Objavljeno: 2013-10-20

Uvodna riječ

Jelica Leščić

Predmetno kazalo

Jelica Leščić

E-edukacija korisnika u visokoškolskim knjižnicama

Sanda Hasenay, Mirna Šušak Lukačević, Svjetlana Mokriš

Uloga stručnoga knjižničarskog društva danas

Aleksandra Horvat, Marijana Mišetić

Izvješća o radu uredništava izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva za mandatno razdoblje 2010.-2012.

Jelica Leščić, Dorja Mučnjak, Ana Barbarić, Ivana Hebrang Grgić, Lobel Machala, Dijana Machala

Izvješća i zaključci s blokova izlaganja, radionica i okruglih stolova

Marina Vinaj, Ljiljana Sabljak, Edita Bačić, Štefka Batinić, Zdenka Sviben, Vinka Jelić-Balta, Aleksandra Horvat, Zagorka Majstorović, Dunja Holcer, Andreja Tominac, Dejana Golenko, Evgenia Arh