Effect of professional events on competences for encouraging reading literacy

Main Article Content

Polona Vilar
Sabina Fras Popović

Sažetak

Purpose: We want to determine the impact of participation in a professional event on the competences of library professionals in the field of reading literacy. We are interested to find whether professionals are more motivated to work after attending a professional event, feel more confident in working in the field of reading literacy, more connected to others and see more sense in their work, and whether participation in the event affects their work activities after the event itself.


Methodology: We used a case study with a quantitative survey method to collect data. First, we analysed selected scientific and professional literature to define the concepts of motivation, self-confidence, belonging and meaning, and responsibility of an individual‘s professional development. We linked our case study to the predefined theoretical starting points. The design of the questionnaire structure was linked to the impact assessment.


Results: Understanding the concepts of motivation, self-confidence, belonging and meaning is crucial in strengthening the competences of professional staff. In the first part we compare the results over a three-year period, and in the second part we use the results to determine how participation in a professional event affects the individual. Comparative results of all three events show that obtaining the necessary information positively affects self-confidence at work. The research has shown that participation in a professional event has a positive effect on motivation, belonging, meaningful work and understanding of professional and personal role.


Research limitations are linked to the size of the study, as it is based on one case study, but includes a large enough sample that can indicate the starting point for a more extensive study to determine the impact of professional events on motivation, confidence, belonging and acceptance meaningful in the professional field.


Originality/value: Studies of the impact of participation in professional trainings on the competences of professionals are rare, so our research is an additional incentive to argue for regular professional training and monitor the development of individual key elements (i.e. motivation, confidence, meaning, belonging) of professional competencies. The research highlights the importance of an individual‘s commitment to promoting reading literacy and building reading culture.

Article Details

Kako citirati
Vilar, P., & Fras Popović, S. (2022). Effect of professional events on competences for encouraging reading literacy. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 65(1), 299–320. https://doi.org/10.30754/vbh.65.1.945
Rubrika
Članci

Reference

ABC bralne pismenosti – strokovno srečanje, 2019. Available at: https://www.mb.sik.si/abcbralne-pismenosti-strokovno-srecanje.html [21. 1. 2022].
ABC bralne pismenosti II – strokovni dogodek, 2020. Available at: https://www.mb.sik.si/abc-bralne-pismenosti.html [21. 1. 2022].
ABC bralne pismenosti III – strokovni dogodek, 2020. Available at: https://www.mb.sik.si/abc-bralne-pismenosti.html [21. 1. 2022].
Boštjančič, E. and Tement, S.: Kadrovska psihologija. // Človek, delo in organizacija. Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. Pp. 135 – 164.
Bračko, D. Vseživljenjski razvoj kompetenc. // Sodobne paradigme raziskovanja izobraževanja in učenja odraslih: eseji v počastitev jubileja Ane Krajnc / ed. by Nives Ličen and Maja Mezgec. Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. Available at: https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/125/218/3316-1 [21. 1. 2022].
Center za spodbujanje bralne pismenosti, 2021. Available at: https://www.mb.sik.si/centerza-spodbujanje-bralne-pismenosti.html [23. 8. 2021].
Fras Popović, S. Vodenje s poslanstvom: vodenje zaposlenih v splošnih knjižnicah. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2016.
[removed for review]
ISO 16439:2014 (en) Information and documentation — Methods and procedures for assessing the impact of libraries. Available at https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:16439:ed-1:v1:en
Kobal Grum, D. Vem, hočem, čutim : kognitivno-motivacijski vidiki čustev. 1st ed. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021. DOI: 10.4312/9789610604785.
Kobal Grum, D. Pomen samopodobe bibliotekarja v komunikacijskem procesu // Knjižnica 48, 3 (2004), pp. 95-105
Kobal Grum, D. and Musek, J. Perspektive motivacije. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2009.
Musek, J. Osebnost, vrednote in psihično blagostanje. Ljubljana, Slovenija: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2015.
Nacionalna strategija za razvoj bralne pismenosti za obdobje 2019–2030, 2019. Available at: https://www.gov.si/novice/2020-01-15-nacionalna-strategija-za-razvoj-bralnepismenosti-za-obdobje-2019-2030/ [20. 5. 2021].
Pečjak, S., 2012. Psihološki vidiki bralne pismenosti: od teorije k praksi. Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete.
SIST ISO 16439:2015 Informatika in dokumentacija – Metode in postopki za ocenjevanje vpliva knjižnic. Ljubljana: Slovenski inštitut za standardizacijo, 2015.
Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice: za obdobje 2018–2028. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2019.
Tement, S. and Boštjančič, E.: Psihologija dela. // Človek, delo in organizacija. Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. Pp. 97-134.
Varlejs, J. IFLA Guidelines for Continuing Professional Development: Principles and Best Practices. Den Haag, IFLA, 2016. Available at: https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/cpdwl/guidelines/ifla-guidelines-for-continuing-professional-development.pdf [21. 1. 2022].
Vilar, P., Bon, M., Južnič, P., Kovač, M., Vodeb, G., Fras Popović, S. and Haramija, D. Proaktivna splošna knjižnica za bralno pismenost in bralno kulturo. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2017.
Wolf, M. and C. J. Stoodley. 2018. Reader, come home: the reading brain in a digital world. New York, HarperCollins.