45. obljetnica rada Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema

Main Article Content

Marija Čačić

Sažetak

Cilj. Cilj je rada prikazati osnivanje i razvoj Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema tijekom 45 godina, ponajviše u kontekstu razvoja hrvatskoga knjižničarstva   i knjižničarskih društava te njegov doprinos knjižničarskoj struci i zajednici kako na regionalnoj tako i na nacionalnoj, ali i međunarodnoj razini.


Pristup/metodologija/dizajn. Istraživanju se pristupilo iščitavanjem objavljenih publikacija i dostupnih dokumenata. Na temelju podataka prikupljenih iz arhivskog gra- diva Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema, Spomenice DKSBS-a, tiska te postojećih radova članova Društva, u radu se donose informacije o osnutku, načinima djelovanja i razvoja Društva te planovima za budući razvitak.


Rezultati. Rad daje detaljan uvid u povijesni razvoj Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema te ukazuje na njegovu povezanost s društvenim i kulturnim zbivanji- ma. Kao i knjižnice, i knjižničarske su se udruge tijekom svoga razvoja suočavale s broj- nim poteškoćama poput nedostatka prostora i financijske potpore, ali su uvijek nastojala pravovaljano odgovoriti izazovima vremena i potrebama zajednice.


Originalnost/vrijednost. Rad predstavlja značajan doprinos povijesti knjižničar- stva na području Republike Hrvatske na primjeru jedne lokalne knjižničarske udruge promatrane kroz društveni kontekst. Korišten je arhivski materijal, što radu daje dodatnu vrijednost. Kako je prvi put dan takav pregled rada Društva, može poslužiti i kao osnova za daljnja istraživanja, ali može biti inspirativnim i za pisanje pregleda o povije- snom razvoju drugih regionalnih knjižničarskih društava.

Article Details

Kako citirati
Čačić, M. (2021). 45. obljetnica rada Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 64(1), 319–353. https://doi.org/10.30754/vbh.64.1.856
Rubrika
Članci