Integracija e-knjiga u zbirke hrvatskih visokoškolskih knjižnica: istraživanje stavova knjižničara

Main Article Content

Zoran Velagić
http://orcid.org/0000-0002-1405-9877
Ines Hocenski
Kristina Kiš

Sažetak

Cilj. Ciljevi su rada istražiti i analizirati podatke o nabavnoj politici visokoškolskih knjižnica s obzirom na e-knjige, o zadovoljstvu knjižničara u poslovanju s bazama i dobavljačima e-knjiga, o problemima s kojima se pritom susreću te o utjecaju pandemije bolesti COVID-19 na nabavu i korištenje e-knjiga. Dodatni je cilj pojasniti razloge spore integracije e-knjiga u zbirke hrvatskih visokoškolskih knjižnica.


 


Pristup / metodologija. Za istraživanje je korišten upitnik izrađen u aplikaciji LimeSurvey koji je distribuiran na elektronske adrese voditelja hrvatskih visokoškolskih knjižnica. Korišteni upitnik osmišljen je u sklopu projekta kojim su istraživači sa Sveučilišta u Boråsu i Göteborgu istraživali utjecaj e-knjige na švedsko nakladništvo, knjižarstvo i knjižničarstvo. Nakon Švedske, upitnik je primijenjen u Litvi i naposljetku u Hrvatskoj. Rezultati su kvantitativno analizirani, dok je pri njihovu tumačenju korištena komparativna metoda kako bi se usporedili rezultati provedenog istraživanja s rezultatima predstavljenima u literaturi.


Rezultati. Temeljna spoznaja proistekla iz provedenog istraživanja jest da hrvatske visokoškolske knjižnice samostalno ne nabavljaju e-knjige, osim u jednom slučaju, ali da imaju iskustvo njihova korištenja, bilo kroz pretplate na baze podataka, bilo kroz korištenje naslova dostupnih u otvorenom pristupu. Nasuprot tome, trajna kupnja e-knjiga za zbirku dominantan je ili uvelike zastupljen model na usporedivim tržištima, stoga su u zaključku analizirani mogući uzroci takve razlike.


Ograničenja. Jedino ograničenje proizlazi iz spoznaje da samo jedna knjižnica samostalno nabavlja e-knjige od nakladnika. Stoga rezultati koji se odnose na politiku nabave građe nisu reprezentativni.


Originalnost / vrijednost. Ovo je prvi rad koji detaljnije istražuje i pokušava pojasniti razmjere integracije e-knjiga u zbirke hrvatskih visokoškolskih knjižnica. Među važnijim su doprinosima naputci za model idealnog sustava posudbe e-knjiga koji proizlazi iz preporuka samih knjižničara (npr. dostupnost građe na jedinstvenoj platformi, uklanjanje DRM ograničenja i slično) i završne preporuke za funkcionalniji sustav nabave i organizacije poslovanja s e-knjigama koje proizlaze iz analize dostupne recentne literature i stanja na usporedivim tržištima.

Article Details

Kako citirati
Velagić, Z., Hocenski, I., & Kiš, K. (2022). Integracija e-knjiga u zbirke hrvatskih visokoškolskih knjižnica: istraživanje stavova knjižničara. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 65(1), 225–249. https://doi.org/10.30754/vbh.65.1.937
Rubrika
Članci