Edukacija o primjeni Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama arhivima i muzejima kroz Centar za stalno stručno usavršavanje knjižničara u Republici Hrvatskoj i Radnu grupu za edukaciju pri Stalnom odboru za razvoj i održavanje pravilnika

Main Article Content

Antonija Filipeti
Marta Romac
Jelena Balog Vojak

Sažetak

Cilj. Cilj je rada analizirati sudjelovanje i zadovoljstvo edukacijama za primjenu Pravilnika KAM koje su se održavale od 2018. do 2022. godine u okviru Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara u Republici Hrvatskoj (CSSU). Usto rad donosi analizu posjećenosti regionalnih radionica (održanih neovisno o CSSU-u) na temu primjene Pravilnika KAM u organizaciji Radne grupe za edukaciju pri Stalnom odboru za razvoj i održavanje Pravilnika KAM u suradnji sa županijskim matičnim narodnim knjižnicama i Vijećem za matičnu djelatnost Muzejskog dokumentacijskog centra (MDC).


Pristup/metodologija/dizajn. U radu se analiziraju podaci o edukacijama za primjenu Pravilnika KAM: teme, formati, trajanje edukacija, broj polaznika te rezultati evaluacijskih upitnika – zadovoljstvo polaznika edukacijskim sadržajima i predavačima te primjenjivost na radno mjesto.


Rezultati. Na edukacijama o Pravilniku KAM tijekom petogodišnjeg razdoblja sudjelovalo je najviše knjižničara, ali i značajan broj polaznika iz arhiva i muzeja. Održavanjem edukacija online te javnom dostupnošću snimki webinara od 2020. godine omogućena je široka dostupnost edukativnog sadržaja. Polaznici su iskazali izvrsnu razinu zadovoljstva kvalitetom predavača i edukacijskih sadržaja te vrlo dobru razinu zadovoljstva primjenjivošću edukacija na radno mjesto. Održavanjem regionalnih radionica praktična primjena Pravilnika KAM približena je široj stručnoj zajednici.


Ograničenja. Od 2018. do 2020. godine za polaznike iz arhiva i muzeja prilikom prijave nije bila ponuđena opcija odabira navedenih ustanova te je za njih bila predviđena kategorija „Ostalo”. Međutim naknadnom analizom utvrđeno je da se jedan broj takvih polaznika (na temelju samostalnog upisa) nalazi i u kategoriji „Specijalne knjižnice“. Stoga su ti polaznici, za potrebe ovog rada, naknadno izdvojeni u zasebne kategorije prema vrsti ustanove iz koje dolaze.


Praktična primjena. Rezultati rada uzet će se u obzir pri planiranju edukacija CSSU-a u kontekstu bibliografske kontrole i katalogizacije građe te općenito novih edukacijskih aktivnosti za primjenu Pravilnika KAM.


Originalnost/vrijednost. U radu su prikazani trendovi u području stručnog usavršavanja stručnjaka iz knjižnica, arhiva i muzeja o primjeni Pravilnika KAM.

Article Details

Kako citirati
Filipeti, A., Romac, M., & Balog Vojak, J. (2023). Edukacija o primjeni Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama arhivima i muzejima kroz Centar za stalno stručno usavršavanje knjižničara u Republici Hrvatskoj i Radnu grupu za edukaciju pri Stalnom odboru za razvoj i održavanje pravilnika. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 66(2), 53–77. https://doi.org/10.30754/vbh.66.2.1091
Rubrika
Članci

Reference

Balog Vojak, J. (2019). Primjena Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima: Primjer Hrvatskog povijesnog muzeja. U: V. Hodak et al. (ur.). Seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: Mogućnost suradnje u okruženju globalne infrastrukture: Zbornik radova; 22. (Str. 306–312). Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo.

Filipeti, A. (2021). Mrežni seminari Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara u Republici Hrvatskoj (CSSU) od 2018. do 2020.: Pokazatelji uspješnosti. U: T. Šarić i M. Willer (ur.) Seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: Mogućnost suradnje u okruženju globalne infrastrukture: Zbornik radova; 24. (Str. 17–36). Zagreb: Hrvatsko arhivističko društvo.

Machala, D. (2015). Knjižničarske kompetencije: Pogled na razvoj profesije. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.

Primjena Pravilnika (2023). Primjena Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima: Identifikacija i opis agenata. Centar za stalno stručno usavršavanje knjižničara u Republici Hrvatskoj [citirano: 2023–03–09]. Dostupno na: http://cssu.nsk.hr/tecajevi/primjena-pravilnika-za-opis-i-pristup-gradi-u-knjiznica- ma-arhivima-i-muzejima-identifikacija-i-opis-agenata-e-tecaj/

Pravilnik KAM (2021). Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima. Zagreb: Hrvatski državni arhiv: Muzejski dokumentacijski centar: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. [citirano: 2023–03–07]. Dostupno na: https://pravilnik.kam.hr/

Sporazum (2002). Sporazum o međusobnoj suradnji, pravima i obvezama Osnivača Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara u Republici Hrvatskoj. [Interni dokument. Dostupno u arhivi Centra]

Vukadin, A. (2017). Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima: Načela i struktura. U: M. Willer i D. Osrečki Jakelić (ur.). Seminar arhivi, knjižnice, muzeji: Mogućnost suradnje u okruženju globalne infrastrukture: Zbornik radova; 20. (Str. 110–129). Zagreb: Hrvatsko muzejsko društvo.

Mrežni izvori:

CSSU (2023). Centar za stalno stručno usavršavanje knjižničara u Republici Hrvatskoj.

Izvješće 1. siječnja – 31. prosinca 2022. [citirano: 2023–03–09]. Dostupno na: http://cssu.nsk.hr/wp-content/uploads/2023/02/Izvjesce-07-0155-22_CSSU.pdf

Edukacija (2023). Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima

[citirano: 2023–03–09] Dostupno na: https://www.kam.hr/edukacija/

Godišnji izvještaj (2023). Godišnji izvještaj programa Razvoj i održavanje Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima za 2022. godinu (2023). [citirano: 2023–04–27]. Dostupno na:

https://www.kam.hr/wp-content/uploads/2023/03/07-0158-22_Izvjestaj-MKM.pdf

O Centru (2023). Centar za stalno stručno usavršavanje knjižničara u Republici Hrvatskoj [citirano: 2023–04–04] Dostupno na: http://cssu.nsk.hr/o-centru/

O pravilniku KAM (s. a.) [citirano: 2023–04–20]. Dostupno na: https://www.kam.hr/pravilnik/

Program 2018. (2019). Centar za stalno stručno usavršavanje knjižničara u Republici Hrvatskoj [citirano: 2023–03–09].

Dostupno na: http://cssu.nsk.hr/wp-content/uploads/2019/03/CSSU-program-2018.pdf

Program 2019. (2020). Centar za stalno stručno usavršavanje knjižničara u Republici Hrvatskoj [citirano: 2023–03–09].

Dostupno na: http://cssu.nsk.hr/wp-content/uploads/2019/04/CSSU-program-2019.pdf

Repozitorij (2023). Centar za stalno stručno usavršavanje knjižničara u Republici Hrvatskoj [citirano: 2023–03–09]. Dostupno na: http://cssu.nsk.hr/repozitorij/