Popularizacija znanosti u narodnim knjižnicama u RH

Main Article Content

Radovan Vrana
Ivona Milovanović
Željka Salopek

Sažetak

Cilj. Cilj je rada prikazati rezultate istraživanja o provedbi aktivnosti popularizacije znanosti u narodnim knjižnicama u RH.


Pristup/metodologija/dizajn. U istraživanju je korištena metoda ankete uz primjenu online anketnog upitnika koji se sastojao od 15 pitanja (11 zatvorenog i 4 otvorenog tipa). Hipoteze istraživanja su da se aktivnosti popularizacije znanosti provode redovno u narodnim knjižnicama u RH i da postoje ograničenja prostora, financijskih sredstava i broja zaposlenika koja određuju načine provedbe aktivnosti popularizacije znanosti. Poziv za sudjelovanje u istraživanju stoga je poslan na adrese e-pošte svih narodnih knjižnica u RH, tj. ukupnu populaciju narodnih knjižnica u RH.


Rezultati. Rezultati istraživanja potvrdili su postojanje aktivnosti popularizacije znanosti u narodnim knjižnicama u RH. U istraživanju su utvrđeni problemi koji su ujedno temeljna područja upravljanja knjižnicama: ograničeni prostor, ograničena financijska sredstva i ograničen broj zaposlenika narodnih knjižnica nužnih za još kvalitetniju provedbu aktivnosti popularizacije znanosti. Za tu vrstu aktivnosti zainteresirane su različite dobne skupine korisnika. Aktivnosti promocije znanosti iniciraju samo narodne knjižnice koje ih provode najčešće u suradnji sa znanstvenicima s hrvatskih fakulteta i instituta te s novinarima. Teme koje su pokrivene u aktivnostima popularizacije znanosti pokrivaju širok spektar područja ljudskog djelovanja koji može zainteresirati širok krug slušatelja. Utvrđen je i pozitivan stav   narodnih knjižnica za odvijanje aktivnosti popularizacije znanosti u narodnim knjižnicama.


Ograničenja. U istraživanju nisu sudjelovale sve narodne knjižnice u RH; za dublje razumijevanje pojedinih aspekata provedbe aktivnosti popularizacije znanosti u budućnosti će biti potrebna dodatna istraživanja koja bi uključivala korisnike narodnih knjižnica koristeći se pritom anketama i intervjuima.


Praktična primjena. Pomoć narodnim knjižnicama u planiranju budućih aktivnosti popularizacije znanosti na temelju spoznaja o načinima provedbe spomenutih aktivnosti te zajedničkim djelovanjem narodnih knjižnica prema svojim fi nancijerima u svrhu poboljšanja uvjeta provedbe aktivnosti popularizacije znanosti.


Društveni značaj. Uloga narodnih knjižnica u promociji znanosti te partnerstvo i suradnja s akademskom zajednicom i pripadnicima medija.


Originalnost/vrijednost. U RH nedostaju istraživanja o promociji znanosti, a pogotovo o ulozi i suradnji narodnih knjižnica u toj važnoj društvenoj aktivnosti kojom se rad znanstvenika približava široj javnosti.

Article Details

Kako citirati
Vrana, R., Milovanović, I., & Salopek, Željka. (2021). Popularizacija znanosti u narodnim knjižnicama u RH. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 64(1), 1–25. https://doi.org/10.30754/vbh.64.1.840
Rubrika
Članci

Reference

Adresar narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj. [citirano: 2020-05-01]. Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/datoteke/49
Adresari knjižnica. [citirano: 2020-05-01]. Dostupno na: http://maticna.nsk.hr/adresar-knjiznica/
Antičić, T. Science popularization in Croatia – myth or reality?: an overview of the round table discussion held at the Ruđer Bošković Institute. // Periodicum Biologorum 115, 1(2013), 97-99. [citirano: 2020-11-13]. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/101239
Bauer, M. The evolution of public understanding of science-discourse and comparative evidence. // Science, Technology and Society 14, 2(2009), 221-240. DOI: 10.1177/097172180901400202.
Gomes D.; V. McCauley. Science outreach and science education: the analysis of dilemmas faced to promote the creation of the third space. // Život i škola 59, 29(2013), 372-384. [citirano: 2020-11-21]. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/121521
Iz uvodne riječi urednica zbornika // Narodne knjižnice kao treći prostor: zbornik radova / ur. Dunja Marija Gabrijel, Jelica Leščić. Zagreb: Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2015.
Jergović B. Between popularization and engagement: possible roles of the Ruđer Bošković Institute in science communication. // Periodicum biologorum 112, 4(2010), 375-380. [citirano: 2020-11-21]. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/63702
LaFollette, M.C. Why “more” is not necessarily better: strategies for communication of science to the public. // Accountability in Research 5, 1-3(1997), 1-15. DOI: 10.1080/08989629708573891
Massarini, L.; I. Castro Moreira. Popularisation of science: historical perspectives and permanent dilemmas. // Quark 12(2004), 75-79. [citirano: 2020-11-20]. Dostupno na: https://www.raco.cat/index.php/Quark/article/view/55039
Miller, J.D. Scientific literacy: a conceptual and empirical review. // Daedalus 112, 2(1983), 29-48. [citirano: 2020-11-22]. Dostupno na: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/844760/mod_resource/content/1/MILLER_A_conceptual_overview_review.pdf
Ministarstvo kulture i medija. Odobreni programi u 2020. godini. Dostupno na: https://min-kulture.gov.hr/financiranje/odobreni-programi-u-2020-godini/18837
Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Znanstveni skupovi, udruge i popularizacija znanosti. [citirano: 2020-11-23]. Dostupno na: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/znanost/znanstvena-infrastruktura/znanstveni-skupovi-udruge-i-popularizacija-znanosti/147
Nove boje znanja: strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije. Zagreb: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, 2015. [citirano: 2020-11-23]. Dostupno na: https://mzo.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Obrazovanje/Strategija%20obrazovanja,%20znanosti%20i%20tehnologije.pdf
Portal narodnih knjižnica. [citirano: 2020-05-01]. Dostupno na: https://www.knjiznica.hr/mods/adresar/
Special Eurobarometer 340. Science and technology report. European commission, 2010. [citirano: 2020-11-13]. Dostupno na: https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_340_en.pdf
Special Eurobarometer 401. Responsible research and innovation (RRI), science and technology report. European commission, 2013. [citirano: 2020-11-13]. Dostupno na: https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_401_en.pdf
Special Eurobarometer 419. Public perceptions of science, research and innovation report, 2014. European commission, 2014.[citirano: 2020-11-13]. Dostupno na: https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_419_en.pdf
Spellman, F.R.; J. Price-Bayer. In defense of science: why scientific literacy matters. Lanham; Toronto; Plymouth: Government Institutes, 2011.
Stocklmayer, S.M.; L.J. Rennie; J.K. Gilbert. The roles of the formal and informal sectors in the provision of effective science education. // Studies in science education 46, 1(2010), 1-44. DOI: 10.1080/03057260903562284
Studenti koji su diplomirali / završili sveučilišni ili stručni studij u 2019. // Priopćenje 57, 8.1.6(2020). [citirano: 2020-12-02]. Dostupno na: https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2020/08-01-06_01_2020.htm
Šuljok, A. Znanstvena pismenost i stavovi prema znanosti u Hrvatskoj. // Sociologija i prostor 58, 1(2020), 85-111. DOI: 10.5673/sip.58.1.4
UNESCOv Manifest za narodne knjižnice 1994. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 37, 3-4(1994), 251-254.
Upisnik knjižnica. [citirano: 2020-12-02]. Dostupno na: https://min-kulture.gov.hr/pristup-informacijama/knjiznice/16608upisnik-knjiznica-16608/16608?page=1&tag=-1&grad=Dubrovnik&pojam
Vrana, R. Education in science literacy outside the classroom: the case of libraries. // 42nd International convention on information and communication technology, electronics and microelectronics (MIPRO) / ed. by Karolj Skala. Rijeka: MIPRO, 2019. Str. 526-531. DOI: 10.23919/MIPRO.2019.8756670
Vrana R. Promotion of scientific literacy and popularization of science with support of libraries and internet services. // Worldwide commonalities and challenges in information literacy research and practice: proceedings of the European conference on information literacy / ed. by Kurbanoğlu S., E. Grassian, D. Mizrachi, R. Catts, S. Špiranec. Cham: Springer, 2013. Str. 324-330. DOI: 10.1007/978-3-319-03919-0_42
Vrana, R. Public libraries and popularisation of science. // New Library World 111, 1/2(2010), 26-35. DOI: 10.1108/03074801011015667
Vrana R. Scientific literacy education outside the classroom: a study in acquisition of knowledge and skills about science in public libraries in Croatia. // Information literacy in everyday life: European conference ECIL 2018 / ed. by Kurbanoğlu S., S. Špiranec, Y. Ünal, J. Boustany, M.L. Huotari, E. Grassian, D. Mizrachi i suradnici. Cham: Springer, 2019. Str. 522-531. DOI: 10.1007/978-3-030-13472-3_49
Vujičić, L. i suradnici. Razvoj znanstvene pismenosti u ustanovama ranog odgoja. 2. ponovljeno izd. Rijeka: Učiteljski fakultet, Centar za istraživanje djetinjstva, 2017.