Objavljeno: 2021-05-25

Predmetno kazalo

Kristina Feldvari

VII-IX

Uvodna riječ

Kornelija Petr Balog

XI-XII

Popularizacija znanosti u narodnim knjižnicama u RH

Radovan Vrana, Ivona Milovanović, Željka Salopek

1-25

Knjižnice grada Zagreba i odgovor na izazove vremena

Višnja Cej, Ivana Faletar Horvatić, Janja Maras

111-136

Digitalno, virtualno, online – u fokusu

Vikica Semenski, Jagoda Ille, Višnja Cej

137-156

Školske knjižnice u virtualnom svijetu

Nataša Mesić Muharemi, Zorka Renić, Josip Strija

303-317