Društveni utjecaj narodnih knjižnica tijekom pandemije COVID-19 u kontekstu koncepta pametnih gradova – komparacija Singapura i Hrvatske

Main Article Content

Dijana Sabolović-Krajina

Sažetak

Cilj/svrha. Cilj je ukazati na društveni utjecaj narodnih knjižnica u kriznoj situaciji suočavanja s pandemijom bolesti COVID-19, a u kontekstu njihove pozicije u suvreme- nom gospodarsko-razvojnom i političko-upravljačkom konceptu pametnih gradova čije je polazište da su informacije, znanje, digitalizacija i tehnologija (intelektualni kapital) pokretači gospodarstva i cjelokupnog društvenog razvoja.


Pristup/metodologija. Koristit će se metoda benchmarking ili usporedbe hrvatske prakse, u kojoj knjižnice uglavnom nisu prepoznate kao dio koncepta i strategija pamet- nih gradova, s praksom knjižnica u Singapuru koje prednjače u svijetu po svojoj uklju- čenosti u nacionalnu strategiju pametne nacije. Analizom objava na društvenim mre- žama uspoređuju se poslovne strategije kojima su se singapurske i odabrane hrvatske narodne knjižnice služile u odnosima s javnošću tijekom prvog vala pandemije bolesti COVID-19 u prvoj polovici 2020. godine. Nastoji se dobiti uvid u načine zadržavanja društvenog utjecaja knjižnica tijekom zatvaranja knjižničnih zgrada za korisnike i na- stojanja da u digitalnom ili elektroničkom obliku obavljaju vitalne informacijske, obra- zovne, kulturne i socijalne uloge i zadaće koje definiraju njihov položaj u suvremenom društvu. Predmet su usporedbe objave na Twitteru narodnih knjižnica u Singapuru te na Facebooku dviju narodnih knjižnica u Hrvatskoj koje djeluju u tzv. vodećim hrvatskim pametnim gradovima – Gradske knjižnice Rijeka i Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica.


Rezultati. Rad će rezultirati novim spoznajama o djelovanju knjižnica u kriznim situacijama u zemlji i inozemstvu s obzirom na povezanost njihove prakse s pozicijom u strateško-razvojnim konceptima i planovima sredina u kojima djeluju.


Praktična primjena. Uvid u djelovanje knjižnica tijekom pandemije bolesti CO- VID-19 prilog je razmatranju praksi knjižnica u kriznoj situaciji s jedne strane, a podlo- ga za poboljšanje planiranja upravljanja krizom u hrvatskim knjižnicama kako na naci- onalnoj razini tako i u lokalnim sredinama.


Originalnost/vrijednost. Ovim se radom prvi put u hrvatskom knjižničarskom dis- kursu analizira značaj knjižnica u kriznoj situaciji s obzirom na njihovu poziciju u kon- ceptu i strategiji pametnih gradova / pametnih društava / pametnih nacija.

Article Details

Kako citirati
Sabolović-Krajina, D. (2021). Društveni utjecaj narodnih knjižnica tijekom pandemije COVID-19 u kontekstu koncepta pametnih gradova – komparacija Singapura i Hrvatske. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 64(1), 250–278. https://doi.org/10.30754/vbh.64.1.853
Rubrika
Članci

Reference

Benić, K. „Pametna” knjižnica u „pametnom gradu”. // Magazin, 09. svibnja 2016. [citirano: 2020-12-20]. Dostupno na: https://gkr.hr/Magazin/Teme/Pametna-knjiznica-u-pametnom-gradu

Budućnost u kojoj živimo: pametni gradovi. [citirano: 2020-12-20]. Dostupno na:
https://ec.europa.eu/croatia/future_we_live_in_smart_city_hr

Digitalne slikovnice „Mitska bića – digitalna priča“. [citirano: 2020-12-20]. Dostupno na: http://www.knjiznica-koprivnica.hr/knjiznica/defaultcont.asp?id=504&n=2

Grad Rijeka najbolji u Hrvatskoj u kategoriji Smart City / Pametni grad. [citirano: 2020-12-20]. Dostupno na: https://www.rijeka.hr/grad-rijeka-najbolji-u-hrvatskoj-u-kategoriji-smart-city-pametni-grad/

Grad Koprivnica je prvi pametan grad u regiji s ISO certifikatom za mjerenje kvalitete života. [citirano: 2020-12-20]. Dostupno na: https://koprivnica.hr/novosti/grad-koprivnica-je-prvi-pametan-grad-u-regiji-s-iso-certifikatom-za-mjerenje-kvalitete-zivotathe-city-of-koprivnica-is-the-first-smart-city-in-the-region-with-iso-certification-for-measurement-of-qual/

Gradska knjižnica Rijeka@GradskaKnjiznicaRijeka. [citirano: 2020-09-15]. Dostupno na: https://www.facebook.com/GradskaKnjiznicaRijeka/

Gradu Koprivnici stiglo priznanje Smart City Award 2017. [citirano: 2020-12-20]. Dostupno na: https://koprivnica.hr/novosti/gradu-koprivnici-stiglo-priznanje-smart-city-award-2017


Henkel, M.; K.Scheibe ; F. Zimmer ; W. G. Stock. Singapore’s Library System and Its Place in a Smart Nation. // Proceedings of the International Conference on Library and Information Science 5, 1(January 201919, 9-47. Dostupno na:
https://www.researchgate.net/publication/331071205_Singapore's_Library_System_and_its_Place_in_a_Smart_Nation


Hrvatski zavod za javno zdravstvo - Koronavirus – najnoviji podatci. [citirano: 2020-12-20]. Dostupno na: https://www.hzjz.hr/priopcenja-mediji/koronavirus-najnoviji-podatci/

IFLA CPDWL Satellite Meeting 2019 Librarians and information professionals as (pro)motors of change: immersing, including and initiating digital transformation for smart societies. Zagreb, Croatia, 20-21 August 2019. [citirano: 2020-12-20]. Dostupno na: https://ifla.hkdrustvo.hr/.


Internationalization of Library and Information Science Education in the Asia-Pacific Region / edited by Alenzuela, Reysa, Kim, Heesop, Baylen, Danilo M. Hershey : IGI Global, 2020.

Knin, Jaska i Koprivnica – od e-komunalnog redara i cesta do digitalne baze za investitore. [citirano: 2020-12-20]. Dostupno na: https://gradonacelnik.hr/smart-city/knin-jaska-i-koprivnica-od-e-komunalnog-redara-i-cesta-do-digitalne-baze-za-investitore/

Knjižnica i čitaonica "Fran Galović" Koprivnica@KnjiznicaFranGalovicKoprivnica. [citirano: 2020-09-15]. Dostupno na: https://www.facebook.com/KnjiznicaFranGalovicKoprivnica

Koronavirus (Covid-19) – Singapur. [citirano: 2020-12-20]. Dostupno na:
https://news.google.com/covid19/map?hl=hr&mid=%2Fm%2F06t2t

Lamza-Maronić, M.; J. Glavaš; I. Mavrin. Urbani management : izazovi, upravljački trendovi i regeneracijske prakse za gradove. Osijek : Ekonomski fakultet Sveučilišta u Osijeku, 2019.
Leorke, D. ; D. Wyatt. Public Libraries in the Smart City. London : Palgrave Macmillan, 2019.

Leorke, D. ; D. Wyatt. Public Libraries in the Smart City. London : Palgrave Macmillan, 2019.

Mattern, Sh. Library as Infrastructure: Reading room, social service center, innovation lab. How far can we stretch the public library? Places: Public scholarship on architecture, landscape, and urbanism, lipanj (2014). [citirano: 2020-12-20].Dostupno na: https://placesjournal.org/article/library-as-infrastructure/?cn-reloaded=1

Mikac, R. Kako Hrvatska upravlja krizama u kojima se našla? // Politička misao : časopis za politologiju (31.03.2020.). [citirano: 2020-12-20]. Dostupno na: http://politickamisao.com/kako-hrvatska-upravlja-krizama-u-kojima-se-nasla/

Mittermaier, B. Libraries in Singapore. Jülich, Germany : Forschungszentrum, Zentralbibliothek, 2007. Dostupno i na:
https://juser.fz-juelich.de/record/58901/files/Bibliothek_17.pdf


Nacrt prijedlog Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine. [citirano: 2020-12-20]. Dostupno na:
https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/Vijesti/2020/11%20studeni/12%20studenog/Nacrt%20NRS%202030%20i%20Dodaci-12112020.pdf

NLBSingapore@nlbsingapore. [citirano: 2020-09-15]. Dostupno na: https://twitter.com/nlbsingapore?lang=hr

Sabolović-Krajina, D. Narodne knjižnice u tranziciji – sociološki aspekti. Koprivnica : Meridijani, 2020.

National Library Board Singapore. [citirano: 2020-12-20]. Dostupno na: https://www.nlb.gov.sg/

National Library Board Singapore : Annual Reports. [citirano: 2020-12-20]. Dostupno na:
https://www.nlb.gov.sg/WhoWeAre/CorporatePublications/AnnualReports.aspx

Osmanagić Bedenik, N. ; V. Ivezić. Benchmarking kao instrument suvremenog kontrolinga. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu 4, (2006), 331-346. [citirano: 2020-12-20]. Dostupno na:
https://www.svijet-kvalitete.com/images/Web2014/04travanj2014/benchmarking.pdf

Pametni gradovi u Hrvatskoj. [citirano: 2020-12-20]. Dostupno na:
https://ec.europa.eu/croatia/smart_city_in_Croatia_hr

PESTLE analysis of Singapore, Mar 17, 2015. [citirano: 2020-12-20]. Dostupno na: https://pestleanalysis.com/pestle-analysis-of-singapore/

Pillars of Smart Nation. [citirano: 2020-12-20]. Dostupno na: https://www.smartnation.gov.sg/why-Smart-Nation/pillars-of-smart-nation#sthash.1PviP2Nh.dpuf


Schreur, Ph. From Smart Societies to Slow Libraries: Librarians as Promotors of Change! Keynote talk, IFLA CPDWL Satellite Meeting 2019, Zagreb, Croatia, 20-21 August 2019. [citirano: 2020-12-20].
Dostupno na: https://ifla.hkdrustvo.hr/keynote-speakers/

Singapur. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. [citirano: 2020-12-20]. Dostupno na:
http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=56119.


Singapore Named ‘Global Smart City – 2016’ : Mobility and Technology Drive Singapore Smarts. Dostupno na: https://www.juniperresearch.com/press/press-releases/singapore-named-global-smart-city-2016

Singapore Named ‘Global Smart City – 2016’ : Mobility and Technology Drive Singapore Smarts. [citirano: 2020-12-20]. Dostupno na: https://www.juniperresearch.com/press/press-releases/singapore-named-global-smart-city-2016

Smart nation Singapore = Transforming Singapore Through Technology. [citirano: 2020-12-20]. Dostupno na: https://www.smartnation.gov.sg/.

Strateški plan Rijeka Pametan grad za razdoblje 2019.-2020. godine. [citirano: 2020-12-20]. Dostupno na: https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2018/11/Strate%C5%A1ki-plan-Rijeka-Pametan-grad-za-razdoblje-2019.-2020.-godine.pdf

Sustainable cities: innovative urban planning in Singapore. [citirano: 2020-12-20]. Dostupno na: https://www.theguardian.com/sustainable-business/sustainable-cities-innovative-urban-planning-singapore

Škrlec, D. „Pametni gradovi – budućnost ili stvarnost?“ (6. 6. 2017). [citirano: 2020-12-20]. Dostupno na: https://www.davor-skrlec.eu/pametni-gradovi-buducnost-ili-stvarnost/

What are smart cities? [citirano: 2020-12-20]. Dostupno na: https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-urban-development/city-initiatives/smart-cities_en

Zhang, T.-T.; W. The Good, the Bad, and the Utilitarian: Singapore’s Schizophrenic Urbanism. // Urban transformation / edited by Ilka and Andreas Ruby. Zurich : Holein Foundation for Sustainable Construction, 2008. Str. 52. [citirano: 2020-12-20].
Dostupno i na: http://www.textbild.com/download/Tan_Zhang.pdf