Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima i kartografska građa

Main Article Content

Mira Miletić Drder

Sažetak

Cilj. Cilj je rada predstaviti Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima (dalje u tekstu Pravilnik KAM) u kontekstu obrade kartografske građe te istražiti mogućnosti njegove primjene na opis kartografske građe.


Pristup/metodologija. U prvom su dijelu rada ukratko opisani standardi obrade kartografske građe. U nastavku se rad bavi prikazom strukture i elemenata opisa Pravilnika KAM. Također su ukratko opisani rezultati provedenoga testiranja uporabe Pravilnika KAM. Na kraju rad donosi prijedlog aplikacijskoga profila za opis kartografske građe s primjerima opisa.


Rezultati. Rezultati istraživanja provedenog u ovom radu upućuju na to da je Pravilnik KAM primjenjiv za opis kartografske građe. Primjeri obrade pokazali su da je raznolikost elemenata opisa razlog više da se Pravilnik KAM primjenjuje u svim baštinskim ustanovama koje posjeduju kartografsku građu.


Originalnost/vrijednost. Ovo je prvi rad koji se bavi opisom kartografske građe prema novom Pravilniku KAM i koji donosi prijedlog aplikacijskoga profila za opis kartografske građe.

Article Details

Kako citirati
Miletić Drder, M. (2023). Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima i kartografska građa. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 66(2), 153–170. https://doi.org/10.30754/vbh.66.2.1081
Rubrika
Članci

Reference

Andrew, P.; S. Moore; M. L. Larsgaard (2015). RDA and Cartographic Resources. London: Facet Publishing.

Cartographic materials (2002). Cartographic materials: A Manual of interpretation for AACR2. Chicago: American Library Association [etc.].

Cartographic materials (2003). Cartographic materials: A Manual of interpretation for AACR2. Revision. Chicago: American Library Association [etc.].

ISBD (2007). International Standard for Bibliographic Description. München: IFLA;

K. G. Saur. [citirano: 2023–03–21].

Dostupno na: https://archive.ifla.org/VII/s13/pubs/ISBD_consolidated_2007.pdf

ISBD(CM): Međunarodni standardni bibliografski opis kartografske građe (1982). Zagreb: Hrvatsko bibliotekarsko društvo.

ISO 19115:2003 Geographic information — Metadata. [citirano: 2023–07–21]. Dostupno na: http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=26020

Izvještaj (s. a.). Izvještaj o testiranju Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima. [citirano: 2023–07–11].

Dostupno na: https://www.kam.hr/izvjestaj-o-testiranju-pravilnika-kam/

Kalf, R. (2008). FRBR: An Opportunity for map collections and map users? Liber Quarterly 18, 2 [citirano: 2023–02–13].

Dostupno na: https://liberquarterly.eu/issue/archive

Klarin, S.: M. Miletić Drder (2003). Standardi i formati za opis elektroničke kartografske građe. U: M. Willer i T. Katić (ur.). Seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: Mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture: Zbornik radova; 6. (129–141). Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo.

Larsgaard, M. L. (1987). Map librarianship. Littleton: Libraries Unlimited.

Miletić Drder, M. (2016). Budućnost obrade kartografske građe u knjižnicama, arhivima i muzejima – integrirani pristup da ili ne? Vjesnik bibliotekara Hrvatske 59, 1/2: 191–205.

Miletić Drder, M. (2012). Kartografske zbirke u Hrvatskoj: Model virtualnog povezivanja: Doktorski rad. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Pravilnik za pristup i opis građi u knjižnicama, arhivima i muzejima. Verzija 1.0 [citirano: 2023–04–11]. Dostupno na: https://pravilnik.kam.hr/

Verona E. (1986). Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga, I. dio Odrednice i redalice. Zagreb: Hrvatsko bibliotekarsko društvo.

Vukadin, A. (2016). Novi pravilnik za katalogizaciju u kontekstu Međunarodnih načela i standarda. Vjesnik bibliotekara Hrvatske 59, 1/2: 49–71.

Vukadin, A. (2022). Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima i MARC21 Format for Bibliographic Data: Pridruživanje: Verzija 1.1. lipanj 2022. [citirano: 2023–07–11].

Dostupno na: https://www.kam.hr/mapiranje-kam-a-s-bibliografskim-formati- ma-dostupne-tablice/

Mrežni izvori:

Content Standard for Digital Spatial Metadata [citirano: 2023–03–20].

Dostupno na: https://www.fgdc.gov/metadata/csdgm/

Digitalne zbirke Nacionalne i sveučilišne zbirke u Zagrebu [citirano: 2023–04–4].

Dostupno na: https://digitalna.nsk.hr/

Državni arhiv u Zadru (s. a.). [citirano: 2023–07–21].

Dostupno na: http://projekt-dv.dazd.hr/zapis/4

Using Dublin Core – The Elements [citirano: 2023–04–02].

Dostupno na: http://dublincore.org/documents/usageguide/elements.shtml