Aktivnosti hrvatskih narodnih knjižnica na Facebooku u uvjetima proljetnog lockdowna 2020.

Main Article Content

Dina Mašina Delija
Dunja Holcer

Sažetak

Cilj. Cilj je rada predstaviti rezultate istraživanja načina na koji su knjižnice prihva- tile i koristile društvenu mrežu Facebook kao odgovor na izvanredne prilike koje je pro- uzročila pandemija nove bolesti COVID-19. Hrvatska je, kao i većina europskih država, u proljeće 2020., u vrijeme izbijanja pandemije, ušla u potpuni lockdown. Sve javne službe u Hrvatskoj, uključujući i narodne knjižnice, zbog pandemije morale su zatvoriti vrata korisnicima na 38 dana, počevši od 19. ožujka 2020. godine. Hrvatske narodne knjižnice suočile su se sa značajnim promjenama u svojem poslovanju jer su tradicio- nalne knjižnične službe morale u kratkom vremenu transformirati u virtualno okruženje, stvarajući i dijeleći raznolike digitalne sadržaje na Facebooku, često i na dnevnoj bazi.


Pristup/metodologija/dizajn. Rad istražuje aktivnosti narodnih knjižnica na Fa- cebooku, kojima su knjižnice nastavile služiti zajednici tijekom lockdowna. Prikazano istraživanje utemeljeno je na analizi objava narodnih knjižnica na Facebook stranicama. Provedeno je tijekom srpnja 2020. godine na 208 hrvatskih narodnih knjižnica, tj. na uzorku od 146 knjižnica koje su u istraživačkom razdoblju imale Facebook stranicu.


Rezultati. Rezultati istraživanja pokazali su da su hrvatske narodne knjižnice uspješ- no odgovorile na izazove u novoj, dotad nepoznatoj situaciji, pokazujući da su sposobne brzo se prilagoditi i na odgovarajući način koristiti digitalne tehnologije. Knjižnice su razvile inovativne prakse, postajući sve kreativnije. Rezultat je bio pregršt sadržaja,   na Facebooku, ali i na drugim društvenim mrežama, namijenjenog najširoj publici, od radionica za djecu i odrasle, prenošenja uživo online događanja, do organizacije virtual- nih izložbi i prikupljanja relevantnih izvora informacija za istraživanje i učenje. Odaziv javnosti, odnosno uključivanje zajednice, bio je veći od očekivanog, uključujući slije- đenje, komentiranje i dijeljenje digitalnog sadržaja, kreiranog ili podijeljenog od strane narodnih knjižnica. Još jedan od učinaka izazvanog krizom bilo je ubrzano omogućava- nje novih digitalnih usluga narodnih knjižnica, primjerice mogućnost online učlanjenja i posudba e-knjiga.


Originalnost/vrijednost. Ovo istraživanje prvi put na jednom mjestu donosi ak- tivnosti hrvatskih narodnih knjižnica na Facebooku u izvanrednim okolnostima lock- downa, a rezultati mogu potaknuti ostale knjižnice da u svoje poslovanje uvrste primjere ovdje predstavljene dobre prakse.

Article Details

Kako citirati
Mašina Delija, D., & Holcer, D. (2021). Aktivnosti hrvatskih narodnih knjižnica na Facebooku u uvjetima proljetnog lockdowna 2020. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 64(1), 95–110. https://doi.org/10.30754/vbh.64.1.859
Rubrika
Članci