Objavljeno: 2019-07-30

Predmetno kazalo i UDK oznake

Kristina Feldvari

VIII-X

Uvodna riječ

Kornelija Petr Balog

XII-XIII

Znanstvenoistraživački rad i stalno stručno usavršavanje: percepcija hrvatskih knjižničara

Jure Žilić, Sanjica Faletar Tanacković, Maja Panian Selimić

49-76