Noć knjige 2020. u Gradskoj knjižnici „Juraj Šižgorić“ Šibenik ni koronavirus nam ne može planove pokvarit

Main Article Content

Ana Šimić
Ante Mešin

Sažetak

Cilj. Cilj je rada prikazati kako je Gradska knjižnica „Juraj Šižgorić“ Šibenik odgo- vorila na kriznu situaciju za knjižnice koju je izazvala pandemija uzrokovana virusom SARS-CoV-2 te kako je organizirala programe u sklopu obilježavanja manifestacije Noć knjige preselivši sva događanja u virtualno okruženje.


Pristup/metodologija/dizajn. U prvom dijelu rada opisana je manifestacija Noć knjige te značaj njezina obilježavanja za Gradsku knjižnicu „Juraj Šižgorić“ Šibenik. Drugi dio rada govori o iskustvu organiziranja programa pod epidemiološkim mjerama i virtualnom druženju s korisnicima na Facebooku.


Rezultati. Organizacija virtualne Noći knjige 2020. pokazatelj je potencijala Grad- ske knjižnice „Juraj Šižgorić“ Šibenik da se nosi s izazovima koje donose nepredviđene situacije u kojima se ograničavaju društveni život i socijalni kontakti.


Praktična primjena. U radu su izneseni primjeri dobre prakse Gradske knjižnice


„Juraj Šižgorić“ Šibenik u organiziranju virtualnih programa te primjer postupanja s autorskim pravima na internetu vezanim za emitiranje glazbe.


Društveni značaj. Održavanje programa poput likovnih i literarnih natječaja, radi- onica, izložbi, druženja s piscem, pa i koncerata za Gradsku knjižnicu „Juraj Šižgorić“ Šibenik u obilježavanju manifestacije Noć knjige predstavlja kontinuitet u pružanju knjižničnih usluga koje se ne tiču isključivo korištenja knjižnične građe, pa je Knjižnica u izvanrednim okolnostima pandemije koronavirusa osmislila niz virtualnih programa za članove i korisnike svojih usluga.


Originalnost/vrijednost. U radu je opisano kako se Gradska knjižnica „Juraj Ši- žgorić“ Šibenik u kratkom vremenu snašla i svoje djelovanje prilagodila okolnostima te kako je uspjela organizirati virtualno obilježavanje Noći knjige s programima kakve je organizirala proteklih godina. Iskustvo Knjižnice može pomoći drugim knjižnicama u osmišljavanju i realizaciji virtualnih programa, kao i u mogućim novim izvanrednim situacijama.

Article Details

Kako citirati
Šimić, A., & Mešin, A. (2021). Noć knjige 2020. u Gradskoj knjižnici „Juraj Šižgorić“ Šibenik: ni koronavirus nam ne može planove pokvarit. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 64(1), 201–225. https://doi.org/10.30754/vbh.64.1.845
Rubrika
Članci