Testiranje Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima

Main Article Content

Jelena Balog Vojak
Tanja Buzina
Elia Ekinović Micak
Ana Vukadin

Sažetak

Cilj Završna verzija Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima (Pravilnik KAM) objavljena je u lipnju 2021. godine. Nakon objave bilo je nužno provesti testiranje u redovnim procesima stručne obrade građe u arhivima, knjižnicama i muzejima, u različitim informacijskim sustavima kako bi se potvrdila primjenjivost Pravilnika KAM i stekao uvid u moguće smjerove daljnjeg razvoja.


Pristup. Budući da je u izradi Pravilnika KAM posebna pažnja posvećena fleksibilnosti, odnosno mogućnosti da se sadržaj nekog podatka iskaže na različite načine, ovisno o mogućnostima informacijskog sustava, osnovna je pretpostavka bila da je Pravilnik KAM najvećim dijelom primjenjiv u svim postojećim procesima i softverima za stručnu obradu građe, ali da je njegov potencijal moguće potpuno ostvariti tek u strukturiranom i suradničkom okruženju, odnosno u interoperabilnim sustavima koji pružaju mogućnost korištenja zajedničkih normativnih datoteka i nadziranih rječnika te semantičkog obogaćivanja.


Rezultati. Testiranjem je ta pretpostavka potvrđena. Ukupno oko 40 % odredbi Pravilnika KAM već se primjenjuje u praksi, dok se još oko četvrtine može primijeniti bez potrebe za tehničkim izmjenama ili nadogradnjama u informacijskom sustavu. To se većinom odnosi na iskorištavanje postojećih mogućnosti za bilježenje podataka u strukturiranom obliku, normativni nadzor nad podacima i dosljednu upotrebu nadziranih rječnika.


Praktična primjena. Ujedno se u tim promjenama zapaža i najveći potencijal Pravilnika KAM za poboljšanje razine stručne obrade. Većina sudionika, međutim, od Pravilnika KAM općenito očekuje tek manja poboljšanja. Naime značajna poboljšanja dugoročno su nemoguća bez razvoja sustava koji omogućuju interoperabilnost, kao niti bez jačanja suradničkih praksi. Osim toga nužno je u radne procese većine ustanova aktivnije uključiti skrb o podacima, što može zahtijevati dodatne organizacijske i financijske napore. Stoga se uvođenje primjene Pravilnika KAM preporučuje postupno i u skladu s mogućnostima. Potrebno je prije svega izraditi aplikacijske profile koji će biti u skladu sa zadaćama i praksama ustanove te odrediti promjene koje će ustanovi najviše koristiti ili koje se mogu uvesti bez ispunjavanja kompleksnih preduvjeta. U kontekstu edukacije pokazalo se osobito važnim analizirati model djelo–izraz–pojavni oblik–primjerak u arhivskoj i muzejskoj zajednici kako bi se utvrdilo u kojim segmentima je neposredno primjenjiv, a u kojima se može zanemariti. Također je važno dodatno predstaviti mogućnosti prilagodbe Pravilnika KAM različitim formatima i informacijskim sustavima, npr. kroz usporedno predstavljanje zapisâ izrađenih prema Pravilniku KAM u različitim okruženjima.

Article Details

Kako citirati
Balog Vojak, J., Buzina, T., Ekinović Micak, E., & Vukadin, A. (2023). Testiranje Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 66(2), 195–212. https://doi.org/10.30754/vbh.66.2.1136
Rubrika
Članci

Reference

Pravilnik (2002). Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi. Narodne novine, 108/02.

Pravilnik (2023). Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi. Narodne novine, 21/2023.

Vukadin, A. (2022a). Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima i MARC21 Format for bibliographic data: Pridruživanje. Verzija 1.1. [2023– 03–04].

Dostupno na: https://www.kam.hr/wp-content/uploads/2023/03/KAM_MARC21B_ v1.1.pdf

Vukadin, A. (2022b). Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima i UNIMARC bibliografski format: Pridruživanje. Verzija 1.0. [2023–03–04]. Dostupno na: https://www.kam.hr/izvori-i-alati/