Zadaće ključnih knjižničara u modulu katalogizacije Integriranog knjižničnog sustava Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i visokoškolskih i znanstvenih knjižnica

Main Article Content

Sonja Pigac
http://orcid.org/0000-0002-0074-9885
Anita Marin

Sažetak

Cilj. U članku je predstavljena radionica Ključni knjižničari za modul katalogizacije koja se održala na Stručnom skupu Knjižnični podaci: interoperabilnost, povezivanje   i razmjena 28. i 29. studenog 2017. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Osnovne zadaće ključnih knjižničara jesu: stručna podrška redovnom radu knjižnica u sustavu, testiranje novih funkcionalnosti modula, praćenje i kontrola rada sustava temeljeni na izvještajima o radu, testiranje i analiza rada servisnih izvještaja na razini cijelog sustava, suradnja sa savjetnikom za integrirani knjižnični sustav, redaktorima baza, administratorom sustava, sistemskim i ključnim knjižničarima zaduženim za administrativno upravljanje sustavom te pružanje pomoći i edukacija sudionika u sustavu.


Metodologija. Polazeći od osnovnih aspekata uloge i rada ključnih knjižničara u okviru Integriranog knjižničnog sustava Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te knjižnica iz sustava znanosti i visokog obrazovanja opisan je svaki aspekt rada u modulu katalogizacije.


Rezultati. Integrirani knjižnični sustav temelji se na primjeni zajedničkog programskog sustava Aleph, formata MARC 21, središnje normativne kontrole i nacionalnog predmetnog sustava. Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, kao središnja knjižnica u sustavu, osigurava stručnu, tehničku i administrativnu podršku u radu zajedničkog informacijsko-knjižničnog sustava. Ključni knjižničari u modulu katalogizacije održavaju redovite tečajeve Osnove modula Katalogizacija, kao i demonstracijske vježbe. Knjižnice u sustavu zajednički koriste normativnu bazu Nacionalne i sveučilišne knjižnice i predloške za rad, dok se kataložni zapisi preuzimaju prema potrebi iz baza u sustavu ili se izrađuju novi. Putem Sustava za podršku https://iks.nsk.hr/podrska/ šalju se prijavnice u kojima se navode poteškoće s kojima se susreću knjižničari, a rješavaju ih redaktori, ključni i sistemski knjižničari.


Praktična primjena. Rezultati ovoga rada mogu pomoći knjižničarima iz knjižnica članica Integriranog sustava u njihovu svakodnevnom radu.


Originalnost. Široj se knjižničnoj zajednici nastoji približiti termin ključni knjižničari te njihova uloga u razvoju struke.

Article Details

Kako citirati
Pigac, S., & Marin, A. (2019). Zadaće ključnih knjižničara u modulu katalogizacije Integriranog knjižničnog sustava Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i visokoškolskih i znanstvenih knjižnica. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 62(1), 363–382. https://doi.org/10.30754/vbh.62.1.616
Rubrika
Članci

Reference

Machala, D.; Machala, L. Implementacija integriranog knjižničnog sustava Aleph u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu i knjižnicama sastavnica Sveučilišta u Zagrebu i znanstvenih instituta: utvrđenja implementacijskog procesa. // Knjižnice: kamo i kako dalje? : zbornik radova /12. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica, Opatija, 11.-14. svibnja 2011. / uredile Alisa Martek i Elizabeta Rybak Budić. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo.

Izvješće o radu za 2016. godinu. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2017. [citirano: 2018-03-19]. Dostupno na: http://www.nsk.hr/wp content/uploads/2017/07/Izvje%C5%A1%C4%87e-o-radu-NSK-za-2016.-godinu.pdf

Nacionalna i sveučilišna knjižnica. Izvješće o radu za 2016. godinu. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2017. [2018-03-19]. Dostupno na: http://www.nsk.hr/wp-content/uploads/2017/07/Izvje%C5%A1%C4%87e-o-radu-NSK-za-2016.-godinu.pdf

Smjernice za izradu skupnog kataloga Integriranog knjižničnog sustava Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, visokoškolskih i znanstvenih knjižnica Republike Hrvatske. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 2016.

Statut Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. [citirano: 2018-03-28]. Dostupno na: http://www.nsk.hr/wp-content/uploads/2012/01/Statut-NSK-24_12_2010.pdf.

Strategija Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 2016.-2020. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2016. [2018-03-19]. Dostupno na: http://www.nsk.hr/wp-content/uploads/2012/01/Strategija-NSK-2016.-2020..pdf.