Korporativna tijela u kontekstu normativnog nadzora Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima (Pravilnik KAM) u AKM-zajednici

Main Article Content

Elia Ekinović Micak
Ana Knežević Cerovski
Petra Pancirov

Sažetak

Cilj. Cilj je rada istražiti komparativno-korelacijsku problematiku oblikovanja pristupnica za korporativna tijela u AKM-zajednici u skladu s trenutačnom praksom te Pravilnikom za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima, utvrditi koje su prednosti primjene Pravilnika KAM i standardizacije podataka, a koje su moguće poteškoće i problemi.


Metodologija. U prvom se dijelu rada prikazuju pravilnici i norme za oblikovanje pristupnica za korporativna tijela u trenutačnoj uporabi u baštinskim zajednicama, tumače se međunarodne norme implementirane u Pravilnik KAM te se Pravilnik KAM predstavlja kao standard za sadržaj podataka za oblikovanje pristupnica za korporativna tijela u baštinskim ustanovama. U drugom se dijelu analizom uzorka pristupnica za korporativna tijela u užem smislu i anketom odgovara na sljedeća istraživačka pitanja:  1. a) Kakva je trenutačna praksa odabira i oblikovanja pristupnica za korporativna tijela u sustavima triju AKM-ustanova iz uzorka te koje su razlike među njima? b) Kako će se iste pristupnice oblikovati prema Pravilniku KAM? c) Koje su moguće prednosti primjene Pravilnika KAM, a koje su moguće poteškoće i problemi?


Rezultati. Istraživanjem se dobio uvid u trenutačnu praksu oblikovanja pristupnica za korporativna tijela u trima AKM-ustanovama, koliko se te ustanove pridržavaju svojih pravilnika i normi te uvid u moguće prednosti i nedostatke standardizacije podataka i korištenja Pravilnika KAM kao zajedničkog standarda.


Originalnost. Rad pridonosi AKM-zajednici jer obuhvaća problematiku odabira i oblikovanja usvojenih pristupnica za korporativna tijela u užem smislu u trima zajednicama te ih uspoređuje i svodi na zajednički nazivnik, Pravilnik KAM, koji omogućava standardizaciju, dijeljenje i ponovnu uporabu podataka o korporativnim tijelima.

Article Details

Kako citirati
Ekinović Micak, E., Knežević Cerovski, A., & Pancirov, P. (2023). Korporativna tijela u kontekstu normativnog nadzora: Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima (Pravilnik KAM) u AKM-zajednici. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 66(2), 79–109. https://doi.org/10.30754/vbh.66.2.1086
Rubrika
Članci