Upravljanje projektima u poslovanju knjižnice

Main Article Content

Antal Balog

Sažetak

Cilj pisanja teksta ovoga članka jest objasniti temeljne pojmove projektnog menadžmenta te obrazložiti glavne procese upravljanja projektima. Također mu je cilj pridonijeti boljem razumijevanju ovog poslovnog modela u radu knjižnice kao ustanove te njegove primjene u unaprjeđenju uspješnosti i učinkovitosti pri realizaciji njezine temeljne misije.


Pristup/metodologija/oblikovanje. U radu je kao osnovna metoda korištena desk research metoda istraživanja uz primjenu izdvajanja relevantnih mrežnih mjesta hrvatskih knjižnica s ciljem analize postojećih tipičnih i najčešćih projekata u knjižnicama i njihova klasificiranja. Sadržaj članka obuhvaća objašnjenja o životnom ciklusu projekta te odgovarajućim fazama odvijanja projekta. Nadalje se obrazlažu osnovni procesi upravljanja projektom, počevši od njegovog planiranja i izvršavanja do nadzora i zatvaranja. Osim navedenih sadržaja, u prikladnoj se mjeri obrađuju i teme koje se odnose na opseg projekta i upravljanje vremenom projekta te na troškove, resurse i ljudske potencijale projekta.


Rezultati ovog istraživanja ukazuju na značajnu prisutnost različitih vrsta projekata koji se organiziraju i odvijaju u hrvatskim knjižnicama te na njihovu ulogu i relativno visoku uspješnost u pogledu pokretanja, izvođenja, završetka i zatvaranja.


Ograničenje rada odnosi se na istraživanja upravljanja projektima u javnim knjižnicama Republike Hrvatske.


Praktična primjena. Svojim sadržajem i rezultatima ovo istraživanje može pridonijeti boljem razumijevanju mogućnosti i koristi pokretanja te strukturirane provedbe projekata u knjižnicama i njima srodnim i povezanim organizacijama.


Društveni značaj. Imajući u vidu polivalentnost uloga koje knjižnice imaju kao ustanove od posebnog društvenog interesa, učinkovit i uspješan projektni menadžment u knjižnicama ima odgovarajuću širu društvenu važnost i potencijalni utjecaj u različitim područjima, a osobito u području odgoja, obrazovanja, znanosti, informiranja te u kulturi, gospodarstvu i korištenju slobodnog vremena.


Originalnost i vrijednost ovog rada dodatno je sadržana u prikladnom prikazu teorijskih spoznaja upravljanja projektima te u predstavljanju mogućnosti njihove primjene u organizacijskom okruženju knjižničnog poslovanja.

Article Details

Kako citirati
Balog, A. (2022). Upravljanje projektima u poslovanju knjižnice. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 65(3), 317–338. https://doi.org/10.30754/vbh.65.3.1021
Rubrika
Članci
Biografija autora

Antal Balog, Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić

Antal Balog rođen je 1958. godine u Novom Sadu. Diplomirao je 1982. godine organizacijske znanosti na Ekonomskom fakultetu u Subotici Univerziteta u Novom Sadu. Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku završio je 2002. godine poslijediplomski magistarski znanstveni studij Planiranje i politika razvoja organizacija. Na Gordon-Conwell Theological Seminary u South Hamiltonu u Mas­sachusettsu u Sjedinjenim Američkim Državama završio je 2007. godine trogodišnji doktorski studij primijenjene teologije Missions & Cross-Cultural Studies. Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku doktorirao je 2012. godine na znanstvenom polju ekonomije. Objavio je više knjiga te znanstvenih i stručnih članaka iz ekonomije, teologije te iz drugih područja svojih interesa. Radio je u grafičkoj industriji, u državnoj upravi i pravosuđu, u nakladništvu te u srednjem i visokom obrazovanju. Obavljao je različite poslove: komercijalista, upravni i stručni referent, pročelnik državnog ureda za gospodarstvo, stečajni upravitelj, stručni savjetnik za investicije malih i srednjih poduzeća, ravnatelj, srednjoškolski i visokoškolski nastavnik te prodekan. Bio je osnivač ili suosnivač nekoliko nevladinih organizacija, gospodarskih subjekata te financijskih institucija. Na Veleučilištu s pravom javnosti Baltazar Zaprešić u Zaprešiću predaje nekoliko kolegija: Ekonomska sociologija, Osnove menadžmenta, Menadžment ljudskih potencijala, Poslovna politika poduzeća, Ekonomska politika, Temelji poreznog sustava, Operativno planiranje, Poslovna etika, Poduzetništvo i poslovni planovi, Menadžment projekta i portfelja. Živi i radi u Osijeku. Oženjen je i otac troje djece. 

Bibliografija: Hrvatska znanstvena bibliografija <https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=254662>

CV: Tko je tko u hrvatskoj znanosti: <https://tkojetko.irb.hr/znanstvenikDetalji.php?sifznan=9861>