Kvalitet obrazovanja kao preduslov za informacijsko i medijsko opismenjavanje zumera u Crnoj Gori

Main Article Content

Nataša Ružić

Sažetak

Cilj. U ovom radu analiziraćemo staro-nove probleme u obrazovnom sistemu koji onemogućavaju medijsko opismenjavanje zumera. Ova tema je aktuelna od 2008. godine, ali i pored brojnih kampanja rezultati nisu vidljivi. Ovakav zaključak se može izvesti na osnovu tradicionalno loših rezultata na PISA testiranju i upravo iz navedenih razloga fokusiraćemo se na nove strategije i izmjene zakonodavnog okvira i unaprijeđenje kvaliteta obrazovanja u poslednjih pet godina.


Pristup/metodologija/dizajn. U pomenute svrhe koristićemo deskriptivnu metodu, tačnije proučićemo zakonodavstvo u pogledu obrazovnog sistema i usvojene strategije, kao i kvalitativnu metodu, odnosno polustrukturirane intervjue sa ekspertima koji su uključeni u proces medijskog opismenjavanja različitih ciljnih grupa od 2008. godine. Najkompetentniji sagovornici na ovu temu su profesorica Božena Jelušić koja je članica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport i Duško Vuković koji je osmislio prvi nastavni materijal za predavače u srednjim školama.


Rezultati. Na osnovu navedenih metoda dolazimo do zaključka da dosadašnje reforme u obrazovnom sistemu nijesu donijele suštinske promjene. Puko usvajanje i izmjene zakonodavstva na papiru ne mogu rezultirati povećanjem kvaliteta obrazovanja u praksi.


Ograničenja. U Crnoj Gori mali broj sagovornika spreman je iskreno i otvoreno da razgovara na ovu temu i iznese svoj stav ukazujući na slabosti u obrazovnom sistemu.


Društveni značaj. Ova tema je od društvenog značaja jer kvalitet obrazovanja utiče na napredak cjelokupnog društva u svim životnim sferama.


Originalnost/vrijednost. Imajući u vidu brojne kampanje koje su sprovedene od strane međunarodnih organizacija i nevladinog sektora, kao i na treninge, seminare i radionice, ova tema će i dalje biti aktuelna u crnogorskom društvu. Od 2016. godine javnost je imala priliku da se edukuje ili da se upozna sa rezultatima kvantitativnih istraživanja, odnosno kroz ankete je utvrđen nizak stepen medijske pismenosti crno- gorskog društva. Istraživanja su pokazala da su građani podložni različitim vrstama informacijskih poremećaja o temama od javnog interesa. Međutim, i dalje je objavljen mali broj naučnih radova iz ove oblasti koji su posvećeni medijskom opismenjavanju crnogorskog društva.

Article Details

Kako citirati
Ružić, N. (2022). Kvalitet obrazovanja kao preduslov za informacijsko i medijsko opismenjavanje zumera u Crnoj Gori. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 65(2), 185–200. https://doi.org/10.30754/vbh.65.2.962
Rubrika
Članci