Bibliometrijska analiza Vjesnika bibliotekara Hrvatske publikacijska aktivnost, autorstvo i suradnja od 1950. do 2020.

Main Article Content

Franjo Pehar
http://orcid.org/0000-0002-0690-863X

Sažetak

Cilj. Glavni cilj ovog rada jest istražiti ključna bibliometrijska obilježja, trendove   i obrasce povezane s publikacijskom aktivnošću, produktivnošću i suradnjom autora radova objavljenih u Vjesniku bibliotekara Hrvatske od 1950. do 2020. godine.


Pristup/metodologija/dizajn. U istraživanju je primjenom standardnih bibliometrijskih pokazatelja i alata provedena analiza 986 radova objavljenih u Vjesniku bibliotekara Hrvatske od 1950. do 2020. godine.


Rezultati. Rezultati istraživanja pokazali su da je Vjesnik s 95 % radova objavljenih na hrvatskom jeziku tijekom svih analiziranih razdoblja bio i ostao časopis namijenjen hrvatskoj zajednici knjižničara i ostalih informacijskih stručnjaka. Vjesnik se tijekom proteklih 25 godina postupno transformirao iz primarno stručnog u znanstveno-stručni časopis koji objavljuje gotovo podjednak broj znanstveno-istraživačkih (44,2 %) i stručnih (47,2 %) članaka. Ujedno u časopisu svoje radove objavljuje sve veći broj autora iz akademskog okružja, nastavnika i studenata. Većina su radova objavljenih u Vjesniku jednoautorski (72,6 %), ali taj se trend od 2010. godine mijenja u korist višeautorskih radova (51,5 %), što ukazuje na jačanje specijalizacije, kulture suradnje i razvoj suradničkih mreža.


Ograničenja. Nestandardiziran i neujednačen način navođenja institucionalne pripadnosti autora u časopisu i na povezanim mrežnim izvorima (Hrčak i web-sjedište VBH) zahtijevao je dosta ručnog uređivanja, što je moglo utjecati na određene pogreške. U analizi autorstva i mjerenju autorske produktivnosti moguće su pogreške u izračunu frekvencija uslijed neutvrđene promjene prezimena, najčešće kod autorica zbog udaje.


Originalnost/vrijednost. Ovo je dubinsko bibliometrijsko istraživanje koje pokriva gotovo čitavo razdoblje (70 godina) izlaženja Vjesnika i analizira publikacijska obilježja časopisa, produktivnost i suradnju autora.

Article Details

Kako citirati
Pehar, F. (2022). Bibliometrijska analiza Vjesnika bibliotekara Hrvatske: publikacijska aktivnost, autorstvo i suradnja od 1950. do 2020. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 65(1), 1–32. https://doi.org/10.30754/vbh.65.1.950
Rubrika
Članci

Reference

Al-Ghamdi, A., Al-harbi, M., Beacom, N. A. B., Dedolph, J., Elftmann, C., Finley, N., Locicero, L., Middlecamp, J., Pluskota, F., Ritter, A. A., Russell, S., Schneider, J., Schoeberl, M., Tragash, P., & H, B. (1998). Authorship in JASIS: A quantitative analysis. In Katharine Sharp Review (Issue 6, pp. 1–13).
Allen, B., & Reser, D. (1990). Content analysis in library and information science research. // Library & Information Science Research. In Library & Information Science Research (Vol. 12, Issue 3, pp. 251–262).
Anyi, K. W. U., Zainab, A. N., & Anuar, N. B. (2009). Bibliometric studies on single journals: A review. Malaysian Journal of Library and Information Science, 14(1), 17–55. Scopus.
Aparac-Jelušić, T. (1999). Znanstveni i stručni članci u knjižnici i vjesniku bibliotekara hrvatske: Pokušaj usporedna analize stručnog i znanostvenog doprinosa u knjižničarstvu. In Knjiznica (Vol. 43, Issue 2/3, pp. 179–196).
Atkins, S. E. (1988). Subject trends in library and information science research, 1975-1984. In Library Trends (Vol. 36, Issue 4, pp. 633–658).
Bačić, M., & Majstorović, Z. (2007). Kvantitativna raščlamba članaka objavljenih u Vjesniku bibliotekara Hrvatske. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 50(4), 15–25.
Barbarić, A., Hebrang Grgić, I., & Horvat, A. (2007). Metodološki i sadržajni aspekti znanstveno istraživačkih radova objavljenih u Vjesniku bibliotekara Hrvatske od 1998. Do 2006. Godine. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 50(4), 1–14.
Bates, M. J. (1999). A tour of information science through the pages of JASIS. In Journal of the American Society for Information Science (Vol. 50, Issue 11, pp. 975–993).
Blessinger, K., & Frasier, M. (2007). Analysis of a decade in library literature: 1994-2004. In College & Research Libraries (Vol. 68, Issue 2, pp. 155–169).
Buttlar, L. (1999). Information sources in library and information science doctoral research. In Library and Information Science Research (Vol. 21, Issue 2, pp. 227–245).
Coblans, H. (1972). The literature of librarianship and documentation: The periodicals and their bibliographical control. In Journal of Documentation (Vol. 28, Issue 1, pp. 56–66). https://doi.org/10.1108/eb026530
Dansey, P. (1973). A bibliometric survey of primary and secondary information science literature. In Aslib Proceedings (Vol. 25, Issue 7, pp. 252–263). https://doi.org/10.1108/eb050412
Donohue, J. C. (1972). Bibliometric analysis of certain information science literature. In Journal of the American Society for Information Science (Vol. 23, Issue 5, pp. 313–317).
Gilchrist, A. (1966). Documentation of documentation: A survey of leading abstracts services in documentation and an identification of key journals. In Aslib Proceedings (Vol. 18, Issue 3, pp. 62–80). https://doi.org/10.1108/eb050051
He, S., & Spink, A. (2002). A comparison of foreign authorship distribution in JASIST and the Journal of Documentation. In Journal of the American Society for Information Science and Technology (Vol. 53, Issue 11, pp. 953–959).
Järvelin, K., & Vakkari, P. (1990). Content analysis of research articles in library and information science. Library and Information Science Research, 12(4), 395–421. Scopus.
Järvelin, K., & Vakkari, P. (2022). LIS research across 50 years: Content analysis of journal articles. Journal of Documentation, 78(7), 65–88. Scopus. https://doi.org/10.1108/JD-03-2021-0062
Katić, T., & Penava, Z. (2005). Uključivanje nacionalno orijentiranih časopisa u časopisnu elitu međunarodnog značenja ili što znanstvena periferija može ponuditi metropoli? In Vjesnik bibliotekara Hrvatske (Vol. 48, Issue 2, pp. 69–78).
Klarin, S. (2007). Definicije i nazivlje elektroničke građe – s pregledom nazivlja u Vjesniku bibliotekara Hrvatske. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 50(4), 26–46.
Kumar, R., Partap, B., & Dr, A. K. (2020). Journal of Documentation: A Bibliometrics Analysis (2005–2018). Library Philosophy and Practice, 2020. Scopus. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85097054705&partnerID=40&md5=b3317cb22ed58a463aa3d211409e2d43
Mokhtari, H., Barkhan, S., Haseli, D., & Saberi, M. K. (2021). A bibliometric analysis and visualization of the Journal of Documentation: 1945–2018. Journal of Documentation, 77(1), 69–92. Scopus. https://doi.org/10.1108/JD-08-2019-0165
Moore, N. L. (1981). Library periodicals from developing countries: Coverage by major abstracting and indexing services. In Journal of Librarianship (Vol. 13, Issue 1, pp. 37–45). https://doi.org/10.1177/096100068101300104
Penava, Z., & Katić, T. (2006). Vidljivost elektronicke inacice Vjesnika bibliotekara Hrvatske. The visibility of the e-version of the Vjesnik bibliotekara Hrvatske. In Vjesnik bibliotekara Hrvatske (Vol. 49, Issue 2).
Pope, A. (1975). Bradford’s law and periodical literature of information science. In Journal of the American Society for Information Science (Vol. 26, Issue 4, pp. 207–213).
Schloegl, C., & Petschnig, W. (2005). Library and information science journals: An editor survey. In Library Collections, Acquisitions, and Technical Services (Vol. 29, Issue 1, pp. 4–32).
Subramanyam, K. (1983). Bibliometric studies of research collaboration: A review. Journal of Information Science, 6(1), 33–38. https://doi.org/10.1177/016555158300600105
Tsay, M. (2011). A bibliometric analysis and comparison on three information science journals: JASIST, IPM, JOD, 1998-2008. Scientometrics, 89(2), 591–606. Scopus. https://doi.org/10.1007/s11192-011-0460-4
Tsay, M., & Shu, Z. (2011). Journal bibliometric analysis: A case study on the Journal of Documentation. Journal of Documentation, 67(5), 806–822. Scopus. https://doi.org/10.1108/00220411111164682
Tsay, M. Y. (2004). Literature growth, journal characteristics, and author productivity in subject indexing, 1977 to 2000. In Journal of the American Society for Information Science & Technology (Vol. 55, Issue 1, pp. 64–73).
Tuomaala, O., Järvelin, K., & Vakkari, P. (2014). Evolution of library and information science, 1965-2005: Content analysis of journal articles. Journal of the Association for Information Science and Technology, 65(7), 1446–1462. Scopus. https://doi.org/10.1002/asi.23034
Vinkler, P. (1988). An attempt of surveying and classifying bibliometric indicators for scientometric purposes. In Scientometrics (Vol. 13, Issues 5–6, pp. 239–259). https://doi.org/10.1007/BF02019961
Vrana, R. (2007). Usporedna analiza mrežnih izdanja Vjesnika bibliotekara Hrvatske i službenih glasila europskih knjižničarskih društava. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 50(4), 47–58.