Stavovi knjižničara o ulozi narodnih knjižnica u informacijskom poremećaju

Main Article Content

Snježana Stanarević Katavić
Antonela Čepčar
Boris Badurina
http://orcid.org/0000-0003-4111-6811

Sažetak

Cilj. Cilj je ovoga istraživanja utvrditi stavove i iskustva knjižničara zaposlenih u narodnim knjižnicama o ulozi narodnih knjižnica u suočavanju s informacijskim poremećajem te s dezinfodemijom vezanom uz bolest COVID-19.


Pristup/metodologija/dizajn. Za potrebe istraživanja u radu korišten je mrežni anketni upitnik koja je sadržavao pitanja zatvorenog i otvorenog tipa. Upitnik je distribuiran svim narodnim knjižnicama u Republici Hrvatskoj.


Rezultati. Rezultati istraživanja pokazuju da su ispitanici, knjižničari zaposleni u narodnim knjižnicama, u velikoj većini zainteresirani za problematiku informacijskog poremećaja te za dodatnu edukaciju o istom. Gotovo polovica ispitanika svoju je pripremljenost za organiziranje i provođenje programa edukacije korisnika o dezinformacijama ocijenila niskom. Velika većina ispitanika slaže se s tvrdnjom da narodne knjižnice trebaju sudjelovati u suočavanju s informacijskim poremećajem te da u istom mogu pridonijeti, međutim stavovi o konkretnim načinima i odgovornostima u suočavanju s informacijskim poremećajem pokazuju razjedinjenost. Mišljenja ispitanika o tome koje su ključne prepreke uključivanju narodnih knjižnica u suočavanje s informacijskim poremećajem ukazuju na petnaest specifičnih problema među kojima se ističu needuciranost knjižničara, čuvanje percepcije knjižnice kao ideološki neutralnog mjesta, nezainteresiranost korisnika te različiti infrastrukturni problemi.


Originalnost/vrijednost. U ovom se radu prvi put iznose stavovi knjižničarske zajednice u Republici Hrvatskoj o ulozi narodnih knjižnica u informacijskom poremećaju. Rad otvara pitanja o izazovima aktivnog uključivanja narodnih knjižnica u suočavanje s informacijskim poremećajem, među kojima se ističu stručne kompetencije knjižničara te etički principi pružanja informacijskih usluga.


 


Rad je napisan na temelju diplomskog rada Antonele Čepčar „Stavovi knjižničara o ulozi narodnih knjižnica u (dez)infodemiji“ obranjenog na Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku pod mentorstvom doc. dr. sc. Snježane Stanarević Katavić i izv. prof. dr. sc. Borisa Badurine. Zbog znatnih izmjena koje su učinjene u odnosu na diplomski rad u pregledu literature, dijelu analize rezultata te raspravi i zaključku, koautori su usuglasili raspored autorstva kako stoji.

Article Details

Kako citirati
Stanarević Katavić, S., Čepčar, A., & Badurina, B. (2022). Stavovi knjižničara o ulozi narodnih knjižnica u informacijskom poremećaju. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 65(1), 59–90. https://doi.org/10.30754/vbh.65.1.936
Rubrika
Članci

Reference

1. Allington, D.; B. Duffy; S. Wessely; N. Dhavan; J. Rubin. Health-protective behaviour, social media usage and conspiracy belief during the COVID-19 public health emergency. // Psychological Medicine 51, (2021), 1763-1769. [citirano: 2021-10-07]. Dostupno na: https://www.cambridge.org/core/journals/psychological-medicine/article/healthprotective-behaviour-social-media-usage-and-conspiracy-belief-during-the-covid19-public-health-emergency/A0DC2C5E27936FF4D5246BD3AE8C9163
2. Ayalon, L. Trust and compliance with COVID-19 preventive behaviors during the pandemic. // International journal of environmental research and public health 18, 5:2643(2021), 1-10. [citirano: 2021-12-21].
3. Clinton, H. R. Closing General Session Speech ALA Annual Conference. Chicago, 27 June 2017. [citirano: 2021-08-22]. Dostupno na: https://americanlibrariesmagazine.org/wp-content/uploads/2017/06/HRC-Transcript.pdf
4. De Paor, S.; B. Heravi. Information literacy and fake news: how the field of librarianship can help combat the epidemic of fake news. // The Journal of Academic Librarianship 46, 5(2020), 1–8. [citirano: 2021-12-21]. Dostupno na: https://www.researchgate.net/publication/343178087_Information_literacy_and_fake_news_How_the_field_of_librarianship_can_help_combat_the_epidemic_of_fake_news
5. Ellyatt, H. Protests against Covid rules and lockdowns erupt across Europe. // CNBC, 23 November 2021. [citirano: 2021-12-21]. Dostupno na: https://www.cnbc.com/2021/11/22/photos-of-anti-covid-protests-in-europe.html
6. Feldvari, K. Dezinformacije, teorije zavjera i donošenje odluke o cijepljenju. Hrvatska studija, prvi uvidi. [citirano: 2021-09-11]. Dostupno na: https://ideje.hr/dezinformacije-teorije-zavjera-i-donosenje-odluke-o-cijepljenju-hrvatska-studija-prvi-uvidi/
7. Islam, M. S.; T. Sarkar; S. H. Khan; A.-H. M. Kamal; S. M. Murshid Hasan; A. Kabir; D. Yeasmin i suradnici. COVID-19–related infodemic and its impact on public health: a global social media analysis. // The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 103, 4(2020), 1621-1629. [citirano: 2021-07-15]. Dostupno na: https://www.ajtmh.org/content/journals/10.4269/ajtmh.20-0812#abstract_content
8. Lewandowsky, S.; U. K. Ecker; J. Cook. Beyond misinformation: Understanding and coping with the “post-truth” era. // Journal of applied research in memory and cognition 6, 4(2017), 353-369. [citirano: 2021-12-22].
9. Lor, P.; B. Wiles; J. Britz. Re-thinking Information Ethics: Truth, Conspiracy Theories, and Librarians in the COVID-19 Era. // Libri 71, 1(2021), 1-14. DOI: https://doi.org/10.1515/libri-2020-0158
10. Matijević, M. Kakvo znanje trebamo za društvo znanja? // Zbornik prispevkov: Mednarodna znanstvena konferenca / ur. Jasmina Starec. Novo Mesto: Fakulteta za poslovne in upravne vede i Visoka šola za upravljanje in poslovanje, 2011. Str. 44-49.
11. McCarthy, N. The Most Common Coronavirus Conspiracies. [citirano: 2021-08-13]. Dostupno na: https://www.statista.com/chart/23105/share-of-coronavirus-misinformaton-identified-as-conspiracy-theories/
12. Posetti, J.; K. Bontcheva. Disinfodemic: deciphering COVID-19 disinformation. Policy brief 1. (2020), 1-17. [citirano: 2021-12-21]. Dostupno na: https://en.unesco.org/sites/default/files/disinfodemic_deciphering_covid19_disinformation.pdf
13. Rose, J. Brexit, Trump, and Post-Truth Politics. // Public Integrity 19, 6(2017), 555-558. DOI: 10.1080/10999922.2017.1285540
14. Schraer, R. Covid: Conspiracy and untruths drive Europe's Covid protests. // BBC News, 27 November 2021. [citirano: 2021-12-21]. Dostupno na: https://www.bbc.com/news/59390968
15. Sullivan, M. C. Why librarians can’t fight fake news. // Journal of librarianship and information Science 51, 4(2019), 1146–1156. [citirano: 2021-07-15]. Dostupno na: https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/42517488/Why%20Librarians%20Cant%20Fight%20Fake%20News.pdf?sequence=1
16. Sullivan, M. C. Libraries and fake news: What’s the problem? What’s the plan? // Communications in Information Literacy 13, 1(2019), 91-113. [citirano: 2021-12-20]. Dostupno na: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1227587.pdf
17. UNESCO-ov Manifest za narodne knjižnice 1994. [citirano: 2021-08-11]. Dostupno na: http://dzs.ffzg.unizg.hr/text/UNESCOv_manifest_za_narodne_knjiznice.htm
18. UN tackles ‘infodemic’ of misinformation and cybercrime in COVID-19 crisis. // United Nations, 31 March 2020. [citirano: 2021-12-20]. Dostupno na: https://www.un.org/en/un-coronavirus-communications-team/un-tackling-%E2%80%98infodemic%E2%80%99-misinformation-and-cybercrime-covid-19
19. van Prooijen, J.-W.; K. M. Douglas. Conspiracy theories as part of history: The role of societal crisis situations. // Memory Studies 10, 3(2017), 323–333. DOI: https://doi.org/10.1177/1750698017701615
20. Wardle, C.; H. Derakhshan. Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making. // Council of Europe 27 (2017), str. 1.-109. [citirano: 2021-08-11]. Dostupno na: https://rm.coe.int/information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for-researc/168076277c
21. Wiegand, W. A. Tunnel vision and blind spots: What the past tells us about the present; reflections on the twentieth - century history of American librarianship. // Library Quarterly 69, 1(1999), 1-32. [citirano: 2021-10-17]. Dostupno na: https://www.jstor.org/stable/4309267
22. Young, J. C.; B. Boyd; K. Yefimova; S. Wedlake; C. Coward; R. Hapel. The role of libraries in misinformation programming: A research agenda. // Journal of Librarianship and Information Science (2020), 1-12. DOI: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0961000620966650