Ontologija Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima

Main Article Content

Mirna Willer
Ana Vukadin
Boris Bosančić
Arian Rajh
Goran Zlodi

Sažetak

Cilj. Cilj je rada prikazati operativnu ontologiju Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima kao komplementarnog standarda imenskog prostora tekstualnom izdanju Pravilnika KAM, verzija 1.0 objavljenog 2021. godine.


Metodologija. Uvodno se definira koncept ontologije i ukratko opisuje model RDF (Resource Description Framework – Okvir za opis resursa), tj. okvir za iskazivanje semantičkih povezanih podataka. Taj je standardni okvir tehnički model Pravilnika KAM i konceptualnih modela – IFLA LRM, RiC i CIDOC-CRM, čija je implementacija Pravilnik KAM. U nastavku se donosi kraći opis ontologija triju baštinskih zajednica, dok se glavni dio rada bavi opisom ontologije Pravilnika KAM kao operativne ontologije.


Rezultati. Ontologija Pravilnika KAM sastoji se od elemenata tekstualne verzije Pravilnika KAM uz dopune koje zahtijeva izgradnja ontologije kao operativne.


Ograničenja. Prikazana operativna ontologija Pravilnika KAM usvojena je kao završna verzija za testiranje, te se mogu očekivati manje dorade, odnosno usuglašavanja nakon završetka testiranja planiranog tijekom 2023. godine. Za početak korištenja ontologije potrebno je njezino objavljivanje u službenom registru imenskih prostora, po mogućnosti nacionalnom.


Praktična primjena. Primjena ontologije Pravilnika KAM predviđa se u području kodiranja metapodataka radi strojnog upravljanja metapodacima, bilo u okruženju relacijskih baza podataka ili sustava povezanih podataka, u svrhu označivanja, pohrane, strojnog zaključivanja, pronalaženja i prikaza te razmjenu i ponovne upotrebe metapodataka na nacionalnoj i međunarodnoj razini.


Društveni značaj. Primjena ontologije Pravilnika KAM omogućuje unaprjeđenje i razvoj informacijskih sustava i usluga te interoperabilnost metapodataka unutar baštinskih zajednica i s drugim dionicima u suvremenom okruženju upravljanja informacijama na nacionalnoj i međunarodnoj razini.


Originalnost. Ontologija Pravilnika KAM prva je operativna ontologija u hrvatskom informacijskom prostoru baštinskih zajednica.

Article Details

Kako citirati
Willer, M., Vukadin, A., Bosančić, B., Rajh, A., & Zlodi, G. (2023). Ontologija Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 66(2), 25–52. https://doi.org/10.30754/vbh.66.2.1092
Rubrika
Članci

Reference

Berners-Lee, T.; J. Hendler; O. Lassila (2001). The semantic web. Scientific American 284, 5: 34–43.

Bosančić, B. (2018). Otvoreni povezani podaci i metapodaci. In: I. Hebrang Grgić (ed). Otvorenost u znanosti i visokom obrazovanju. (Pp 181–197). Zagreb: Školska knjiga.

Cagle, K. (2022). Why JSON users should learn Turtle: Data science central: A Community for big data practitioners. [citirano: 2023–04–24]. Dostupno na: https:// www.datasciencecentral.com/why-json-users-should-learn-turtle/amp/

Clavaud, F.; T. Francart; P. Charbonnier (2023). RiC-O Converter: A Software to convert EAC-CPF and EAD 2002 XML files to RDF Datasets conforming to Records in Contexts Ontology. Journal on Computing and Cultural Heritage 16, 3: 1–13. doi: https://doi.org/10.1145/3583592

Doerr, M.; R. Light; G. Hiebel (2020). Implementing the CIDOC conceptual reference model in RDF. [citirano: 2023–04–27]. Dostupno na: https://www.cidoc-crm.org/ sites/default/files/issue%20443%20-%20Implementing%20CIDOC%20CRM%20 in%20RDF%20v1.1.pdf

Dunsire, G. (2021). Ontology in Practice. U: Seminart arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture; 24. (Str. 89–104). Zagreb: Hrvatsko arhivističko društvo.

Gruber, T. R. (1993). A translation approach to portable ontologies. Knowledge Acquisition 5, 2: 199–220. [citirano: 2023–04–27]. Dostupno na: http://tomgruber.org/ writing/ontolingua-kaj-1993.htm

Hitzler, P.; M. Krotzsch; S. Rudolph (2009). Foundations of semantic web technologies.

CRC press.

ICA, CBPS – Sub-Committee on Descriptive Standards (2004). ISAAR (CPF): International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families. 2nd ed. Paris: International Council on Archives [citirano: 2023–04–24]. Dostupno na: https://www.ica.org/en/isaar-cpf-international-standard-archival-aut- hority-record-corporate-bodies-persons-and-families-2nd

ICA, CBPS – Sub-Committee on Descriptive Standards (2000). ISAD(G): General International Standard Archival Description. 2nd ed. Ottawa: International Council on

Archives [citirano: 2023–04–24]. Dostupno na: https://www.ica.org/en/isadg-gene- ral-international-standard-archival-description-second-edition

Llanes-Padrón, D.; J.A. Pastor-Sánchez (2017). Records in contexts: The Road of archives to semantic interoperability. Program: Electronic Library and Information Systems 51, 4: 387–405. doi: https://doi.org/10.1108/PROG-03-2017-0021

Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima (2021). Zagreb: Hrvatski državni arhiv: Muzejski dokumentacijski centar: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. [citirano: 2023–04–27]. Dostupno na: https://www.kam.hr/

Riva, P.; P. Le Bœuf; M. Žumer (2017). IFLA Library Reference Model: A Conceptual Model for Bibliographic Information. Den Haag: International Federation of Library Associations and Institutions. [citirano: 2023–04–27]. Dostupno na: https:// www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/cataloguing/frbr-lrm/ifla-lrm-au- gust-2017_rev201712.pdf

Riva, P.; P. Le Bœuf; M. Žumer (2020). IFLA-in knjižnični referentni model: Konceptualni model za bibliografske podatke. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo.

Riva, P.; M. Žumer; T. Aalberg (2022). LRMoo, a high-level model in an object-oriented framework. [citirano: 2023–04–27]. Dostupno na: https://repository.ifla.org/handle/123456789/2217

Taniguchi, S.; A. Hashizume (2023). Transforming metadata content guidelines and instructions to linked data. Journal of Information Science 0, 0.

doi: https://doi.org/10.1177/01655515221142428

Vukadin, A.; M. Willer. (2019). Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima: Novi hrvatski kataložni pravilnik. Knjižnica: Revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti 63, 3: 13–41. [citirano: 2023–04–27]. Dostupno na: https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/7983/7472

Willer, M.; G. Dunsire (2013). Bibliographic Information Organization in the Semantic Web. Oxford: Chandos.

Willer, M. (2023). Objavljivanje standarda za organizaciju bibliografskih informacija od tiskanog teksta do ontologije imenskog prostora. In: I. Hebrang Grgić i M. Tomić (ur.). Kreativni pristupi nakladništvu i baštini (ne)vidljiva Nives Tomašević (Str. 237–249). Zadar: Sveučilište u Zadru.

Mrežni izvori:

BIBFRAME: Bibliographic Framework [citirano: 2023–04–25]. https://www.loc.gov/ bibframe/

Bibliographic Conceptual Models Review Group. [citirano: 2023–04–25] https://www. ifla.org/units/bcm-rg/

Dublin Core (DC). [citirano: 2023–04–24]. https://www.dublincore.org/specifications/ dublin-core/dcmi-terms/

Dublin Core Abstract Model. [citirano: 2023–04–24]. https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/abstract-model/

Github platforma (s. a.). [citirano: 2023–04–27]. https://github.com/iflastandards

ICA, CBPS – Sub-Committee on Descriptive Standards (2007). ISDF: International Standard for Describing Functions. [citirano: 2023–04–24]. Dostupno na: https:// www.ica.org/en/isdf-international-standard-describing-functions

ICA, CBPS – Sub-Committee on Descriptive Standards (2008). ISDIAH: International Standard for Describing Institutions with Archival Holdings. [citirano: 2023– 04–24]. Dostupno na: https://www.ica.org/en/isdiah-international-standard-descri- bing-institutions-archival-holdings

ICA EGAD (2021a). ICA. Expert Group on Archival Description. Records in Contexts – Conceptual model (RiC-CM). [citirano: 2023–04–24]. Dostupno na: https://www. ica.org/en/records-in-contexts-conceptual-model

ICA EGAD (2022). ICA. Expert Group on Archival Description. Records in Contexts – Introduction to archival description (RiC-IAD). [citirano: 2023–04–24]. Dostupno na: https://www.ica.org/en/records-in-contexts-introduction-to-archival-description

ICA EGAD (2021). ICA. Expert Group on Archival Description. Records in Contexts – Ontology. 22. 7. 2021. (RiC-O) [citirano: 2023–04–24]. Dostupno na: https://www. ica.org/en/records-in-contexts-ontology

ICOM. CIDOC-CRM (2022). Definition of the CIDOC Conceptual Reference Model, Produced by the CIDOC CRM Special Interest Group, Version 7.1.2, June 2022. [citirano: 2023–04–27].

Dostupno na: https://www.cidoc-crm.org/sites/default/files/cidoc_crm_v7.1.2.pdf

IFLA Namespaces (2020). [citirano: 2023–04–24]. Dostupno na: https://www.iflastandards.info/

ISO 21127:2014 Information and documentation — A reference ontology for the interchange of cultural heritage information (2020). [citirano: 2023–05–10]. Dostupno na: https://www.iso.org/standard/57832.html

MODS: Metadata Object Description Schema. [citirano: 2023–04–24]. https://www.loc.gov/standards/mods/

Open metadata registry (s. a.). [citirano: 2023–25–10]. http://metadataregistry.org/

RDA Registry (2022). [citirano: 2023–04–27]. Dostupno na: http://www.rdaregistry. info/

SAA EAD (2015). SAA Standards Committee’s Technical Subcommittee for Encoded Archival Description. EAD: Encoded Archival Description. [citirano: 2023–04–24]. Dostupno na: https://www2.archivists.org/groups/technical-subcommittee-on-encoded-archival-standards-ts-eas/encoded-archival-description-ead

SAA EAC (2022). SAA Standards Committee’s Technical Subcommittee for Encoded Archival Description. EAC-CPF: Encoded Archival Context for Corporate Bodies, Persons, and Families 2.0. [citirano: 2023–04–24].

Dostupno na: https://eac.staatsbibliothek-berlin.de/schemata-and-tag-library/

SAA EAG (2012). SAA Standards Committee’s Technical Subcommittee for Encoded Archival Description (2012). EAG: Encoded Archival Guide. [citirano: 2023–04–24]. Dostupno na: https://www.archivesportaleurope.net/tools/for-content-providers/stan- dards/eag2012/

W3C. CURIE Syntax 1.0 (2010). [citirano: 2023–04–27].

Dostupno na: https://www.w3.org/TR/2010/NOTE-curie-20101216/

W3C. OWL Web Ontology Language (2012). [citirano: 2023–04–27].

Dostupno na: https://www.w3.org/OWL/

W3C. RDF Resource Description Framework (2021). [citirano: 2023–04–27].

Dostupno na: https://www.w3.org/RDF/

W3C. SKOS Simple Knowledge Organization System (2012). [citirano: 2023–04–27].

Dostupno na: https://www.w3.org/2004/02/skos/