Objavljeno: 2023-11-02

Predmetno kazalo

Kristina Feldvari

VII-X

Uvodna riječ

Ana Barbarić, Kristina Feldvari, Marijana Tomić

XI-XIII

Ontologija Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima

Mirna Willer, Ana Vukadin, Boris Bosančić, Arian Rajh, Goran Zlodi

25-52

Testiranje Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima

Jelena Balog Vojak, Tanja Buzina, Elia Ekinović Micak, Ana Vukadin

195-212

Marijan Kraš

Andrea Toljan, Željan Čeč

233-236