Objavljeno: 2016-01-23

Predmetno kazalo

Jelica Leščić

Uvodna riječ

Daniela Živković

Aplikacije otvorenog koda za korištenje u knjižnicama

Marko Orešković, Tamara Krajna, Jelena Bolkovac

Društvo knjižničara u Splitu : što smo bili i kamo idemo?

Edita Bačić, Mihaela Kovačić, Žana Siminiati Violić

Normativna baza NSK danas

Ana Knežević Cerovski, Petra Pancirov

Implementacija prava na naknadu za javnu posudbu u Hrvatskoj

Dunja-Marija Gabriel, Tomislav Milković, Jelica Leščić

Majda Mešiček (1927.-2011.)

Sanja Roić, Antonija Miše, Nevia Raos