Poticanje čitanja u Knjižnicama grada Zagreba kroz dječji žiri nagrade “Grigor Vitez”

Main Article Content

Isabella Mauro
http://orcid.org/0000-0003-4915-3684

Sažetak

Cilj. Cilj je rada predstavljanje djelovanja Dječjeg žirija Nagrade „Grigor Vitez“ koji organizira Hrvatski centar za dječju knjigu pri Knjižnicama grada Zagreba te poticanje čitanja kod djece starije osnovnoškolske dobi. Također teži se istaknuti važnost suradnje između knjižnice i vanjskih partnera u ostvarenju ciljeva poticanja čitanja.


Pristup/metodologija. U prvom su dijelu rada, nakon uvoda u temu poticanja čitanja, predstavljeni dječji žiriji u svijetu i Hrvatskoj te programi za poticanje čitanja u Knjižnicama grada Zagreba. U drugom dijelu rada detaljno je objašnjen rad, djelovanje i važnost Dječjeg žirija u poticanju čitanja djece i mladih.


Rezultati. Dječje bodovanje knjiga, njihova pismena obrazloženja i odabir najboljih knjiga otkrivaju što djeca vole i žele čitati. Izravnim biranjem dobitnika Nagrade


„Ptičica“ po izboru Dječjeg žirija djeci članovima žirija pridaje se posebna važnost, kao i knjižnicama iz kojih dolaze te knjižničarima koji su ih preporučili, a dobitnicima Nagrade posebna je čast dobiti nagradu baš od djece za koju su pisali ili ilustrirali knjigu. Budući da su knjige koje nagrađuje Dječji žiri popularne i rado čitane, članovi Dječjeg žirija predstavljaju pozitivan primjer i poticaj drugoj djeci u čitanju kvalitetne literature.


Praktična primjena. U Savezu društava „Naša djeca“ Hrvatske postoji vizija o proširenju Nagrade „Grigor Vitez“ kroz suradnju s knjižnicama diljem Hrvatske u organizaciji dodatnih sadržaja i programa, pa tako i Dječjeg žirija.


Društveni značaj. Poticanje čitanja, razvoj kritičkog mišljenja te sloboda izražavanja djece i mladih kroz rad Dječjeg žirija izdvaja knjižnicu, njegovog organizatora, kao važan segment u izgradnji boljeg društva u cjelini.


Originalnost/vrijednost. Dječji žiri Nagrade „Grigor Vitez“ jedini je dječji žiri za književnost za djecu i mlade u Hrvatskoj koji bira najbolje knjige i dodjeljuje nagrade u dvije kategorije: za tekst i ilustraciju, čime se pridaje važnost i piscu i ilustratoru književnog djela.

Article Details

Kako citirati
Mauro, I. (2022). Poticanje čitanja u Knjižnicama grada Zagreba kroz dječji žiri nagrade “Grigor Vitez”. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 65(1), 381–396. https://doi.org/10.30754/vbh.65.1.938
Rubrika
Članci

Reference

40 godina Nagrade "Grigor Vitez" / [urednica Antonija Posilović]. Zagreb: Savez društava „Naša Djeca“ Hrvatske, [2007?].
BIBIANA. BIB : history. [citirano: 2022–02–10]. Dostupno na: URL: https://www.bibiana.sk/en/biennial-illustrations-bratislava/about-bib/history.
BIBIANA. Children´s jury award. [citirano: 2022–02–10]. Dostupno na: URL: https://www.bibiana.sk/en/events/childrens-jury-award.
Bokan, A.; D. Cupar. Promocija i promicanje čitanja u narodnim knjižnicama Republike Hrvatske. // Libellarium 10, 1(2017), 51–76. DOI: http://dx.doi.org/10.15291/libellarium.v1i1.290.
Čudina-Obradović, M. Psihologija čitanja od motivacije do razumijevanja : priručnik. Zagreb: Golden marketing - Tehnička knjiga : Učiteljski fakultet Sveučilišta, 2014.
Grosman, M. U obranu čitanja : čitatelj i književnost u 21. stoljeću / Meta Grosman. Zagreb: Algoritam, 2010.
Hrvatska radiotelevizija. Čičak. [citirano: 2022–02–10]. Dostupno na: https://radio.hrt.hr/slusaonica/cicak.
Javor, R. Četrdeseta obljetnica Nagrade „Grigor Vitez“ u svjetlu novije hrvatske dječje književnosti. // // 40 godina Nagrade "Grigor Vitez" / [urednica Antonija Posilović]. Zagreb: Savez društava „Naša Djeca“ Hrvatske, [2007?]. Str. 98-111.
Knjižnice grada Zagreba : 2021. – 2025. : strateški plan. Zagreb: Knjižnice grada Zagreba, 2021. Dostupno i na: https://issuu.com/knjinicegradazagreba/docs/strategija_web [citirano: 2022–02–10].
Knjižnice grada Zagreba : Čitateljski klubovi. [citirano: 2022–02–10]. Dostupno na: http://www.kgz.hr/hr/nasi-programi/citateljski-klubovi-16509/16509.
Knjižnice grada Zagreba : Hrvatski centar za dječju knjigu : BIB : Bijenale ilustracija Bratislava. [citirano: 2022–02–10]. Dostupno na: http://www.kgz.hr/en/hrvatski-centar-za-djecju-knjigu/medjunarodna-suradnja-7432/bib-bijenale-ilustracija-bratislava-7435/7435.
Knjižnice grada Zagreba : Iskra. [citirano: 2022–02–10]. Dostupno na: http://www.kgz.hr/hr/dogadjanja/iskra/26300.
Knjižnice grada Zagreba : Knjigotron. [citirano: 2022–02–10]. Dostupno na: http://www.kgz.hr/hr/dogadjanja/knjigotron-55048/55048.
Knjižnice grada Zagreba : Knjižnica Dugave : Ključ do znanja. [citirano: 2022–02–10]. Dostupno na: http://www.kgz.hr/hr/knjiznice/knjiznica-dugave/projekti-6640/kljuc-do-znanja-7007/7007.
Knjižnice grada Zagreba : Knjižnica Medveščak : Čitateljski klub "Čitatelji okruglog stola (ČOKS)". [citirano: 2022–02–10]. Dostupno na: http://www.kgz.hr/hr/knjiznice/knjiznica-medvescak/citateljski-klubovi/citateljski-klub-citatelji-okruglog-stola-coks/13958.
Knjižnice grada Zagreba : Knjižnica Sesvete : Čitafora - Čitateljski klub Knjižnice Sesvete. [citirano: 2022–02–10]. Dostupno na: http://www.kgz.hr/hr/knjiznice/knjiznica-sesvete/kulturni-cetvrtak-u-sesvetama/citafora-citateljski-klub-knjiznice-sesvete-28676/28676.
Knjižnice grada Zagreba : Knjižnice. [citirano: 2022–02–10]. Dostupno na: http://www.kgz.hr/hr/knjiznice/45.
Knjižnice grada Zagreba : Najčitatelj u KGZ-u. [citirano: 2022–02–10]. Dostupno na: http://www.kgz.hr/hr/knjiznice/gradska-knjiznica-odjel-za-djecu-i-mladez/projekti-6033/najcitatelj-u-kgz-u/7540.
Knjižnice grada Zagreba : Partnerstva i članstva. [citirano: 2022–02–10]. Dostupno na: http://www.kgz.hr/hr/o-nama/partnerstva-i-clanstva/221.
Knjižnice grada Zagreba. Hrvatski centar za dječju knjigu : Nagrada „Grigor Vitez“. [citirano: 2022–02–10]. Dostupno na: http://www.kgz.hr/hr/knjiznice/hrvatski-centar-za-djecju-knjigu/hrvatske-nagrade-za-djecju-knjigu-7431/nagrada-grigor-vitez-7439/7439.
Knjižnice grada Zagreba. Knjižnica Medveščak : Medveščak čita. [citirano: 2022–02–10]. Dostupno na: http://www.kgz.hr/hr/knjiznice/knjiznica-medvescak/projekti-i-programi-7715/medvescak-cita-40111/40111.
Knjižnice grada Zagreba. Programi za djecu i mladež. [citirano: 2022–02–10]. Dostupno na: http://www.kgz.hr/hr/za-djecu-i-mlade/programi-za-djecu-i-mladez/1616.
Mauro, I. Hrvatski centar za dječju knjigu. // Gradska knjižnica u Zagrebu : ususret novom vremenu / [urednica Ismena Meić]. Zagreb: Knjižnice grada Zagreba, 2021. Str. 116-129.
Mauro, I. Na videosjednici izabrani dobitnici nagrade „Ptičica“. // Novi uvez. XVIII, 33(2020). [citirano: 2022–02–10]. Dostupno na:
https://zkd.hr/wp-content/uploads/2020/07/novi_uvez_33.pdf.
Menčik, M. Nagradu za dječju knjigu po prvi put dodjeljuje i dječji žiri. [citirano: 2022–02–10]. Dostupno na: https://www.24sata.hr/tech/nagradu-za-djecju-knjigu-po-prvi-put-dodjeljuje-i-djecji-ziri-569345
Mjesec hrvatske knjige. [citirano: 2022–02–10]. Dostupno na: https://www.mhk.hr/.
Mjesec hrvatske knjige. Nacionalni kviz za poticanje čitanja. [citirano: 2022–02–10]. Dostupno na: https://www.mhk.hr/kviz/.
Ovca u kutiji : Festival slikovnice. // Facebook stranica Ovca u kutiji. [citirano: 2022–02–10]. Dostupno na: https://www.facebook.com/festivalovcaukutiji/.
Peti-Stantić, A. Čitanjem do (spo)razumijevanja : od čitalačke pismenosti do čitateljske sposobnosti. / Anita Peti-Stantić. Zagreb: Naklada Ljevak, 2019.
Peti-Stantić, A.; Stantić, M. Užitak čitanja : intelektualna razbibriga i/ili intelektualna potreba. // Čitanje : obaveza ili užitak : zbornik / priredila Ranka Javor. Zagreb: Knjižnice grada Zagreba, 2009. Str. 5-8.
Posilović, Antonija. Nagrada „Grigor Vitez“ od osnivanja do današnjih dana : povijest. // 40 godina Nagrade "Grigor Vitez" / [urednica Antonija Posilović]. Zagreb: Savez društava „Naša Djeca“ Hrvatske, [2007?]. Str. 6-12.
Savez društava “Naša djeca” Hrvatske. [citirano: 2022–02–10]. Dostupno na: URL: https://savez-dnd.hr/.
Savez društava "Naša djeca" Hrvatske. Dodijeljene nagrade “Grigor Vitez” najboljim autorima knjiga za djecu u 2020. godini. [citirano: 2022–02–10]. Dostupno na: https://savez-dnd.hr/dodijeljene-nagrade-grgor-vitez-najboljim-autorima-knjiga-za-djecu-u-2020-godini/.
Savez društava "Naša djeca" Hrvatske. Ekskluzivni intervju : Odgovaraju: članovi Dječjeg žirija Nagrade „Grigor Vtez“ za 2019. [citirano: 2022–02–10]. Dostupno na: https://savez-dnd.hr/intervju-s-clanovima-djecjeg-zirija-nagrade-grigor-vitez-2019/.
Savez društava "Naša djeca" Hrvatske. Grigorijanci u metropoli oduševili mališane. [citirano: 2022–02–10]. Dostupno na: https://savez-dnd.hr/grigorijanci-u-metropoli-odusevili-malisane/
Smjernice za knjižnične usluge za mladež : prerađeno izdanje Smjernica koje je 1996. objavio Stalni odbor Sekcije knjižnica za djecu i mladež / priređivači Pat Muller i Ivan Chew. Web 2.0 i knjižnične usluge za mladež : uvod za knjižničare / priredio Ivan Chew. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2009.
Stričević, I. Kultura čitanja i pismenosti : pogled iz međunarodne perspektive. // Hrvatsko knjižničarsko društvo. Programi za poticanje čitanja djece osnovnoškolske dobi. [citirano: 2022–02–10]. Dostupno na: https://www.hkdrustvo.hr/hr/skupovi/skup/122/sazetak/29/.
UNESCO. ”Children and Young Adult Jury” National Reading Promotion Program. [citirano: 2022–02–10]. Dostupno na: https://en.unesco.org/creativity/policy-monitoring-platform/children-young-adult-jury.
Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti po-jedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). [citirano: 2022-02-10]. Dostupno na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HR.