Istraživanje zadovoljstva korisnika mrežnom uslugom Pitajte knjižničara – tematsko pretraživanje Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu tijekom pandemije koronavirusa

Main Article Content

Ivona Milovanović
Ivana Kežić Pucketić
Dolores Mumelaš
http://orcid.org/0000-0003-0849-4204

Sažetak

Cilj. Cilj je rada predstaviti rezultate istraživanja o iskustvu i zadovoljstvu korisnika mrežnom uslugom Pitajte knjižničara – tematsko pretraživanje Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu tijekom fizičkog zatvaranja Knjižnice i uspostave rada djelatnika od kuće, kada su na snazi bile mjere izolacije radi suzbijanja širenja bolesti COVID-19.


Pristup/metodologija/dizajn. U istraživanju korisnika usluge korištena je metoda ankete, za čiju se provedbu koristio mrežni anketni upitnik sastavljen od 10 pitanja. Prethodno je napravljena analiza podataka iz mrežne aplikacije Pitajte knjižničara – te- matsko pretraživanje iz koje su prikupljeni podaci o korisnicima i zahtjevima za temat- sko pretraživanje tijekom izvanrednih uvjeta rada Knjižnice te je poziv za ispunjavanje anketnog upitnika poslan na adrese e-pošte korisnika usluge u tom razdoblju.


Rezultati. Rezultati istraživanja pokazali su kako je na odluku o korištenju usluge tematskog pretraživanja tijekom izolacije kod najvećeg broja ispitanika utjecalo dosa- dašnje pozitivno iskustvo, a zatim preporuka druge osobe. Utvrđeno je zadovoljstvo korisnika kvalitetom usluge, kao i opsegom preporučene literature, dostupnošću sadr- žaja, brzinom odgovora, pružanjem dodatnih referalnih i drugih informacija te komuni- kacijom s knjižničarom. Pokazalo se i da je velik broj ispitanika naknadno samostalno pretraživao e-izvore, što potvrđuje napore i trud djelatnika da, osim pružanja relevantnih informacija u obliku preporučene literature na traženu temu, ujedno educiraju korisnike o dostupnim mrežnim izvorima informacija.


Praktična primjena. Dobivanjem povratnih informacija od korisnika usluge omo- gućeno je vrednovanje rada knjižničara – predmetnih stručnjaka zaduženih za pružanje usluge, kojima će rezultati istraživanja poslužiti u organizaciji i usavršavanju načina rada u budućnosti.


Originalnost/vrijednost. Rezultati istraživanja poslužit će za daljnji razvoj i una- prjeđivanje usluge Pitajte knjižničara – tematsko pretraživanje.

Article Details

Kako citirati
Milovanović, I., Kežić Pucketić, I., & Mumelaš, D. (2021). Istraživanje zadovoljstva korisnika mrežnom uslugom Pitajte knjižničara – tematsko pretraživanje Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu tijekom pandemije koronavirusa. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 64(1), 279–301. https://doi.org/10.30754/vbh.64.1.850
Rubrika
Članci

Reference

Baj I.; V. Golubović; M. Orešković. Istraživanje korisnika Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu o novom obliku usluge: tematsko pretraživanje. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 56, 4(2013), 107-128. Dostupno i na: https://hrcak.srce.hr/142381 [citirano 2020-12-10].
Bosančić B. Online referentne usluge: pregled razvoja u teoriji i praksi. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 53, 1(2010), 64-86. Dostupno i na: https://hrcak.srce.hr/81292 [citirano 2020-12-08].
Mihalić, M. Međunarodna kooperativna informacijska usluga QuestionPoint – pitajte knjižničara u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. // 2. međunarodna konferencija BAM 2008 Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja: Promocija usluga za korisnike: zbornik radova / ur. Lejla Kodrić, Nataša Milićević, Biserka Sabljaković. Sarajevo: Asocijacija informacijskih stručnjaka – bibliotekara, arhivista i muzeologa; Ekonomski fakultet, 2010. 32-44. [citirano 2020-12-10]. Dostupno na: http://www.bam.ba/images/stories/Zbornici/bam_zbornik_2008_online.pdf
Pitajte knjižničara. // Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (2005). [citirano 2020-12-10]. Dostupno na: http://stari.nsk.hr/DigitalLib.aspx?id=96
Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu. [citirano 2020-12-10]. Dostupno na: http://baze.nsk.hr/
Sečić, D. Informacijska služba u knjižnici. Lokve: Benja, 1995.
Smjernice za izgradnju sveučilišne zbirke. Interni dokument. Zagreb, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 2017.
Središnja informacijska služba. // Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (2005). [citirano 2020-12-10]. Dostupno na: http://stari.nsk.hr/Service.aspx?id=48
Usluga Pitajte knjižničara. // Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (2010). [citirano 2020-12-10]. Dostupno na: https://www.nsk.hr/usluga-pitajte-knjiznicara/