Modeli opisa filmske građe u arhivima i knjižnicama Usklađivanje u Pravilniku za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima

Main Article Content

Ana Vukadin
Lucija Zore

Sažetak

Cilj: Rad analizira i uspoređuje arhivističke i bibliografske modele za opis jedinice filmske građe te prikazuje rješenja proizašla iz njihova usklađivanja u Pravilniku za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima (Pravilnik KAM).


Pristup: Primijenjeno je usklađivanje kao metoda modeliranja podataka kojom se dva ili više modela podataka povezuju tako da je omogućena njihova interoperabilnost. Analizirana su neka od glavnih svojstava filmske građe i utvrđeni zahtjevi za odgovarajući opis tih svojstava u kontekstu temeljnih zadaća arhiva i knjižnica. Zatim su analizirani modeli opisa sadržani u relevantnim arhivističkim i bibliografskim normama (EN 15907, FIAF-ov priručnik za katalogizaciju pokretnih slika, FRBR, IFLA LRM) i provedeno je međusobno pridruživanje (engl. mapping) njihovih entiteta. Pridruživanje je uključivalo strukturalnu i semantičku analizu te analizu nazivlja.


Rezultati: Utvrđeno je da su modeli strukturalno podudarni, što značajno olakšava njihovo usklađivanje te da se velikim dijelom podudaraju terminološki i semantički, ali uz nekoliko značajnih razlika. Razlike se objašnjavaju činjenicom da su u upravljanju filmskim zbirkama arhivi i knjižnice vođeni donekle različitim ciljevima i zadaćama koji onda uvjetuju i različit pristup. Rješenja ponuđena u Pravilniku KAM temelje se na poravnavanju i nadopuni modelâ.


Ograničenja: Analiza modela opisa ograničena je na opis jedinice filmske građe, odnosno entitete koji se odnose na građu (djelo, izraz/varijanta, pojavni oblik/prikaz, primjerak/jedinica). Nisu obuhvaćeni drugi entiteti koji mogu biti predmetom zanimanja korisnika (npr., agenti, mjesta, događaji itd.), kao ni odnosi jedinice filmske građe s drugim entitetima.


Praktična primjena: Rješenja ugrađena u Pravilnik KAM predstavljaju polazište za ujednačen opis filmske građe u arhivima i knjižnicama, uz poštivanje specifičnog konteksta svake od navedenih vrsta ustanova.


Vrijednost: Rad predstavlja doprinos mogućoj suradnji arhiva i knjižnica na području standardizacije deskriptivnih podataka, što je temelj za cjelovit i transparentan pristup filmskoj baštini u digitalnom okruženju.

Article Details

Kako citirati
Vukadin, A., & Zore, L. (2023). Modeli opisa filmske građe u arhivima i knjižnicama: Usklađivanje u Pravilniku za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 66(2), 111–130. https://doi.org/10.30754/vbh.66.2.1090
Rubrika
Članci

Reference

Duić, M. (2017). Izgradnja raznolikih filmskih zbirki u narodnim knjižnicama. Vjesnik bibliotekara Hrvatske 60, 2/3: 111–135.

Fairbairn, N.; M. A. Pimpinelli; T. Ross (2017). FIAF-ov priručnik za katalogizaciju pokretnih slika. Zagreb: Hrvatski državni arhiv.

Gracy, K. F. (2018). Enriching and enhancing moving images with linked data: An Exploration in the alignment of metadata models. Journal of Documentation 74, 2: 354–371.

Heftberger, A. (2017). Wer bringt das Filmerbe zu den Nutzen? Potentielle Synergien in der Erschließung und Vermittung von Filmwerken zwischen Bibliotheken und Filmarchiven. Berlin: Institut für Bibliotheks-und Informationswissenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin. [citirano 2023–03–05].

Dostupno na: https://edoc.hu-berlin.de/handle/18452/5

Heftberger, A.; P. Duchesne (2020). Cataloguing practices in the age of linked open data: Wikidata and Wikibase for film archives. FIAF: International Federation of Film Archives. [citirano 2023–05–04]. Dostupno na: https://www.fiafnet.org/page- s/E-Resources/Cataloguing-Practices-Linked-Open-Data.html

IFLA (2004). Uvjeti za funkcionalnost bibliografskih zapisa: Završni izvještaj. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo.

Kukuljica, M. (2004). Zaštita i restauracija filmskog gradiva. Zagreb: Hrvatski državni arhiv.

Leazer, G. H.; R. P. Smiraglia (1999). Bibliographic families in the library catalog: A Qualitative analysis and grounded theory. Library Records & Technical Services 43, 4: 191–212.

Lubetzky. S. (2001). Writings on the classical art of cataloging. Englewood: Libraries Unlimited.

Pisanski, J.; M. Žumer (2010). Mental models of the bibliographic universe. Part 1: Mental models of descriptions. Journal of Documentation 66 5: 643–667. https://doi.org/10.1108/00220411011066772

KAM Pravilnik (2021). KAM: Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima. Zagreb: Hrvatski državni arhiv; Muzejski dokumentacijski centar; Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. [citirano 2023–03–05].

Dostupno na: https://pravilnik.kam.hr/

Pardo Cavalche, et al. (2012). Pardo Cavalche, C. J.; F. J. Pino; F. Garcia; M. Piattini. Identifying methods and techniques for the harmonization of multiple process reference models. Dyna 79, 172: 85–93. [citirano: 2023–05–04].

Dostupno i na: https://revistas.unal.edu.co/index.php/dyna/article/view/20347/0

Riva, P. (2018). The IFLA Library Reference Model: Lectio magistralis in library science. Fiesole: Casalini Libri.

Riva, P.; P. LeBoeuf; M. Žumer (2020). IFLA-in knjižnični referentni model: Konceptualni model za bibliografske informacije. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo.

UNESCO (1972). UNESCO Public Library Manifesto. [citirano 2023–05–03]. Dostupno na: https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/public-libraries/do- cuments/unesco-public-library-manifesto-1972.pdf

Verona, E. (1959). Literary unit versus bibliographical unit. Libri: International Journal of Libraries and Information Services 9, 2: 79–104.

Willer, M.; T. Katić (2021). Predgovor. U: KAM: Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima. Zagreb: Hrvatski državni arhiv; Muzejski dokumentacijski centar; Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. [citirano 2023– 05–03]. Dostupno na: https://pravilnik.kam.hr/

Wilson, P. (1978). Two kinds of power: An Essay on bibliographical control. Berkeley: University of California Press.

Yee, M. (1993). The concept of work for moving image materials. Cataloging & Classi-

fication Quarterly 18, 2: 33–40.

Yee, M. (1994a). Manifestations and near-equivalents: Theory, with special attention to moving-image materials. Library Resources & Technical Services 38: 227–255.

Yee, M. (1994b). Manifestations and near-equivalents of moving image works: A Research project. Library Resources & Technical Services 38: 355–372.

Yee, M. (2007). FRBR and moving image materials: Content (work and expression) versus carrier (manifestation). U: Taylor, A. G.(ur.). Understanding FRBR: What it is and how it will affect our retrieval tools. (Pp 117–130). Westport; London: Libraries Unlimited.

Zakon o arhivskom gradivu (2018). Zakon o arhivskom gradivu i arhivima. Narodne novine 61, 1265. [citirano 2023–04–05].

Dostupno na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_07_61_1265.html

Zeng, M. L. (2018). Interoperability. U: Hjørland, B.; C. Gnoli (ur.). ISKO encyclopedia of knowledge organization. Toronto: International Society of Knowledge Organization. [citirano: 2023–04–19].

Dostupno na: https://www.isko.org/cyclo/interoperability

Mrežni izvori:

FIAF (2023). FIAF members. FIAF: International Federation of Film Archives. [citirano 2023–05–03].

Dostupno na: https://www.fiafnet.org/pages/Community/Members.html