Bibliobusna služba Knjižnica grada Zagreba u godini osnutka i četrdeset pet godina kasnije

Main Article Content

Tamara Kolić
Nika Čabrić
Sara Semenski

Sažetak

Cilj. Cilj rada jest prikazati početak djelovanja Bibliobusne službe Knjižnica grada Zagreba koja je osnovana 1976. godine te njezina djelovanja u 2021. godini, odnosno četrdeset i pet godina kasnije na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Od osnutka do danas Bibliobusna služba promijenila je nekoliko vozila, djelatnika, bibliobusnih stajališta, obnovila knjižnični fond, promijenila način rada i pružanja knjižničnih usluga te općenito osuvremenila programa rada u skladu sa suvremenim IFLA-inim Smjernicama za pokretne knjižnice (2011), no jedno je ostalo isto – rad s članovima na bibliobusnim stajalištima svaka dva tjedna u isto vrijeme na istom mjestu.


Pristup/metodologija. U radu se donosi prikaz djelovanja Bibliobusne službe u vrijeme osnivanja, 1976. godine te prikaz njezina djelovanja u 2021. godini, godini koju su obilježila brojna virtualna događanja. Podaci su prikupljeni u arhivi Bibliobusne službe, na mrežnim stranicama Knjižnica grada Zagreba te iz stručnih i drugih radova o Bibliobusnoj službi Knjižnica grada Zagreba.


Rezultati. Prikaz djelovanja Bibliobusne službe Knjižnica grada Zagreba u godinama 1976. i 2021. ukazuje na niz promjena tijekom 25 godina. Pokazalo se da se program rada odvija u skladu sa suvremenim IFLA-inim Smjernicama za pokretne knjižnice i na temelju društvenih i demografskih promjena u lokalnoj sredini, informatizacije knjižničnog sustava i modernizacije informatičke opreme Bibliobusne službe te u suradnji  s brojnim ustanovama i udrugama. Ukazuje se i na ono što je ostalo isto i jednako važno – rad s članovima na bibliobusnim stajalištima prema precizno utvrđenom planu i programu rada.


Društveni značaj. Društveni značaj očituje se u vrijednosti Bibliobusne službe za lokalnu zajednicu. Promicanje jednakopravnosti u pružanju najprilagodljivije knjižnične usluge povećavanjem mogućnosti pristupa istima prema potrebama promjenjivog stanovništva bez obzira na mjesto stanovanja ideja je vodilja svake bibliobusne službe, pa tako i Bibliobusne službe Knjižnica grada Zagreba.


Originalnost/vrijednost. Rad je doprinos malobrojnoj objavljenoj stručnoj literaturi o djelovanju Bibliobusne službe Knjižnica grada Zagreba, osobito o njezinom radu u godini osnivanja 1976. i četrdeset i pet godina kasnije, u 2021. godini te bi mogao biti polazište za daljnja iscrpnija istraživanja i analize.

Article Details

Kako citirati
Kolić, T., Čabrić, N., & Semenski, S. (2022). Bibliobusna služba Knjižnica grada Zagreba u godini osnutka i četrdeset pet godina kasnije. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 65(1), 433–452. https://doi.org/10.30754/vbh.65.1.946
Rubrika
Članci