I zatvoreni radimo organizacija rada Gradske knjižnice Rijeka tijekom lockdowna

Main Article Content

Anja Babić
Niko Cvjetković
Lara Pavić

Sažetak

Cilj. Cilj je rada prikazati primjer dobre prakse poslovanja Gradske knjižnice Ri- jeka tijekom izvanrednih uvjeta rada u kojima knjižnice nisu bile fizički otvorene za korisnike.


Pristup/metodologija/dizajn. Rad je nastao na temelju praćenja primjera dobre prakse nastalih u Gradskoj knjižnici Rijeka tijekom lockdowna, tijekom ožujka i travnja 2020. godine te analizom kvantitativnih i kvalitativnih rezultata. U uvodu članka pred- stavljen je kontekst u kojem je tijekom ožujka i travnja 2020. godine Gradska knjižnica Rijeka organizirala svoje poslovanje. Članak je usmjeren na nove usluge i programske aktivnosti koje je Knjižnica pokrenula u novonastaloj situaciji te u digitalnom okru- ženju. U zaključku je izneseno razmišljanje o mogućnostima razvoja novopokrenutih usluga koje bi mogle postati, a od kojih neke to već i jesu, dio poslovanja Knjižnice.


Rezultati. Predstavljeni rezultati dobiveni su praćenjem evidencije posjeta mrežnih stranica, društvenih mreža i YouTube kanala te statistikama dobivenima iz računalnog programa ZaKi, ali i promatranjem i analizom ponuđenih usluga i programskih aktiv- nosti.


Društveni značaj. Ovim načinom rada lokalnoj je zajednici ponuđena mogućnost sudjelovanja u barem dijelu kulturnih aktivnosti u virtualnom svijetu koje su im tijekom lockdowna bile potpuno onemogućene u onom fizičkom.


Originalnost/vrijednost. Rad je prikaz primjera dobre prakse i poslovanja Grad- ske knjižnice Rijeka te zbog organizacijskih, logističkih i inih razlika među pojedinim knjižnicama nije u potpunosti primjenjiv na druge knjižnice u Republici Hrvatskoj, ali može biti dobar putokaz pri organizaciji poslovanja u uvjetima nesklonima za rad, pose- bice u uvjetima u kojima nije moguć fizički pristup korisnika u knjižnicu.

Article Details

Kako citirati
Babić, A., Cvjetković, N., & Pavić, L. (2021). I zatvoreni radimo: organizacija rada Gradske knjižnice Rijeka tijekom lockdowna. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 64(1), 157–174. https://doi.org/10.30754/vbh.64.1.849
Rubrika
Članci