Objavljeno: 2017-11-09

Usluga e-Građani u Knjižnicama grada Zagreba

Ivana Faletar Horvatić, Ivana Radenović, Zdenka Sviben

Knjižnica kao prostor flanerije

Bernadica Ivanković, Nevena Mlinko

Austrijska knjižnica na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

Blaženka Klemar Bubić, Dubravka Luić-Vudrag

Analiza produktivnosti autora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayerau Osijeku u razdoblju od 2011. do 2015. godine

Ivana Šuvak-Pirić, Iva Arači, Mirna Šušak Lukačević, Svjetlana Mokriš, Sanda Hasenay