Umrežavanje narodnih i školskih knjižnica Primorsko-goranske županije put dug više od jednog desetljeća

Main Article Content

Ljiljana Črnjar
Lara Pavić

Sažetak

Cilj. Prikazati sve aspekte rada Županijske matične razvojne službe Gradske knjižnice Rijeka na informatizaciji i umrežavanju narodnih i školskih knjižnica Primorsko-goranske županije dugog više od desetljeća, s ciljem standardiziranja i ujednačavanja stručnog rada.


Pristup/metodologija. Polazišna je točka analiza pokazatelja informatiziranosti narodnih i školskih knjižnica u 2009. godini kao uporište za plansko i postupno umrežavanje koje će uslijediti sljedećih dvanaest godina. Tema se obrazlaže s aspekta zakonskih zadaća županijske matične narodne knjižnice vezanih uz umrežavanje, suradnju s osnivačima, knjižnicama i knjižničarima, školama te održivosti projekta, metoda i sadržaja stručnog rada tijekom i nakon postupka umrežavanja, postignutih rezultata, kao i recentnog početka daljnjeg funkcionalnog povezivanja kroz novi projekt.


 


Rezultati. Najznačajniji su rezultati projekta izrazito visok postotak umreženosti narodnih i školskih knjižnica, skupni katalog Primorsko-goranske županije, sustavan i kontinuiran razvoj knjižnica na matičnom području, savjetodavno praćen i podupiran od strane županijske matične razvojne službe te kontinuirana edukacija i povećanje profesionalnih kompetencija knjižničara kroz stručnu komunikaciju unutar mreže knjižnica.


Originalnost/vrijednost. Predstavljen višegodišnji projekt umrežavanja narodnih i školskih knjižnica u okviru nadležnosti županijske matične razvojne službe može poslužiti kao model izgradnje jedinstvene knjižnične mreže u sredinama gdje to još nije postignuto.

Article Details

Kako citirati
Črnjar, L., & Pavić, L. (2022). Umrežavanje narodnih i školskih knjižnica Primorsko-goranske županije: put dug više od jednog desetljeća. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 65(1), 415–432. https://doi.org/10.30754/vbh.65.1.942
Rubrika
Članci