U trendu i sa sedamdeset nove (stare) usluge Centra za znanstvene informacije

Main Article Content

Marina Mayer
Sofija Konjević
http://orcid.org/0000-0002-1786-0555

Sažetak

Cilj. Rad daje prikaz online servisa i usluga Centra za znanstvene informacije (Cen- tar) Instituta „Ruđer Bošković“ koji su korisnicima bili dostupni i prije pojave pandemi- je bolesti COVID-19, kao i tijekom zatvaranja knjižnice i rada od kuće.


Pristup. Zbog krize izazvane pandemijom bolesti COVID-19 Centar za znanstvene informacije (Centar), kao i druge knjižnice u Hrvatskoj, 20. 3. 2020. godine zatvorio  je svoja vrata i prešao na „rad od kuće“. Zahvaljujući brojnim servisima (CROSBI, FULIR, SEND i drugi) koji korisnicima omogućuju udaljeni pristup uslugama i infor- macijskim servisima, Centar je krizu dočekao spreman te je i u izvanrednim okolnosti- ma uspio kvalitetno osigurati većinu usluga.


Rezultati. Centar za znanstvene informacije među prvim knjižnicama u Hrvatskoj 1990-ih godina prihvatio je i uveo nove informacijske tehnologije u svoje poslovanje. Kontinuirano je radio na njihovom razvoju, implementaciji i primjeni, što je omogućilo da je tijekom „rada od kuće“ ne samo pružao korisnicima većinu svojih standardnih usluga već je radio i na daljnjem razvoju postojećih servisa. Nepredvidive krizne si- tuacije tijekom 2020. godine poslužile su kao potvrda da je taj smjer razvoja knjižnica nužan i nezaobilazan te da u njega treba ulagati.


Originalnost. Centar za znanstvene informacije uspješno je odgovorio na krizu izazvanu pandemijom bolesti COVID-19, stoga prikazani servisi, usluge i praktična rješenja mogu poslužiti kao primjer i drugim knjižnicama koje se suočavaju sa sličnim izazovima.

Article Details

Kako citirati
Mayer, M., & Konjević, S. (2021). U trendu i sa sedamdeset: nove (stare) usluge Centra za znanstvene informacije. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 64(1), 227–250. https://doi.org/10.30754/vbh.64.1.838
Rubrika
Članci

Reference

25 godina interneta u Republici Hrvatskoj. [citirano: 2020-11-21]. Dostupno na: https://www.srce.unizg.hr/povijest-srca/25-g-interneta-u-RH

Borić, V.; M. Pranjić. Novi program za međuknjižničnu posudbu SEND (Sustav elektroničke narudžbe dokumenata). // Ruđer : znanstveno glasilo Instituta "Ruđer Bošković” 4, 3(2003), 10-11. [citirano: 2020-10-21]. Dostupno na: http://fulir.irb.hr/190/

Cvitanušić Brečić, M.; A. Vodopijevec. Optimizacija prikupljanja podataka u postupcima vanjskih vrednovanja AZVO-a (Interoperabilnost: MOZVAG – CROSBI – Baza projekata). // Dani e-infrastrukture (DEI). 2019. [citirano: 2020-11-23]. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/1072489

Dabar. [citirano: 2020-11-29]. Dostupno na: https://dabar.srce.hr/

FULIR - Repozitorij cjelovitih tekstova Instituta Ruđer Bošković. [citirano: 2020-12-01]. Dostupno na: http://fulir.irb.hr/

Holub, K.; L. Jertec. Interoperabilnost zapisa ocjenskih radova u Dabru. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 61, 1(2018), 489-508. DOI: 10.30754/vbh.61.1.632

Hrčak: portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa. [citirano: 2020-11-29]. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/

Hrvatska deklaracija o otvorenom pristupu. [citirano: 2020-11-21]. Dostupno na: https://www.fer.unizg.hr/oa2012/deklaracija

Hrvatski znanstveni portal. [citirano: 2020-11-16]. Dostupno na: http://www.znanstvenici.hr/

IRB potpisao Sporazum o suradnji na razvoju i održavanju sustava DABAR. [citirano: 2020-12-01]. Dostupno na: https://www.irb.hr/Novosti/IRB-potpisao-Sporazum-o-suradnji-na-razvoju-i-odrzavanju-sustava-DABAR

Kennedy, S. The role of commercial document delivery services in interlibrary loan. // Interlending & Document Supply 15, 3(1987), 67-73. DOI: https://doi.org/10.1108/eb008542

Konjević, S.; B. Macan. SEND 2.0 – sustav elektroničke nabave dokumenata u novom ruhu. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 58, 1-2(2015), 161-174. [citirano: 2020-08-18]. Dostupno na: https://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/60/55

Macan, B. Šestar - Baza podataka instrumenata za znanstvena istraživanja i njegova uloga u hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj zajednici. // Knjiga sažetaka : Dani e-infrastrukture Srce - DEI 2018 / Ur. Bekić, Zoran ; Golubić, Kruno ; Kučina Softić, Sandra ; Pavičić, Vlasta ; Rako, Sabina. Zagreb: Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu, 2018. Str. 22-22. [citirano: 2020-08-20]. Dostupno na: https://dei.srce.hr/2018/sazeci

Macan, B. FULIR – Repozitorij cjelovitih tekstova Instituta Ruđer Bošković. // Kemija u industriji 63, 7-8(2014), 269-276. [citirano: 2020-08-20]. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/123796

Macan, B. Osiguravanje otvorenog pristupa znanstvenim publikacijama – tko, što i kako? // Otvorenost u znanosti i visokom obrazovanju / Ur. Hebrang Grgić, Ivana. Zagreb: Školska knjiga, 2018. Str. 59-79. [citirano: 2020-08-20]. Dostupno na: http://fulir.irb.hr/4177/

Macan, B. Novi mrežni katalog knjiga Knjižnice Instituta "Ruđer Bošković". // Kemija u industriji 58, 10(2009), 464-468. [citirano: 2020-10-15]. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/41560

Macan, B.; J. Petrak, J. The current state and future perspectives of the research information infrastructure in Croatia. // Journal of Information and Organizational Sciences 43, 1(2019) 15-31. DOI: https://doi.org/10.31341/jios.43.1.2

Macan, B.; L. Škorić; J. Petrak. David among Goliaths: Open access publishing in scientific (semi-) periphery. // Learned Publishing 33, 4(2020), 410-417. DOI: https://doi.org/10.1002/leap.1320

Mayer, M. 100. jubilarni kolokvij Knjižnice Instituta Ruđer Bošković. // Kemija u industriji 61, 11-12(2012), 541-542. [citirano: 2020-08-11] Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/92487

National Initiatives for Open Science in Europe – NI4OS Europe. [citirano: 2020-11-08]. Dostupno na: https://ni4os.eu/

Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu. [citirano: 2020-11-16]. Dostupno na: http://baze.nsk.hr/

Radovi o pandemiji COVID-19 u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji – CROSBI. [citirano: 2020-08-11]. Dostupno na: http://lib.irb.hr/web/hr/vijesti/item/2218-crosbi_covid-19_hub.html

Sporazum o suradnji na razvoju i održavanju sustava Dabar. [citirano: 2020-11-29]. Dostupno na: https://dabar.srce.hr/2016-03-08/sporazum-o-suradnji-na-razvoju-i-odrzavanju-sustava-dabar

Stojanovski, J. Hrčak promiče hrvatsku znanstvenu publicistiku. // Srce novosti 64(2016), 14-15. [citirano: 2020-08-18] Dostupno na: https://www.srce.unizg.hr/files/srce/docs/o-srcu/Srce-novosti/sn64.pdf

Stojanovski, J. 60 godina Knjižnice IRB. // Kemija u industriji 59, 12(2010), 608-610. [citirano: 2020-08-18]. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/61734

Stojanovski, J. Sustav znanstvenih informacija RH: tematski podsustav Prirodoslovlje. // Kemija u industriji 47, 9(1998), 340-342. [citirano: 2020-08-12]. Dostupno na: https://pierre.fkit.hr/hdki/kui/19980901/index.html

Stojanovski, J. Centar za online baze podataka (CARNet). // Kemija u industriji 48, 10(1998), 377-380. [citirano: 2020-08-19]. Dostupno na: https://pierre.fkit.hr/hdki/kui/19981001/index.html

Stojanovski, J. Online baze podataka: priručnik za pretraživanje. Zagreb: CARNet, 2003. [citirano: 2020-08-19]. Dostupno na: http://fulir.irb.hr/4516/

Stojanovski J.; A. Vodopijevec; M. Kovačević. Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI - prošlost, sadašnjost i budućnost. [citirano: 2020-08-12]. Dostupno na: http://www.lib.irb.hr/edukacija/prosla-dogadanja/45-hrvatska-znanstvena-bibliografija-crosbi-proslost-sadasnjost-i-buducnost

Sustav znanstvenih informacija - SZI. [citirano: 2020-08-12]. Dostupno na: http://lib.irb.hr/web/hr/projekti/prosli-projekti/item/781-szi.html

Što je Dabar? [citirano: 2020-11-29]. Dostupno na: https://dabar.srce.hr/dabar

Tóth, T. HRČAK poslije godinu dana. // Kemija u industriji 56, 9(2007), 458-460. [citirano: 2020-08-18]. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/16188

Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. // Narodne novine 17, 358(2019). [citirano: 2020-11-24]. Dostupno na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_02_17_358.html