Hrvatske novine u Australiji početkom 1930-ih godina: načini provođenja i izbjegavanja cenzure

Main Article Content

Ivana Hebrang Grgić

Sažetak

Cilj. Cilj je rada identificirati hrvatske novine koje su objavljivane u Australiji početkom 1930-ih te na temelju njih istražiti i prikazati službene načine kontrole tiska u Australiji u to vrijeme i načine kojima su urednici i izdavači hrvatskih novina u Australiji izbjegavali cenzuru. Vrijeme je to kada su se u Australiji publikacije na stranim jezicima posebno provjeravale prije davanja dozvole za objavljivanje. Na temelju istraživanja pripremljen je popis svih hrvatskih novina koje su izlazile u Australiji početkom 1930-ih godina.


Pristup/metodologija/dizajn. U istraživanju je korištena povijesna metoda, metoda strukturiranog pretraživanja online kataloga javnih ustanova (primarno knjižnica i arhiva u Australiji), analize sadržaja arhivskih izvora i publikacija te metoda uključivanja zajednice Hrvata u Australiji.


Rezultati. Istraživanje je rezultiralo novim spoznajama o publikacijama i njihovom uređivanju u promatranom razdoblju. Istražen je i prikazan društveni okvir djelovanja  i objavljivanja novina te su uočeni i navedeni načini izbjegavanja cenzure. Svaki od načina dokumentiran je i opisan na temelju arhivskih izvora ili malobrojnih sačuvanih publikacija. Istraživanjem su navedene publikacije koje su objavljivane u promatranom razdoblju te su istraženi osnovni podaci o njihovom izdavanju i uređivanju.


 


Originalnost/vrijednost. U radu su opisane dvije publikacije koje su pronađene tijekom istraživanja (Oganj i Iskra). Usto pronađena je i jedna publikacija (jedan broj Borbe) koja je u literaturi spominjana, ali tehničke značajke nisu opisane niti je igdje naznačeno mjesto čuvanja. Sve tri publikacije digitalizirane su i otvoreno dostupne na poveznicama koje se donose u radu. Osim toga, istraživanjem je dokazano da jedna publikacija koja se do sada navodila kao publikacija Hrvata u Australiji nije objavljivana ondje (Proleter). Na temelju arhivskih dokumenata izrađen je popis publikacija koje su objavljivali Hrvati u Australiji početkom 1930-ih godina te su prikazani načini provođenja i izbjegavanja cenzure.

Article Details

Kako citirati
Grgić, I. H. (2022). Hrvatske novine u Australiji početkom 1930-ih godina: načini provođenja i izbjegavanja cenzure. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 65(1), 273–298. https://doi.org/10.30754/vbh.65.1.940
Rubrika
Članci

Reference

Amendment of Publication of Newspapers in Foreign Languages Regulation. // Statutory Rules, 1932., No. 127.
Amendment of Publication of Newspapers in Foreign Languages Regulation. // Statutory Rules, 1934., No. 13.
The Argus. 2. veljače 1934.
Australija. // Hrvatska enciklopedija. 2022. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Dostupno na: https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=4677 [citirano: 2022-01-10].
Bibliografije. // Hrvatski iseljenički tisak. 2022. Dostupno na: https://hit.ffzg.unizg.hr/au_nz/bibliografije/ [citirano: 2022-01-27].
Borba. // Hrvatski iseljenički tisak. 2022. Dostupno na: https://hit.ffzg.unizg.hr/wp-content/uploads/2021/03/Borba.pdf [citirano: 2022-01-27].
Borba. 20. listopada 1932.
Budak, L.; W. F. Lalich, W. F. Croatians in Sydney. // Sydney's People, 1, 3(2008), 91-101. DOI: https://doi.org/10.5130/sj.v1i3.941
The Bulletin. 9. prosinca 1931.
Digitalizacija. // Hrvatski iseljenički tisak. 2022. Dostupno na: https://hit.ffzg.unizg.hr/au_nz/digitalizacija/ [citirano: 2022-01-27].
End of the white Australia policy. // National Museum of Australia. 2021. Dostupno na: https://www.nma.gov.au/defining-moments/resources/end-of-white-australia-policy [citirano: 2021-06-28].
Holjevac, V. Hrvati izvan domovine. Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske 1968.
ISBD: Međunarodni standardni bibliografski opis. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2014.
Iskra. veljača 1933.
Kolar-Dimitrijević, M. Odnos KPJ prema jugoslavenskoj radničkoj emigraciji u međuratnom razdoblju. // Časopis za suvremenu povijest. 16, 2(1984), 65-83.
Marković, L. Pod australskim nebom. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1973.
Musicò, F. A. L’Italo-Australiano: Australia’s first Italian language newspaper. // Italian Historical Society Journal. 10, 2(2002), 26-29. Dostupno na: https://www.coasit.com.au/images/ihs/journals/IHSJ_vol10_no2_2002.pdf [citirano: 2021-06-28].
Oganj. travanj 1933.
Proleter. 2021. Wikipedija. Dostupno na: https://hr.wikipedia.org/wiki/Proleter:_organ_Centralnog_komiteta_Komunisti%C4%8Dke_partije_Jugoslavije [citirano: 2022-01-27].
Rando, F. Giornalismo italiano in Australia. // Il Veltro. 17, 2/3(1973), 361-370.
The Red Star. 22. studenoga 1935.
Simon-Davies, J.; C. McGann, C. Top 10 countries of birth for the overseas-born population since 1901. // Parliament of Australia. 2018. Dostupno na: https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1819/BornOverseas [citirano: 2021-07-12].
Stipčević, A. Kako izbjeći cenzora. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 1997.
Stipčević, A. O savršenom cenzoru. Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1994.
Stipčević, A. Povijest knjige. Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 2006.
Stipčević, A. Sudbina knjige. Lokve: Naklada Benja, 2000.
The Swan Express. 22. prosinca 1932.
Tkalčević, M. Hrvati u Australiji. Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1992.
Tosco, A. Origine e primi sviluppi della stampa italiana in Australia: il caso dell’Italo-Australiano (1885). // Altreitalie. 34, gennaio-giugno(2007), 39-68. Dostupno na: http://altreitalieita.imginternet.it/ImagePub.aspx?id=78540 [citirano: 2021-06-28].
Umnožavanje. // Hrvatska enciklopedija. 2022. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Dostupno na: https://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=63169 [citirano: 2022-01-10].

Arhivski izvori
National Archives of Australia:
NAA: A432, 1933/451. Newspaper Iskra: publication in foreign language.
NAA: A7359, BOX 7/N15300/18. Napredak: Yugoslav newspaper.
NAA: A7359, BOX 7/N15300/6. Napredak: Yugoslav newspaper.
NAA: A367, C1822/21. Proposal to print a Jugo-Slav newspaper in Perth. "Svijetlo".
NAA: A367, C1822/24. “Istina”: Yugo Slav newspaper (Victoria).
NAA: A445, 232/4/12. Foreign language newspaper: La Stampa Italiana.
NAA: A467, SF7/6. Communist propaganda: newspaper "Borba".