Zajednički pseudonimi: od osobe do kolektivnog agenta

Main Article Content

Tomica Vrbanc

Sažetak

Cilj. Prikazati postupanje sa zajedničkim pseudonimima kroz standarde i pravilnike: od Pariških načela, AACR-a, PPIAK-a, IFLA-inih bibliografskih modela do modela RDA, IFLA LRM i novog hrvatskog Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima (KAM).


Pristup/metodologija. Usporedba relevantnih dijelova navedenih standarda i pravilnika, analiza, uočavanje sličnosti/razlika s ciljem kritičkog prikaza razvoja međunarodne teorije i prakse katalogizacije vezano uz zajedničke pseudonime.


Rezultati. Uočavanje nejasnoća i nedosljednosti u analiziranim standardima i pravilnicima, prijedlozi za doradu IFLA-inog LRM-modela i Pravilnika KAM.


Originalnost/vrijednost. Doprinos rada jest u boljem razumijevanju ovog rubnog i manje poznatog segmenta u bibliografskom univerzumu, kao i razumijevanju teškoća u definiranju i postupanju sa zajedničkim pseudonimima u katalogizatorskoj teoriji i praksi.


Rana verzija ovog rada izložena je na konferenciji Sistemsko knjižničarstvo: Knjižnični informacijski sustavi i formati: Prema postMARC okruženju, održanoj u Zagrebu u prosincu 2018.

Article Details

Kako citirati
Vrbanc, T. (2022). Zajednički pseudonimi: od osobe do kolektivnog agenta. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 65(1), 321–346. https://doi.org/10.30754/vbh.65.1.935
Rubrika
Članci

Reference

Anglo-american cataloging rules : north american text. Chicago : American Library Association, 1967.
Anglo-American cataloguing rules / prepared by The American Library Association … [et al.] ; edited by Michael Gorman and Paul W. Winkler. 2nd ed. Chicago : American Library Association ; Ottawa : Canadian Library Association, 1985.
Anglo-American cataloguing rules / prepared under the direction of the Joint Steering Committee for Revision of AACR … [et al.] ; edited by Michael Gorman and Paul W. Winkler. 2nd ed., 1988 revision. Ottawa : Canadian Library Association ; Chicago : American Library Association, 1988.
Antologija hrvatske znanstveno-fantastične priče / [izbor, predgovor i bilješke Žarko Milenić]. Rijeka : Društvo hrvatskih književnika, Ogranak : Liber, 2005. Dostupno i na: http://sfera.hr/parsek/br83/milenic.php [citirano: 2022-01-14].
Babb, N. M. Cataloging spirits and the sporit of cataloging. // Cataloging & classification quarterly. 40 (2005) 2
Colman, A. M. A dictionary of psychology. Oxford : Oxford University Press, 2001.
Cutter, C. A. Rules for a dictionary catalog. 4th ed. Washington, DC : U.S. Government Printing Office, 1904. [citirano: 2022-01-14]. Dostupno na: https://archive.org/details/rulesforadictio06cuttgoog/page/n20
Gorman, M.; P. Oddy. The Anglo-American Cataloguing Rules : second edition : their history and principles. [citirano: 2022-01-13]. Dostupno na: https://epe.lac-bac.gc.ca/100/200/300/jsc_aacr/aacr_sec/r-aacr2e.pdf
Hrvatski enciklopedijski rječnik / Vladimir Anić … [et al.]. Zagreb : Novi Liber, 2002.
IFLA-in knjižnični referentni model : konceptualni model za bibliografske informacije : definicija konceptualnog referentnog modela kao okvira za analizu neadministrativnih metapodataka koji se odnose na knjižnične izvore / IFLA-ina Skupina za pregled FRBR-a, urednička skupina za objedinjavanje Pat Riva, Patrick Le Bœuf i Maja Žumer ; [prijevod s engleskog Mirna Willer, Ana Barbarić]. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2020.
Izjava o međunarodnim kataložnim načelima. [citirano: 2022-01-14]. Dostupno na: https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/icp/icp_2009-hr.pdf
Jacobi, J. Psihologija Carla Gustava Junga : uvod u cjelokupno djelo s uvodnom riječi C. G. Junga. Zagreb : Scarabeus-naklada, 2006.
Načela prihvaćena na Međunarodnoj konferenciji o načelima katalogizacije, Pariz, listopad 1961. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 7 (1961) 3-4. Str. 171-179.
Polanski, D. ; R. Ravnić. Individualni i zajednički pseudonimi : primjeri iz prakse. // Međunarodni skup u čast 100-te godišnjice rođenja Eve Verona, Zagreb, 17. - 18. studenoga 2005. : zbornik radova = International Conference in Honour of the 100th Anniversary of Eva Verona's Birth, Zagreb, November 17 - 18, 2005 : proceedings / uredile, edited by Mirna Willer & Ana Barbarić ; [prevela, translation by Iva Šrot]. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo = Croatian Library Association : Filozofski fakultet, Odsjek za informacijske znanosti = Faculty of Philosophy, Department of Information Sciences : Nacionalna i sveučilišna knjižnica = National and University Library, 2007.
Pleše, I. Igranje identitetima : od entuzijazma do kritike. // 11. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, [Poreč, 21.- 23. studenoga 2007.] : zbornik radova / uredila Mirna Willer. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2008.
RDA toolkit : Resource description & access. [citirano: 2022-01-14]. Dostupno na: http://access.rdatoolkit.org/
Sardo, L. Multiple names. // Cataloging & classification quarterly. 39, 1/2 (2004)
Uvjeti za funkcionalnost autoriziranih podataka : konceptualni model / uredio Glenn E. Patton ; [priredila] IFLA-ina Radna skupina za Uvjete za funkcionalnost i obrojčivanje zapisa autoriziranih podataka (FRANAR), završni izvještaj, prosinac 2008. ; odobrili stalni odbori IFLA-ine Sekcije za katalogizaciju i Sekcije za klasifikaciju i indeksiranje, ožujak 2009. ; [s engleskog preveo Tomica Vrbanc]. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2010.
Uvjeti za funkcionalnost bibliografskih zapisa : završni izvještaj / IFLA-ina Studijska skupina za uvjete za funkcionalnost bibliografskih zapisa ; odobrio Stalni odbor IFLA-ine Sekcije za katalogizaciju ; [s engleskog prevela Tinka Katić ; hrvatske primjere odabrale i izradile Đurđica Brezak Lugarić ... et al.]. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2004.
Verona, E. Međunarodna načela katalogizacije // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 7 (1961) 3-4
Verona, E. Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Zagreb : Hrvatsko bibliotekarsko društvo. Dio 1: Odrednice i redalice, 1986. Dio 2: Kataložni opis, 1983.
Vukadin, A. Fiktivno autorstvo, transfikcionalnost i konceptualni model IFLA LRM // Mirna Willer : Festschrift / urednice Tinka Katić i Nives Tomašević. Zadar : Sveučilište u Zadru, 2020. Str. 101. Dostupno i na: https://morepress.unizd.hr/books/press/catalog/view/62/61/979-1 [citirano: 2022-01-18].