U vrtlogu infodemije: važnost informacijske i zdravstvene pismenosti i aktivna uloga Središnje medicinske knjižnice

Main Article Content

Lea Škorić
http://orcid.org/0000-0002-1545-5791
Helena Markulin

Sažetak

Cilj. Pandemija bolesti COVID-19 suočila je svijet sa zdravstvenom krizom neviđenih razmjera te pokrenula infodemiju u medijskom prostoru. Došlo je do promjena i u znanstvenoj komunikaciji: objavljuje se nepregledan broj radova, ubrzava urednički postupak, nerecenzirani rezultati istraživanja postaju dostupni javnosti itd. Ovim radom nastoji se ukazati na promjene koje su nastale u sustavu javne i znanstvene komunikacije te predložiti rješenja za učinkovito nošenje s novonastalom situacijom.


Pristup / metodologija. U radu se pregledom literature pojašnjavaju koncepti infodemije, infodemiologije, informacijske i zdravstvene pismenosti. Odabirom literaturnih smjernica, preporukama i primjerima iz knjižnične prakse nastoje se ponuditi praktične preporuke.


Rezultati. Previše informacija upitne kvalitete kod ljudi izaziva zbunjenost i strah, što dovodi do nepovjerenja u znanost, zdravstvenu struku i državne institucije. Snalaženje u nepreglednoj količini informacija o pandemiji zahtijeva kritičko promišljanje, odnosno povećanje razine informacijske i zdravstvene pismenosti kako bi se osnažila otpornost zajednice na obmanjujuće i lažne informacije. Knjižnice u tome mogu imati značajnu ulogu, što je u ovom radu prikazano na primjeru aktivnosti Središnje medicinske knjižnice Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (SMK). Polazeći od stručne i teorijske literature te iskustava stečenih u dugogodišnjem radu, a posebice u ovom razdoblju, izdvojene su najvažnije zadaće ključnih dionika pandemijskog informacijskog sustava, odnosno tijela vlasti, stručnih ustanova, znanstvenika i medicinskih knjižničara.


Ograničenja. Primjeri aktivne uloge informacijskih stručnjaka prikazani su na temelju djelovanja samo jedne knjižnice. Radi se o najvećoj medicinskoj knjižnici u Hrvatskoj koja svojim korisnicima nudi tradicionalne i napredne usluge koristeći sva dostupna komunikacijska sredstva. Uz to, kriza je u SMK-u prihvaćena i kao prilika  za razvoj, praćenje i stručnu procjenu novih informacijskih izvora, aktivnu suradnju    s matičnom ustanovom i Ministarstvom zdravstva, znanstveni rad, ali i iskorak prema zajednici, pa može poslužiti kao dobar primjer ispunjavanja preporučenih zadaća.


Praktična primjena i društveni značaj. Rad donosi praktične smjernice za rad tijela vlasti, stručnih ustanova, znanstvenika i medicinskih knjižničara u kontekstu infodemije. Budući da je pandemija utjecala na sve sfere ljudskih aktivnosti, suzbijanje infodemije iznimno je važno za društvo.


Originalnost / vrijednost. Pregled literature o infodemiji, informacijskoj i zdravstvenoj pismenosti nadopunjen je lokalnim kontekstom te promišljanjima i preporukama iz praktičnog rada medicinskih knjižničara.

Article Details

Kako citirati
Škorić, L., & Markulin, H. (2022). U vrtlogu infodemije: važnost informacijske i zdravstvene pismenosti i aktivna uloga Središnje medicinske knjižnice. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 65(1), 177–198. https://doi.org/10.30754/vbh.65.1.948
Rubrika
Članci

Reference

Buchanan, M. Managing the infodemic. // Nature Physics 16, (2020), 894.

Casigliani, V.; F. De Nard; E. De Vita; G. Arzilli; F. M. Grosso; F. Quattrone; L. Tavoschi i suradnici. Too much information, too little evidence: is waste in research fuelling the covid-19 infodemic? // BMJ 370, 8253(2020), 1.

Chen, Q; A. Allot; Z. Lu. Keep up with the latest coronavirus research. // Nature 579, 7798 (2020), 193.

Chong, Y.Y.; H. Y. Cheng; H. Yue; L. Chan; W. T. Chien; S. Y. S. Wong. COVID-19 pandemic, infodemic and the role of eHealth literacy. // International Journal of Nursing Studies 108, (2020), 103644.

COVID-19. Virtualna zbirka. [citirano: 2022-01-28]. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:105:007968.

Eysenbach, G. Infodemiology: the epidemiology of (mis)information. // The American Journal of Medicine 113, 9(2002), 763-765.

Eysenbach, G. Infodemiology and infoveillance: framework for an emerging set of public health informatics methods to analyze search, communication and publication behavior on the internet. // Journal of Medical Internet Research 11, 1(2009), 1-10.

Eysenbach G. Infodemiology and infoveillance: tracking online health information and cyberbehavior for public health. // American Journal of Preventive Medicine 40, 5S2(2011), S154-S158.


Geiger, A.W. Most Americans—especially millennials—say libraries can help them find reliable, trustworthy information [Internet] Washington, DC: Pew Research Center; 2017. [citirano: 2020-06-04]. Dostupno na: https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/08/30/most-americans-especially-millennials-say-libraries-can-help-them-find-reliable-trustworthy-information/

Huang, C.; Y. Wang; X. Li; L. Ren; J. Zhao; Y. Hu; L. Zhang i suradnici. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. // Lancet 395, 10223(2020), 497-506.

Ioannidis, J. P. A.; M. E. Stuart; S. Brownlee; S. A. Strite. How to survive the medical misinformation mess. // European Journal of Clinical Investigation 47, 11 (2017), 795–802.

Ipsos. Medijske navike u Republici Hrvatskoj ožujak 2019. [citirano: 2022-01-27]. Dostupno na: https://showcase.24sata.hr/2019_hosted_creatives/medijske-navike-hr-2019.pdf

Kalanj-Bognar, S. Klimatske promjene i medicinski časopisi. // mef.hr 40, 2(2021), 117-118.

Karabela, Ş. N.; F. Coşkun; H. Hoşgör. Investigation of the relationships between perceived causes of COVID-19, attitudes towards vaccine and level of trust in information sources from the perspective of Infodemic: the case of Turkey. // BMC Public Health 21, 1(2021), 1-12.

Khatter, A.; M. Naughton; H. Dambha-Miller; P. Redmond. Is rapid scientific publication also high quality? Bibliometric analysis of highly disseminated COVID-19 research papers. // Learned publishing 34, 4 (2021), 568-577.

Kodvanj, I.; J. Homolak; D. Virag; V. Trkulja. Publishing of COVID-19 preprints in peer-reviewed journals, preprinting trends, public discussion and quality issues. // Scientometrics (2022). https://doi.org/10.1007/s11192-021-04249-77

LitCovid. About. [citirano: 2021-12-02]. Dostupno na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/research/coronavirus/.

Markulin, H.; J. Petrak. Medicina utemeljena na znanstvenim dokazima: stavovi zdravstvenog osoblja jedne kliničke bolnice. // Liječnički vjesnik 132, 7-8(2010), 218-221.

Markulin, H.; L. Škorić; J. Petrak. Informacijska pismenost u visokoškolskom kurikulumu: sustavni pristup Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. // Čitalište 24 (2014), 9-15.

Markulin, H. MICC 2021 – Komunikacijski izazovi u biomedicini: znanost, struka i nastava u razdoblju pandemije. // mef.hr 40, 1(2021), 106-107.

Martins, R. S.; D. A. Cheema; M. R. Sohail. The Pandemic of Publications: Are We Sacrificing Quality for Quantity? // Mayo Clinic proceedings 95, 10 (2020), 2288–2290.

Mavragani, A. Infodemiology and infoveillance: scoping review. // Journalof Medical Internet Research 22, 4(2020), 1-15.

Mavragani, A. Tracking COVID-19 in Europe: infodemiology approach. // JMIR Public Health Surveill 6, 2(2020),1-13.

MEF Zg. MICC2021. [citirano: 2022-01-22]. Dostupno na: https://www.youtube.com/watch?v=rmm5dF8VTvk

Munich Security Conference: 15 February 2020. [citirano: 2022-01-08]. Dostupno na: https://www.who.int/director-general/speeches/detail/munich-security-conference.

Nutbeam, D. Health literacy as a public health goal: a challenge for contemporary health education and communication strategies into thw 21st century. // Health Promotion International 15, 3(2000), 259-267.

Orešković, S. Infodemija i pandemija: to fast to know. // mef.hr 40, 2(2021), 20-23.

Paakari, L.; O. Okan. COVID-19: health literacy is an understimated problem. // Lancet Public Health 5, 5(2020), e249-e250.

Petrak, J. Otvoreni pristup u doba pandemije. // mef.hr 40, 2(2021), 24-25.

Sørensen, K.; J. M. Pelikan; F. Röthlin; K. Ganahl: Z. Slonska; G. Doyle; J. Fullam i suradnici. Health literacy in Europe: comparative results of the European health literacy survey (HLS-EU). // European Journal of Public Health 25, 6(2015), 1053-1058.

Rothkopf, D. J. When the buzz bites back. // The Washington Post May 11, 2003. [citirano: 2022-01-25]. Dostupno na: https://www.washingtonpost.com/archive/opinions/2003/05/11/when-the-buzz-bites-back/bc8cd84f-cab6-4648-bf58-0277261af6cd/

Scopus. [citirano: 2021-12-02.]. Dostupno na: https://www.scopus.com/

Škorić, L.; A. Glasnović; J. Petrak. A publishing pandemic during the COVID-19 pandemic: how challenging can it become? // CMJ 61, 2(2020), 79-81.

Škorić, L.; M. Šember; H. Markulin; J. Petrak. Informacijska pismenost u nastavnom programu diplomskog studija Medicinskog fakulteta Sveučiulišta u Zagrebu. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 55, 3-4(2012), 17-28.

Zang, X.; Z. K. Zhang; W. Wang; D. Hou; J. Xu; X. Ye; S. Li. Multiplex network reconstruction for the coupled spatial diffusion of infodemic and pandemic of COVID-19. // International Journal of digital Earth 14, 4(2021), 401-423.

Zeraatkar, K.; M. Ahmadi. Trends of infodemiology studies: a scoping review. // Health Information and Libraries Journal 35, 2(2018), 91-120.

Walker, P. The library's role in countering infodemics. // Journal of the Medical Library Association 109, 1(2021), 133–136.

1st WHO Infodemiology Conference: 30 June-16 July 2020. [citirano: 2022-01-05]. Dostupno na: https: www.who.int/news-room/events/detail/2020/06/30/default-calendar/1st-who-infodemiology-conference

5th WHO Infodemic Management Conference: towards measuring the burden of infodemic. [citirano:2022-1-23]. Dostupno na: https://www.who.int/news/item/01-12-2021-5th-who-infodemic-management-conference-towards-measuring-the-burden-of-infodemic

WHO public health research agenda for managing infodemics. [citirano: 2022-1-13]. Dostupno na: https:// www.who.int/publications/i/item/9789240019508

World Health Organization. COVID-19: Global literature on coronavirus disease. [citirano: 2021-12-18]. Dostupno na: https://search.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/