Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima i opis online neomeđene građe Mogućnosti primjene u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici

Main Article Content

Sonja Pigac
Ingeborg Rudomino

Sažetak

Neomeđena online građa, koja uključuje integrirajuću građu i serijske publikacije, dio je prihvata obveznog primjerka od 2004. Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu je tada uspostavila radni proces prihvata, bibliografske obrade i pohrane u digitalnim sustavima NSK te je time ta vrsta građe postala dio fonda.


Dosadašnji način obrade prema objedinjenom izdanju ISBD-a propisivao je sadržaj podataka za bibliografski opis. Pravilnik za opis i pristup građi u arhivima, knjižnicama i muzejima koji se temelji na konceptualnim modelima triju baštinskih zajednica predstavlja potpuno nov način promatranja građe kao objekta kroz načelo entitet-odnos te u skladu s tim donosi odredbe za ujednačeno i standardno oblikovanje podataka za opis različitih vrsta građe. Ujednačeno oblikovani podaci preduvjet su za funkcionalnu interoperabilnost i ponovno korištenje u različitim digitalnim okruženjima.


Cilj rada je analiza i procjena mogućnosti primjene odredbi Pravilnika za opis online neomeđene građe u odnosu na postojeći standard i praksu. Neomeđena online građa, koja uključuje integrirajuću građu i serijske publikacije, dio je prihvata obveznog primjerka od 2004. godine. Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (NSK) je tada uspostavila radni proces prihvata, bibliografske obrade i pohrane u digitalnim sustavima NSK-a te je time ta vrsta građe postala dio fonda. Dosadašnji način obrade prema objedinjenom izdanju ISBD-a propisivao je sadržaj podataka za bibliografski opis. Pravilnik KAM, koji se temelji na konceptualnim modelima triju baštinskih zajednica, predstavlja potpuno nov način promatranja građe kao objekta kroz načelo entitet–odnos te u skladu s tim donosi odredbe za ujednačeno i standardizirano oblikovanje podataka za opis različitih vrsta građe. Ujednačeno oblikovani podaci preduvjet su za funkcionalnu interoperabilnost i ponovno korištenje u različitim digitalnim okruženjima.


Metodologija. Analiza počiva na testiranju kojemu je bila svrha procjena primjenjivosti Pravilnika KAM na različite vrste građe kojima raspolaže fond NSK-a, a koja se provodila tijekom jeseni 2022. godine. U sklopu navedenog testiranja izrađeno je 10 testnih bibliografskih zapisa za neomeđenu građu (na tiskanom i elektroničkom mediju) koji su poslužili kao polazište za analizu primjene Pravilnika KAM na opis online neomeđene građe.


Rezultati analize trebali bi odgovoriti na pitanje u kojem je opsegu primjena Pravilnika KAM u skladu s postojećom praksom obrade građe u NSK, odnosno zahtijeva li i u kojoj mjeri njezinu izmjenu. Analizom nisu obuhvaćeni aspekti formata i informacijskog sustava.


Društveni značaj. Procjena primjene Pravilnika KAM u izradi zapisa za online neomeđenu građu, koja se u NSK-u obrađuje više od 20 godina i obuhvaćena je zakonom o obveznom primjerku, važan je segment u budućem sveukupnom radnom procesu obrade građu u NSK. Radom se nastoje utvrditi potencijalne promjene u dosadašnjoj praksi s obzirom na jedinstvenu zadaću i ulogu NSK u prikupljanju i dugoročnoj pohrani online neomeđene građe.

Article Details

Kako citirati
Pigac, S., & Rudomino, I. (2023). Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima i opis online neomeđene građe: Mogućnosti primjene u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 66(2), 131–152. https://doi.org/10.30754/vbh.66.2.1084
Rubrika
Članci

Reference

Aalberg T.; O’Neill, E; Žumer, M. (2021). Extending the LRM model to integrating resources. Cataloging & Classification Quarterly 59, 1: 11–27. [citirano: 2023–03–

. doi:10.1080/01639374.2021.1876802

Behrens, R. (2022). Standards in a new bibliographic world. In G. Bergamin, M. Guerrini (eds.) Bibliographic control in the digital ecosystem. (Pp 19–24). Roma: Associazione italiana biblioteche; Macerata: Edizioni Università di Macerata; Firenze: University Press.

Dunsire, et al. (2018). Dunsire, G.; C. Oury; D. Fritz; E. Jones; L. Hawkins; R. Reynolds. A model to link them all: IFLA LRM as a driver for harmonization of cataloguing standards related to serials and other continuing resources. [citirano: 2023–03–15]. Dostupno na: https://library.ifla.org/id/eprint/2235/1/074-dunsire-en.pdf

Guerrini, M. (2022). Universal bibliographic control in the digital ecosystem: Opportunities and challenges. In G. Bergamin, M. Guerrini (eds.). Bibliographic control in the digital ecosystem. (Pp 12–18). Roma: Associazione italiana biblioteche; Macerata: Edizioni Università di Macerata; Firenze: University Press.

IFLA (2022). ISBD revision: Aligning the ISBD to IFLA LRM, a chance to get involved! [citirano: 2023–03–15]. Dostupno na:

https://www.ifla.org/news/isbd-revision-aligning-the-isbd-to-ifla-lrm-a-chance-to- get-involved/

IFLA-in knjižnični (2020). IFLA-in knjižnični referentni model: Konceptualni model za bibliografske informacije (2020). Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo.

ISBD(CR) (2002). ISBD(CR): International standard bibliographic description for serials and other continuing resources. München: K. G. Saur.

Izjava (2009). Izjava o Međunarodnim kataložnim načelima. Prevela Mirna Willer. [citirano: 2023–31–03].

Dostupno na: http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/icp/icp_2009-hr.pdf.

Jones, E. (2005). The FRBR model as applied to continuing resources. Library Resources & Technical Services 49, 4: 227–242. [citirano: 2023–03–15].

Dostupno na: https://journals.ala.org/index.php/lrts/article/download/4939/5964.

Jones, E. (2013). RDA and serials cataloguing. London: American Library Association. O’Neill, Edward; Žumer, M. (2018). Application of the model to textual documents.

Library Resources and Technical Services 62,4: 180. [citirano: 2023–03–15]. Dostupno na: https://journals.ala.org/index.php/lrts/article/viewFile/6747/9169

Pravilnik KAM (2021). Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima. Zagreb: Hrvatski državni arhiv: Muzejski dokumentacijski centar: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 2021. [citirano: 2023–04–03].

Dostupno na: https://pravilnik.kam.hr

RDA (2010). RDA: Resource description & access. Chicago: American Library Association; Ottawa: Canadian Library Association; London: CILIP.

Strategija NSK (2021). Strategija razvoja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu do 2026. godine. Zagreb: Nacionalna i sveučilišna knjižnica

Uvjeti (2004). Uvjeti za funkcionalnost bibliografskih zapisa: Završni izvještaj. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo.

Vukadin, A. (2016) Novi pravilnik za katalogizaciju u kontekstu međunarodnih načela i standarda. Vjesnik bibliotekara Hrvatske 59, 1/2: 50. [citirano: 2023–03–31].

Dostupno na: https://izdanja.hkdrustvo.hr/casopisi/vbh/article/view/16

Vukadin, A. (2018). Pravilnik za opis i pristup građi u arhivima, knjižnicama i muzejima: Usklađivanje nazivlja. U: S. Babić (ed). Seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: Mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture; 21. (Str.169– 187). Zagreb: Hrvatsko arhivističko društvo.