Potencijal za rad mnoštva u knjižnicama i arhivima grada Zagreba

Main Article Content

Sanja Jurković
http://orcid.org/0000-0003-1663-1352

Sažetak

Cilj. Rad mnoštva (engl. crowdsourcing) kao koncept već više od desetljeća koristi se u informacijskim znanostima diljem svijeta, dok u Hrvatskoj još nije dovoljno rasprostranjen. Cilj je ovog rada istražiti je li hrvatska stručna zajednica upoznata s konceptom rada mnoštva i načinima njegove implementacije u baštinskoj struci te koliki je potencijal za pokretanje projekata tog tipa u hrvatskim knjižnicama i arhivima.


Metodologija. Za izradu rada korišten je mješoviti istraživački pristup s pretežno kvantitativnim značajkama na nasumičnom uzorku od 201 korisnika i 23 djelatnika u 5 hrvatskih knjižnica i arhiva. Istraživanje je u potpunosti provedeno in situ – korisnicima su ponuđeni anketni upitnici, dok su s djelatnicima provedeni polustrukturirani intervjui u svrhu ispitivanja interesa za projekte rada mnoštva, poznavanja koncepta te iskazivanja mišljenja i potencijalnih ideja o toj temi.


Rezultati. Prema analizi odgovora, korisnici nisu upoznati s izrazom „rad mnoštva“ i njegovim značenjem, ali su većinom pozitivnog mišljenja o takvim projektima nakon kratkog objašnjenja. Vidljiv je i interes za sudjelovanje u projektima rada mnoštva koje


bi provela ustanova čije usluge koriste, osobito za sudjelovanje u svrhovito oblikovanim igrama i projektima transkripcije i/ili ispravljanja odabranog teksta. Rezultati su pokazali da, osim među korisnicima kao potencijalnim volonterima, postoji i zainteresiranost djelatnika kao potencijalnih organizatora projekata rada mnoštva, ali uz izraženu zabrinutost o kvaliteti rezultata takvog rada, odnosno uz naglasak na nužnosti nadzora rada i rezultata kao uvjeta za uspjeh projekta. Jedan od zaključaka istraživanja jest i da je potencijalni projekt rada mnoštva potrebno planirati sa sadržajem i vrstom aktivnosti koji bi bili privlačni ciljanoj skupini korisnika volontera, a za ciljanu skupinu treba birati entuzijastične i aktivne korisnike koji su pokazali interes za sudjelovanje u raznim aktivnostima i projektima ustanove.


Ograničenja. Istraživanje je provedeno na području grada Zagreba i, iako je provedeno u većem broju arhiva i knjižnica grada, rezultati se ne mogu generalno primijeniti i na ostale gradove Hrvatske. Stoga se predlaže daljnje istraživanje potencijala i mogućnosti implementacije rada mnoštva u različitim krajevima Hrvatske.


Originalnost. Rad donosi nov uvid u potencijal za provedbu projekata rada mnoštva u Hrvatskoj na temelju rezultata istraživanja provedenog među korisnicima i djelatnicima knjižnica i arhiva grada Zagreba s naglaskom na njihovu zainteresiranost za sudjelovanje i organiziranje takvih i sličnih aktivnosti.


Rad je dorađena inačica diplomskog rada Rad mnoštva u baštinskim ustanovama koji je obranjen u svibnju 2020. godine na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet u Zagrebu, pod mentorstvom doc. dr. sc. Tomislava Ivanjka i prof. dr. sc. Hrvoja Stančića.

Article Details

Kako citirati
Jurković, S. (2022). Potencijal za rad mnoštva u knjižnicama i arhivima grada Zagreba. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 65(1), 363–380. https://doi.org/10.30754/vbh.65.1.909
Rubrika
Članci

Reference

Crowdsourcing from its beginnings to the present. // clickworker. 4 April 2018 [citirano: 2021-08-06]. Dostupno na: https://www.clickworker.com/2018/04/04/evolution-of-crowdsourcing/
Ellis, M. The evolution of crowdsourcing: an old idea whose time has come. // 99designs. 2017. [citirano: 2021-08-06]. Dostupno na: https://99designs.com/blog/crowdsourcing/evolution-crowdsourcing/
Frequently Asked Questions by librarians, archivists, and other cultural heritage scholars. // Metadata Games. [citirano: 2021-08-06]. Dostupno na: https://metadatagames.org/faq/
Glagoljica.hr. [pristupljeno: 2021-08-06]. Dostupno na: https://glagoljica.hr/
Howe, J. The Rise of Crowdsourcing. // Wired Magazine, 14, 6(2006). [citirano: 2021-08-06]. Dostupno na: https://www.wired.com/2006/06/crowds/
Ivanjko, T.; Zlodi, G.; Pervan, D. Mnogo ruku čini posao lakšim - konceptualni okvir primjene rada mnoštva u baštinskim ustanovama. // Muzeologija 56(2019), 177-198. Dostupno i na: https://hrcak.srce.hr/238454 [citirano: 2021-08-06].
Jurković, S. Rad mnoštva u baštinskim ustanovama [Diplomski rad]. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet; 2020. [pristupljeno: 2021-08-06]. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:131:146754
Kowalska, M. Crowdsourcing in Libraries. [citirano: 2021-08-06]. Dostupno na: https://core.ac.uk/download/pdf/11890590.pdf
Metadata Games. [pristupljeno: 2021-08-06]. Dostupno na: https://metadatagames.org/
Miles Brunelli, L. What Is Crowdsourcing? : Definition & Examples of Crowdsourcing. // The Balance Careers, 17 September 2020. [citirano: 2021-08-06]. Dostupno na: https://www.thebalancecareers.com/what-is-crowdsourcing-3542321
Muzej susjedstva Trešnjevka. [citirano: 2021-08-06]. Dostupno na: https://www.muzejsusjedstvatresnjevka.org/
Oomen, J.; Aroyo, L. Crowdsourcing in the cultural heritage domain : opportunities and challenges. // Proceedings of the 5th International Conference on Communities and Technologies / C&T 2011, 138-149. [citirano: 2021-08-06]. Dostupno na: https://dl.acm.org/doi/10.1145/2103354.2103373
Prvi svjetski rat 1914.-1918. // Hrvatski državni arhiv. [citirano: 2021-08-06]. Dostupno na: http://prvisvjetskirat.arhiv.hr/
The Commons. // Flickr. [citirano: 2021-08-06]. Dostupno na: https://www.flickr.com/commons
Virtualna zbirka Antun Gustav Matoš. [pristupljeno: 2021-08-06]. Dostupno na: http://virtualna.nsk.hr/agm/
von Ahn, L. Games with a purpose. // Computer 39, 6(2006), 92-94. DOI: https://doi.org/10.1109/MC.2006.196
Wazny, K. “Crowdsourcing” ten years in: A review // Journal of Global Health. 7, 2(2017), 020602. DOI: https://doi.org/10.7189%2Fjogh.07.020601
Zastrow, J. The Digital Archivist : Crowdsourcing Cultural Heritage: 'Citizen Archivists' for the Future. // Computers in Libraries 34, 8(2014). [citirano: 2021-08-06]. Dostupno na: http://www.infotoday.com/cilmag/oct14/zastrow--crowdsourcing-cultural-heritage.shtml
Zlodi, G.; Ivanjko, T. Crowdsourcing Digital Cultural Heritage. // 4th International Conference “The Future of Information Sciences: INFuture2013 – Information Governance” / ur. Gilliland, Anne; McKemmish, Sue; Stančić, Hrvoje; Seljan, Sanja; Lasić-Lazić, Jadranka. Zagreb: Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013. Str. 199-207. [citirano: 2021-08-06]. Dostupno i na: http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/8329/