Objavljeno: 2022-05-27

Predmetno kazalo

Kristina Feldvari

VII-X

Uvodna riječ

Tatjana Aparac-Jelušić

XI-XII

Stavovi knjižničara o ulozi narodnih knjižnica u informacijskom poremećaju

Snježana Stanarević Katavić, Antonela Čepčar, Boris Badurina

59-90

Korištenje akademskih društvenih mreža: primjer Sveučilišta u Zagrebu

Kristina Romić, Lovela Machala Poplašen, Goranka Mitrović

347-362

Novak Zorica

Andreja Toljan

471

Dušenka Balogh

Marijana Mišetić, Nevia Raos, Sanja Roić

473-475

Luca Matić

Andrea Katanović Babić

477-478