Dva volana - mentalno zdravlje djelatnika i upravljanje u knjižnicama pogođenim pandemijom i potresom: studija slučaja jedne visokoškolske knjižnice

Main Article Content

Dorja Mučnjak
Višnja Novosel

Sažetak

Cilj. Cilj ovog istraživanja bio je da se na uzorku knjižničara u Knjižnici Filozof- skog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu istraži kakav su utjecaj imali potres i pandemija bolesti COVID-19 na povratak na posao u svibnju 2020. godine nakon lockdowna.


Metodologija. U ovome istraživanju korištena je kvalitativna metodologija po- lustrukturiranih dubinskih intervjua provedenih sa 6 zaposlenika Knjižnice Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.


Rezultati. Rezultati ovog istraživanja pokazali su da je osjećaj sigurnosti na radnom mjestu jako važan za svakog zaposlenika. Nije jasno definirano osjećaju li se zaposlenici više ili manje sigurno na radnom mjestu zbog potresa ili pandemije. No odgovornost za osjećaj sigurnosti podijeljen je na osobnu odgovornost zaposlenika i na odgovornost ustanove. Zaključuje se da je zaposlenicima vrlo važan odnos ustanove prema njima u kojem bi ustanova trebala pokazati brigu za njih kroz jasnu komunikaciju i jače mjere sigurnosti.


Ograničenja. Zbog tematike istraživanja koju su neki zaposlenici smatrali preo- sobnom, izabrane su ispitanice koje su bile spremne razgovarati o emocionalnom vidu. Zbog toga se preporučuje provjera mogućnosti generalizacije istraživanja kvantitativ- nim tehnikama.


Praktična primjena. Ovi rezultati mogu služiti kao uputa i smjerokaz upravi usta- nove kako se odnositi prema zaposlenicima u budućim vrlo stresnim situacijama, što će pridonijeti boljoj produktivnosti zaposlenika.


Originalnost. Ovo je istraživanje prvo istraživanje u Hrvatskoj koje na ovaj način istražuje utjecaj potresa i pandemije na osjećaj sigurnosti na radnom mjestu u hrvatskim knjižnicama.


 

Article Details

Kako citirati
Mučnjak, D., & Novosel, V. (2021). Dva volana - mentalno zdravlje djelatnika i upravljanje u knjižnicama pogođenim pandemijom i potresom: studija slučaja jedne visokoškolske knjižnice. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 64(1), 81–94. https://doi.org/10.30754/vbh.64.1.854
Rubrika
Članci

Reference

Brown, R. Grupni procesi: dinamika unutar i između grupa. Jastrebarsko : Naklada Slap, 2006.
Mustajbegović, J. Promjena paradigme očuvanja zdravlja na radu u 21. stoljeću. // Zbornik sveučilišta Libertas 4, 4(2016), 167-177. Dostupno i na: https://hrcak.srce.hr/226940 [citirano: 20201-14-01]
Jokić-Begić, N.; Hromatko, I.; Jurin, T.; Kamenov, Ž.; Keresteš, G.; Kuterovac-Jagodić, G.; Lauri Korajlija, A.; Maslić Seršić, D.; Mehulić, J.; Mikac, U. Kako smo? Život u Hrvatskoj u doba korone : Preliminarni rezultati istraživačkog projekta. Zagreb : Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2020. Dostupno i na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:131:460432 [citirano: 2021-01-13]
Garner, J. C.; Logue, N. K. Navigating the COVID-19 slipstream : a case study on living and managing access services during a global pandemic. // Journal of Access Services 17, 4(2020), 176–198. [citirano: 2021-01-13] Dostupno na: https://doi.org/10.1080/15367967.2020.1818570
Goldsmith, M. U. D.: Fonesca, A. J. Proactive marketing for the new and experienced library director : going beyond the gate count. Amsterdam […] : Chandos publishing, 2014.
Puhovski, S. Osobna odgovornost // Zagrebačko psihološko društvo, 23. 9. 2018. [citirano: 2021-01-14]. Dostupno na: https://zgpd.hr/2018/09/23/osobna-odgovornost/
Rysavy, M. D. T.; Michalak, R. Working from home : how we managed our team remotely with technology. Journal of Library Administration 60, 5(2020), 532-542. DOI: 10.1080/01930826.2020.1760569