Školske knjižnice u virtualnom svijetu

Main Article Content

Nataša Mesić Muharemi
Zorka Renić
Josip Strija

Sažetak

Cilj. Cilj je rada prikazati bazu poveznica virtualnih knjižnica koju su oblikovali školski knjižničari, ukazati na važnost školskih knjižnica u e-učenju i korištenju novih tehnologija u obrazovanju te ulogu školske knjižnice u tome procesu.


Pristup/metodologija. U radu je kratka analiza virtualnih knjižnica koje su dostu- pne na repozitoriju školskoga knjižničarstva UDK02 te je napravljena svojevrsna takso- nomija sadržaja, odnosno popis zastupljenih tema i podtema, ali i digitalnih alata koje su koristili školski knjižničari.


Rezultati. Na repozitoriju hrvatskoga knjižničarstva UDK02 nalaze se poveznice za 243 virtualne knjižnice. Od toga su 183 knjižnice osnovnih škola, a 60 srednjih škola.


Praktična primjena. Objedinjavanjem svih virtualnih knjižnica na jednome mjestu omogućuje se knjižničarima, ali i svim ostalim korisnicima, dostupnost velikoga broja različitih informacija. Osim toga, ta stranica može biti početak jedne zajedničke stranice za sve knjižničare.


Ograničenja. Potrebno je stalno ažurirati virtualnu stranicu knjižnice i provjeravati poveznice jer neke poveznice više nisu dostupne, ali, isto tako, postavljati i vlastite materijale.


Društveni značaj. Pandemija uzrokovana bolesti COVID-19 imala je ogroman utje- caj na društvo u cjelini, a školski su knjižničari virtualnim knjižnicama nastojali smanji- ti/ublažiti sve elemente negativnog utjecaja. Nastavili su biti potpora odgojno-obrazov- nome procesu tako što su upućivali na građu za učenje i poučavanje dostupnu online.


Originalnost. U radu su predstavljena kvalitetna rješenja školskih knjižničara u pružanju usluga svojim korisnicima tijekom pandemije izazvane bolesti COVID-19 i zatvaranja knjižnica na nacionalnoj razini. Rad upućuje i na važnost vidljivosti školske knjižnice te na njezinu važnost kao podrške odgojno-obrazovnoga procesa. Osim toga, kratka analiza upućuje i na mogućnosti poboljšanja i daljnjega razvoja.

Article Details

Kako citirati
Mesić Muharemi, N., Renić, Z., & Strija, J. (2021). Školske knjižnice u virtualnom svijetu. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 64(1), 303–317. https://doi.org/10.30754/vbh.64.1.847
Rubrika
Članci

Reference

Banek Zorica, M. E-učenje temeljeno na objektima učenja. // Informacijska tehnologija u obrazovanju / Lasić-Lazić, J. (ur.). Zagreb: Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2014. Str. 33-59.

Brooks Kirkland, A. The Virtual Library Learning Commons: Leveraging the Pandemic Tipping Point for Lasting Change. // School Libraries in Canada 4, 2 (2020). [citirano: 2020 -11-30]. Dostupno na:.https://journal.canadianschoollibraries.ca/the-virtual-library-learning-commons-leveraging-the-pandemic-tipping-point-for-lasting-change/

Dukić, Z. Školske knjižnice u virtualnom prostoru: od mrežne stranice do virtualne zajednice učenja. // XXIV. Proljetna škola školskih knjižničara Republike Hrvatske. Smjernice za rad školskog knjižničara. / Mićanović, Miroslav (ur.). Zagreb: Agencija za odgoj i obrazovanje, 2012. Str. 23-32.
Gladwell,Malcolm. Točka preokreta: kako male stvari mogu dovesti do velike promjene. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, 2005.

Herring, E. J. Internetske i informacijske vještine: priručnik za učitelje i školske knjižničare. Zagreb: Naklada Nediljko Dominović, 2008.

Klindžić, J.; Banek Zorica, M.; Lazić, N. Sustav učenja na daljinu Omega: prvo desetljeće. // Informacijska tehnologija u obrazovanju / Lasić-Lazić, J. (ur.). Zagreb: Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2014. Str. 59-76.
Kosciejew, M. The coronavirus pandemic, libraries and information: a thematic analysis of initial international responses to COVID-19.// Global Knowledge, Memory and Communication, 1/2 (2020). DOI: https://doi.org/10.1108/GKMC-04-2020-0041

Pokorná, L.; Indrák, M.; Grman, M.; Stepanovsky, F.; Smetánková, M. Silver lining of the COVID-19 crisis for digital libraries in terms of remote access. // Digital Library Perspectives 36, 4 (2020). DOI: https://doi.org/10.1108/DLP-05-2020-0026

Preporuka Europskog parlamenta i savjeta; ključne kompetencije za cjeloživotno učenje - Europski referentni okvir. // Metodika 11, 20(2010). Str. 169-182. (citirano: 2020-10-08) Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/61536

Preporuke za rad u knjižnicama i antikvarijatima tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19). Hrvatski zavod za javno zdravstvo (citirano: 2020-04-24). Dostupno na: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Preporuke-za-rad-u-knjižnicama-i-antikvarijatima-tijekom-epidemije-koronavirusa-COVID-19.pdf

Smjernice za rad školskih knjižnica u uvjetima bolesti COVID-19. [citirano: 2020-09-14]. Dostupno na: http://maticna.nsk.hr/wp-content/uploads/2020/05/Smjernice-za-rad-s%CC%8Ckolskih-knjiz%CC%8Cnica-u-uvjetima-bolesti-COVID-19-2020-05-03.pdf

Todorinova, L. Zara T. Wilkinson. Incentivizing faculty for open educational resources (OER) adoption and open textbook authoring. // Journal of Academic Librarianship 46, 6 (2020): 102220. DOI:10.1016/j.acalib.2020.102220

Turčin, V.; Valčić, L. Rad u digitalnoj knjižnici. 2002. [citirano: 2020-10-15] Dostupno na: http://eprints.rclis.org/6142/1/knjiga.pdf