Digitalno, virtualno, online – u fokusu

Main Article Content

Vikica Semenski
Jagoda Ille
Višnja Cej

Sažetak

Cilj. Knjižnice grada Zagreba korisnicima nude raznovrsne mrežne usluge i sadr- žaje, a njihova važnost dodatno je istaknuta tijekom fizičkog zatvaranja zbog pandemi- je bolesti COVID-19 i dodatnih poteškoća izazvanih potresom. Cilj je rada analizom usluga i sadržaja dostupnih korisnicima Knjižnica grada Zagreba tijekom zatvorenosti knjižnica te usluga i sadržaja nastalih u to vrijeme potvrditi pretpostavku o opravdanosti trajnog ulaganja u sljedeća područja: kvalitetnu mrežnu uslugu i sadržaje, nabavu elek- troničke građe, edukaciju djelatnika za vještine i znanja potrebne za rad na daljinu te u opremu koja podržava i rad na daljinu i povećan interes korisnika za mrežne usluge i sadržaje.


Metodologija. Korištenje pojedinih digitalnih usluga i sadržaja analizirano je kroz statističke podatke prikupljene mrežnim alatom Google Analytics, bilježenjem prenoše- nja i korištenja digitalnih sadržaja KGZ-a u medijima i društvu. Podaci iz 2020. godine navedeni su za razdoblja prije, tijekom i nakon završetka zatvaranja knjižnica kako bi se došlo do zaključaka o promjenama u pristupu i korištenju usluga i sadržaja u tim poseb- nim okolnostima. Kao dopuna navedenim podacima iz 2020. godine, za dio digitalnih sadržaja i usluga napravljena je usporedba s podacima za 2019. godinu.


Rezultati. Prikazana važnost ponude mrežnih usluga i sadržaja Knjižnica grada Zagreba (Digitalne zbirke, e-knjiga, katalog, Kalendar godišnjica, kanali društvenih medija, Pitajte knjižničare), koji bilježe značajne promjene korištenja tijekom fizičkog zatvaranja knjižnica, temelj su za određivanje prioriteta u planiranju daljnjeg razvoja Knjižnica grada Zagreba te poticaj za cjelovito sagledavanje posljedica izvanrednih do- gađaja kako bi se učinkovito djelovalo na daljnji rad i razvoj knjižnica.


Originalnost i vrijednost. Osim što donosi prikaz jednog dijela knjižnične ponude dostupnog korisnicima u uvjetima potpunog zatvaranja velike knjižnične mreže, članak podupire pretpostavke o važnosti razvoja knjižničnih usluga i sadržaja temeljenih na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama te važnosti trajnog ulaganja u digitalni segment knjižničnog poslovanja.

Article Details

Kako citirati
Semenski, V., Ille, J., & Cej, V. (2021). Digitalno, virtualno, online – u fokusu. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 64(1), 137–156. https://doi.org/10.30754/vbh.64.1.855
Rubrika
Članci
Biografije autora

Jagoda Ille, Knjižnice grada Zagreba

Jagoda Ille, viša knjižničarka, voditeljica knjižnice Medveščak

Višnja Cej, Knjižnice grada Zagreba

Višnja Cej, knjižničarska savjetnica, ravnateljica Knjižnica grada Zagreba