojedinačnog naslova novina u njihovom povijesnom i suvremenom kontekstu te iz aspekta slikovnog sadržaja. Također se preispituju odgovarajuće metode preformatiranja i zalaže se za induktivan i analitički pristup prilikom prenošenja svih oblika sadržaja na druge medije. Prema trenutnim spoznajama, ovaj rad prvi put donosi sadržajnu analizu slikovnih priloga utemeljenu u kontekstualnoj analizi lokalnih novina te prikazanu kroz prizmu politika vrednovanja i praksi preformatiranja slikovnog sadržaja.

Article Details

Kako citirati
Štefanac, T. (2022). Vrednovanje slikovnog sadržaja u povijesnim novinama na primjeru Jastrebarskih novina. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 65(3), 129–146. https://doi.org/10.30754/vbh.65.3.953
Rubrika
Članci

Reference

Bilissi, E.; R. Jacobson; G. Attridge. Influence of luminance and resolution on the perceived quality of black-and-white images on soft displays. // Imaging Science Journal 50, 4 (2002), 277-289. https://doi.org/10.1080/13682199.2002.11784406

California State Library. Digital Preservation Strategy, April 2021. [Citirano:2022-03-27]. Dostupno na: https://www.library.ca.gov/wp-content/uploads/2021/08/2021-04-27-Digitial_Preservation_Strategy.pdf

Diemer, A. The digitization impact of photography: a look at past, transitional and future roles. (2009) [Citirano:2022-03-22]. Dostupno na: https://andiediemer.com/2009/11/30/the-digitization-impact-of-photography-a-look-at-past-transitional-and-future-roles/

Flusser, V. Filozofija fotografije. Zagreb: Scarabeus-naklada, 2007.

Foot, M. (revised by Caroline Peach). Preservation Advisory Centre: Building a Preservation Policy. London: British Library, 2013.

Freund, G. Fotografija i društvo. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske, 1981.

Hasenay, D.; M. Krtalić; D. Babić; F. Delač; T.Grašić Z. Gvozdenović. Uloga ispitivanja stanja fonda u zaštiti knjižničnih zbirki // Knjižničarstvo : glasnik Društva knjižničara Slavonije i Baranje, 2007-2008, 1-2 (2011),83-95

Hrnjić, Z. Grafička opremljenost teksta kao element vjerodostojnosti dnevnih novina// Vjerodostojnost novina / ur. Stjepan Maletić. Zagreb: ICEJ, 2007,193-207

IFLA. Guidelines for Newspaper Preservation Microfilming / compiled and edited under the auspices of the IFLA Round Table on Newspapers and the IFLA Section on Serial publication. The Hauge: IFLA Headquarters, 1996.

Jurić, M. Zagreb u Prvome svjetskom ratu: povijesne novine kao izvor za istraživanje socijalne povijesti.// Libellarium, 2, 2 (2009,121 - 144. [Citirano:2022-03-22] Dostupno na https://hrcak.srce.hr/67047

Krtalić, M. Pristupi, metode i dostignuća u zaštiti novina.//Vjesnik bibliotekara Hrvatske 51, 1/4 (2008), 1-18. [Citirano:2022-03-22] Dostupno na https://hrcak.srce.hr/85647

Lebinac, S.; A. Filipeti. Uloga mikrofilma u zaštiti novina : iskustva u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.// Vjesnik bibliotekara Hrvatske 60,2-3 (2017), 241-263. [Citirano:2022-03-22] Dostupno na https://hrcak.srce.hr/195881

Milčić Trajbar, V. Zaštita starih novina na novim medijima. //Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 1(2002),299 – 308.

Novak, B. Hrvatsko novinarstvo u 20. stoljeću. Zagreb: Golden Marketing – Tehnička knjiga, 2005.

Patrick-Burns, J. Archives as Artifacts: Authenticity, Preservation, and Significant Properties in Microfilm and Digital Surrogates // Provenance, Journal of the Society of Georgia Archivists 33 no. 1 (2015). [Citirano:2022-03-27].Dostupno na https://digitalcommons.kennesaw.edu/provenance/vol33/iss1/9

Pieroni, A. Analysis and Interpretation of the Photographic Work as Foundations for its Study and Documentation// Imatge i Recerca, atti del convegno. Ajuntament de Girona (Spagna), Novembre 2012. [Citirano:2022-03-22] Dostupno na
https://www.girona.cat/sgdap/docs/4041561pieroni_english.pdf

Pravilnik o evidencijama u arhivima // Narodne novine 90 (2002). [Citirano:2022-03-27]. Dostupno na https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2002/90/1475

Rappaport, G. and Lotus Norton-Wisla. Photograph Preservation, Selection, and Digitization Planning // International Conference of Indigenous Archives, Libraries, and Museums (ATALM)Temecula, CA, 2019.

Saldaña, J. The Coding Manual for Qualitative Researchers. Sage, 2013.

Stipanov, J. Stanje, problemi i perspektive obveznog primjerka u Hrvatskoj // Knjižničarstvo: glasnik Društva bibliotekara Slavonije i Baranje god.1-1 (1997), 35 -51. [Citirano:2022-03-22]. Dostupno na http://nova.knjiznicarstvo.com.hr/wpcontent/uploads/2012/06/4_Stipanov_1997_1.pdf

Štefanac, T. Use Either Original or Surrogate Records in Museum Exhibition: A Case Study. // Authority, provenance, authenticity, evidence: selected papers from the Conference and School Authority, Provenance, Authenticity, Evidence/ eds. Mirna Willer, Anne J. Gilliland and Marijana Tomić. Zadar: Sveučilište u Zadru, 2018, 145-167. Dostupno na https://morepress.unizd.hr/books/press/catalog/book/46

Skoko, I; S. Marić Tokić; S. Ledić. Utjecaj umrežena društva na knjižnice – digitalizacija knjižnične građe // Mostariensisa: časopis za društvene i humanističke znanosti, 24 (1) 2020, 109-131. [Citirano:2022-03-27]. Dostupno na https://hrcak.srce.hr/file/366308

Terry, K. The Digitization of Historic Newspapers on Microfilm: The Kentucky Experience// Library Faculty and Staff Publications, 2009. [Citirano:2022-03-22]. Dostupno na: https://uknowledge.uky.edu/libraries_facpub/256

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima // Narodne novine 61 (2018)

Zakon o bibliotekama. // Narodne novine 49(1960), 3(1965), 8(1965), 1(1966)

Zakon o bibliotečnoj djelatnosti i bibliotekama. // Narodne novine 25(1973), 47(1986), 26(1993), 50/1995)

Zakon o medijima// Narodne novine 59 (2004)