Pružanje pomoći studentima u procesu traženja informacija kao usluga visokoškolskih knjižnica u Republici Hrvatskoj

Main Article Content

Dora Rubinić

Sažetak

Cilj. Cilj je istražiti usluge pružanja pomoći studentima u traženju informacija u hrvatskim visokoškolskim knjižnicama, osobito u fakultetskim i sveučilišnim knjižnicama, i načine na koje knjižničari pružaju takvu pomoć studentima u procesu traženja informacija pri obavljanju zadataka određenih nastavom koji zahtijevaju traženje i korištenje informacija.


Pristup/metodologija. U prvom je dijelu rada dan teorijski pregled koncepata vezanih uz područje pružanja pomoći studentima u procesu traženja informacija – informacijskih usluga visokoškolskih knjižnica i uloge knjižničara u pružaju pomoći studentima u procesu traženju informacija. U drugom dijelu rada prikazani su rezultati istraživanja pružanja pomoći studentima u traženja informacija u sveučilišnim i fakultetskim knjižnicama u RH, koji su dobiveni na temelju triju metoda – intervjua, opažanja i ankete.


Rezultati. Rezultati istraživanja pokazali su da u sveučilišnim i fakultetskim knjižnicama u RH postoje raznovrsne usluge i aktivnosti pružanja pomoći studentima u traženju informacija – upućivanje studenata, poučavanje studenata o traženju informacija, savjetovanje pri traženju informacija te tzv. dvojni način pružanja pomoći. Kao najučestaliji način pokazala se pomoć knjižničara uz pasivnu prisutnost studenta koja je u suprotnosti sa suvremenim preporukama o pružanju pomoći u akademskom kontekstu, gdje je u fokusu aktivno sudjelovanje studenta pri traženju informacija. U radu se opisuju načini pružanja pomoći i oblici vođenja studenta u procesu traženja informacija.


Praktična primjena. Sadržaj ovoga članka može pomoći knjižničarima u razumijevanju i pružanju pomoći studentima u traženju informacija kao i planiranju razvoja informacijskih usluga u visokoškolskim knjižnicama.


Originalnost/vrijednost. Ovo istraživanje donosi pregled usluga pružanja pomoći studentima u procesu traženja informacija u sveučilišnim i fakultetskim knjižnicama u RH, koji dosad nije postajao. Istraživanje je specifično i po tome što se pružanje pomoći studentima sagledava u kontekstu procesa traženja informacija kao dijela akademskog obrazovnog procesa.


Rad je nastao na temelju doktorskog rada Dore Rubinić koji je napisan pod naslovom Pružanje pomoći studentima u procesu traženja informacija: modaliteti sudjelovanja knjižničara pod mentorskim vodstvom prof. dr. sc. Ivanke Stričević. Disertacija je obranjena na Sveučilištu u Zadru 2021. godine.

Article Details

Kako citirati
Rubinić, D. (2022). Pružanje pomoći studentima u procesu traženja informacija kao usluga visokoškolskih knjižnica u Republici Hrvatskoj. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 65(1), 91–128. https://doi.org/10.30754/vbh.65.1.939
Rubrika
Članci

Reference

1. Agosto, D. A., Rozaklis, L., MacDonald, C., Abels, E. G. (2011). A Model of the Reference and Information Service Process: An Educators' Perspective. Reference & User Services Quarterly, 50(3), 235-244. doi:10.5860/rusq.50n3.235
2. Avery, S. (2008). When Opportunity Knocks: Opening the Door Through Teachable Moments. The Reference Librarian, 49(2), 109-118. doi:10.1080/02763870802101260
3. Avery, S., Ward, D. (2010). Reference Is My Classroom: Setting Instructional Goals for Academic Library Reference Services. Internet Reference Services Quarterly, 15(1), 35-51. doi:10.1080/10875300903530264
4. Bačić, M., Majstorović, Z. (2004). Nacionalna i sveučilišna knjižnica: stanje i perspektive tematskih pretraživanja za korisnike. U: T. Katić (ur.), 7. Seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnost suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture: zbornik radova (str. 47-52). Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo.
5. Baj, I., Golubović, V., Orešković, M. (2013). Istraživanje korisnika Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu o novom obliku usluge: tematsko pretraživanje. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 56(4), 107-128. Dostupno i na: https://hrcak.srce.hr/142381 [citirano: 2022-02-02]
6. Bandyopadhyay, A., Boyd-Byrnes, M. K. (2016). Is the need for mediated reference service in academic libraries fading away in the digital environment? Reference Services Review 44(4), 596-626. doi:10.1108/RSR-02-2016-0012
7. Beck, S. E., Turner, N. B. (2001). On the Fly BI: Reaching and Teaching from the Reference Desk. The Reference Librarian, 34(72), 83-96. doi:10.1300/J120v34n72_08
8. Bopp, R. R. (2011). Reference and information services: an introduction. 4th ed. Santa Barbara: Libraries Unlimited.
9. Case, D. O.; Given, L. M. (2016). Looking for information: a survey of research on information seeking, needs, and behavior. 4th ed. Bingley: Emerald.
10. Cottrell, J. R.; Eisenberg, M. B. (2001). Applying an Information Problem-Solving Model to Academic Reference Work: Findings and Implications. College & Research Libraries, 62(4), 334-347. doi:10.5860/crl.62.4.334
11. Dervin, B.; Dewdney, P. (1986). Neutral Questioning: A New Approach to the Reference Interview. RQ, 25(4), 506-513. Dostupno i na: https://www.jstor.org/stable/25827718 [citirano: 2022-02-02]
12. Eckel, E. (2007). Fostering Self-Regulated Learning at the Reference Desk. Reference & User Services Quarterly, 47(1), 16-20. doi:10.5860/rusq.47n1.16
13. Etički kodeks Hrvatskog knjižničarskog društva (2002). http://hkdrustvo.hr/hr/eticki_kodeks [citirano: 2022-02-02]
14. Elmborg, J. K. (2002). Teaching at the Desk: Toward a Reference Pedagogy. Portal: Libraries and the Academy, 2(3), 455-464. doi: 10.1353/pla.2002.0050
15. George, C., Bright, A., Hurlbert, T., Linke, E. C., Clair, G. S., Stein, J. (2006). Scholarly use of information: graduate students’ information seeking behaviour. Information Research, 11 (4). Dostupno na: URL: http://InformationR.net/ir/11-4/paper272.html [citirano: 2022-02-02]
16. Grečl, B. (2013). Tematska pretraživanja u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu u središnjoj službi čitaonica. U: . A. Martek and E. Rybak Budić (ur.), Knjižnice: kamo i kako dalje?: pohrana i zaštita knjižnične građe: profesija “knjižničar”: usluge i korisnici: zbornik radova (str. 348-357). Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo.
17. Gross, M. (1995). The Imposed Query. RQ, 35 (2), 236-243. Dostupno i na: https://www.jstor.org/stable/20862879?seq=1 [citirano: 2022-02-02]
18. Holliday, W., Li, Q. (2004). Understanding the Millennials: updating our knowledge about students. Reference Services Review, 32(4), 356-366. doi:10.1108/00907320410569707
19. Katz, W. A. (1997). Introduction to reference works: Vol. 2: Reference services and reference processes. 8th ed. New York etc.: McGraw-Hill.
20. Kennedy, L., Cole, C., Carter, S. (1999). The false focus in online searching: The particular case of undergraduates seeking information for course assignments in the humanities and social sciences. Reference and User Services Quarterly, 38 (3), 267-273. Dostupno i na: https://www.jstor.org/stable/20863561 [citirano: 2022-02-02]
21. Kern, K., Woodard, B. S. (2016). The Reference Interview. Reference and Information Services: An Introduction. 5th ed. Santa Barbara: Libraries Unlimited.
22. Kuhlthau, C. C. (1996). The concept of a Zone of Intervention for identifying the role of intermediaries in the information search process. Proceedings of the American Society for Information Science Annual Meeting 33, 367-376.
23. Kuhlthau, C. C. (2004). Seeking meaning: A process approach to library and information services. 2nd ed. Westport: Libraries Unlimited.
24. Limberg, L. (1999). Experiencing information seeking and learning: a study of the interaction between two phenomena. Information Research, 5(1). Dostupno na: http://informationr.net/ir/5-1/paper68.html [citirano: 2022-02-02]
25. Lupton, M. (2002). The Getting of Wisdom: Reflections of a Teaching Librarian. Australian Academic & Research Libraries, 33(2), 75-85. doi:10.1080/00048623.2002.10755184
26. Magi, T. J., Mardeusz, P. E. (2013). Why Some Students Continue to Value Individual, Face-to-Face Research Consultations in a Technology-Rich World. College & Research Libraries, 74(6), 605-618. doi:10.5860/crl12-363
27. Milovanović, I., Kežić Pucketić, I., Mumelaš, D. (2021). Istraživanje zadovoljstva korisnika mrežnom uslugom Pitajte knjižničara – tematsko pretraživanje Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu tijekom pandemije koronavirusa. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 64(1), 279-301. doi:10.30754/vbh.64.1.850
28. Petr Balog, K., Gašo, G. (2016). Istraživanje zadovoljstva korisnika u knjižnici Filozofskog fakulteta u Osijeku − uspijevamo li ih zadovoljiti? Libellarium, 9(1), 59-88. Dostupno i na: https://hrcak.srce.hr/175568 [citirano: 2022-02-02]
29. RUSA. (2013). Guidelines for Behavioral Performance of Reference and Information Service Providers. Dostupno na: http://www.ala.org/rusa/resources/guidelines/guidelinesbehavioral [citirano: 2022-02-02]
30. Saxton, M. L., Richardson, J. V. Jr. (2002).Understanding reference transactions: transforming an art into a science. Amsterdam etc.: Academic Press.
31. Sečić, D. (2006). Informacijska služba u knjižnici. 2. izd. Lokve: Benja.
32. Smith, L. C.; Wong, M. A., ur. (2016). Reference and Information Services: An Introduction, 5th ed. Santa Barbara: Libraries Unlimited.
33. Tyckoson, D. A. (2016). History and Functions of Reference Services. U: L. C. Smith and M. A. Wong (ur.). Reference and Information Services: An Introduction (str. 3-26). 5th ed. Santa Barbara: Libraries Unlimited.
34. Tyckoson, D. A., Dove, J. G. (2015). Reimagining Reference in the 21st Century. West Lafayette, Indiana: Purdue University Press.