Održivost modela skupnog financiranja znanstvenih knjiga u otvorenom pristupu iz perspektive knjižničara

Main Article Content

Mirela Rončević
Sonja Spiranec

Sažetak

Cilj. Cilj je rada istražiti model skupnog financiranja (engl. crowdfunding) znanstvenih knjiga u otvorenom pristupu (u daljnjem tekstu OP) i prikazati rezultate istraživanja o njegovoj održivosti iz perspektive knjižnica. Ispituju se motivacije knjižničara u kontekstu pružanja financijske podrške objavljivanju znanstvenih knjiga u OP-u, utvrđuju izazovi s kojima se susreću te dodatni čimbenici koji pridonose odlukama knjižnica da sudjeluju u globalnim projektima skupnog financiranja.


Pristup/metodologija/dizajn. Istraživanje je provedeno anonimnom online anketom koja se sastojala od 9 pitanja. Dva pitanja odnosila su se na institucionalnu ulogu knjižničara kada je riječ o uslugama OP-a te disciplinarni fokus njihove ustanove, dok se ostalih 7 pitanja usredotočilo na razloge sudjelovanja/nesudjelovanja u crowdfunding inicijativama koje podržavaju izdavanje znanstvenih knjiga u OP-u i percepcijama o izazovima objavljivanja u OP-u. Upitnik je sastavljen s obzirom na glavno istraživačko pitanje (Koji čimbenici pridonose održivosti crowdfunding modela?) koje je dodatno specificirano potpitanjima (IP1: Koji su razlozi sudjelovanja knjižničara u crowdfunding modelima?; IP2: Koje globalne i lokalne čimbenike knjižničari drže ključnima za održivost crowdfunding modela?; IP3: Koji su trenutno najveći izazovi u objavljivanju knjiga u OP-u prema mišljenju knjižničara?).


Rezultati. Istraživanje je pokazalo da knjižničari i dalje vjeruju u OP kao temeljno načelo unatoč svim preprekama i izazovima. Ovo istraživanje izoštrava sliku u odnosu na ranije objavljene radove jer je utvrdilo važnost načela OP-a kao ključnog čimbenika u odluci o podržavanju OP-a u odnosu na specificirani poslovni model koji do sada nije bio fokus važnih istraživanja, tj. kad je posrijedi relativno nov model skupnog financiranja i kada su posrijedi isključivo znanstvene knjige u digitalnom formatu i u otvorenom pristupu. Također istraživanjem je utvrđeno da lokalni podaci o korištenju znanstvenih knjiga u OP-u nisu presudni za donošenje odluke o sudjelovanju knjižnica u crowdfunding inicijativama, dok autorova afilijacija kao i disciplinarna usmjerenost knjiga koje se objavljuju u OP-u imaju veći utjecaj na sklonost ispitanika u podržavanju crowdfunding modela.


Ograničenja. Istraživački instrument (online anketa) nije omogućio provjeru odgovaraju li ispitanici na pitanja isključivo u kontekstu objavljivanja knjiga u otvorenom pristupu. Za pretpostaviti je da je dio ispitanika odgovarao na pitanja o knjigama u OP-u polazeći od svojih iskustava s poslovnim modelima OP-a u kontekstu znanstvenih časopisa, dok je naglasak u ovom istraživanju stavljen isključivo na znanstvene knjige u OP-u i specifično poslovnom modelu skupnog financiranja.


Originalnost/vrijednost. Iako postoje brojna istraživanja o učinkovitosti OP-a, posebice časopisa, nedostaje istraživanja koja su usredotočena na financiranje znanstvenih knjiga u OP-u, osobito načina na koje se one financiraju od strane knjižnica i u kontekstu slabo istraživanog modela skupnog financiranja. Ovo istraživanje produbljuje razumijevanje crowdfunding modela u kontekstu znanstvenih knjiga u OP-u i otkriva ključne čimbenike koji utječu na njegovu održivost iz perspektive knjižničara.


Članak je prerađena i podosta izmijenjena inačica doktorskoga rada, napisanog i obranjenog 2021.  na engleskom jeziku Sustainability of the crowdfunding model for Open Access academic e-books, pod mentorskim vodstvom Sonje Špiranec na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Article Details

Kako citirati
Rončević, M., & Spiranec, S. (2022). Održivost modela skupnog financiranja znanstvenih knjiga u otvorenom pristupu iz perspektive knjižničara. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 65(1), 199–224. https://doi.org/10.30754/vbh.65.1.913
Rubrika
Članci